Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö | Sida 307

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • “Mörka moln över Malmös himmel”

  Av Jimi Krånglin den 13 juli, 2012
  0

  Den 28 juni skrev Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och SD:s kommunalråd i Malmö Magnus Olsson en debattartikel i Sydsvenskan där de beskrev den oroande utveckling som staden genomgår i massinvandringens spår. De kritiserade också en rapport från Sydsvenska handelskammaren som vill sopa problemen under mattan genom att framställa det multietniska utanförskapsområdet Rosengård i Malmö som fredligare än den välmående stadsdelen Östermalm i Stockholm.

  Författaren Per Tryding som är pappa till rapporten, ondgör sig i ett debattinlägg i Sydsvenskan den 4 juli över att Sverigedemokraterna förstorar upp och vill lösa fel problem. Han ägnar artikeln åt att försvara sin rapport som i stora drag går ut på att Malmös problem är marginella och inte menligt inverkar på stadens positiva utveckling. Magnus Olsson (SD) är av en annan mening och säger följande till Avpixlat med anledning av Trydings artikel:

  Malmö har fantastiska möjligheter att fortsätta som en motor för Öresundsregionen. Citytunnelns öppnande, byggandet av ett nytt kongresscentrum, konserthus och hotell (KKH) och arrangerandet Eurovision 2013 är några i raden av positiva händelser för Malmö. När det gäller tryggheten på krogar och nöjesställen, är det glädjande att notera att polisens satsning på en tryggare krogmiljö har burit frukt. Malmö är ett starkt och välkänt varumärke. Det är bra, inte minst för möjligheterna till ökad tillväxt, innovation och entreprenörskap. Att locka innovatörer och entreprenörer är två viktiga komponenter för fler arbetstillfällen och ökat välstånd. Men enbart ett starkt varumärke räcker inte långt.

   

  Vi ser ett antal mörka moln över Malmös himmel. Ett av dem är stadens ständiga kräftgång på diverse näringslivsbarometrar, undersökningar som beskriver det rådande klimatet för Malmös företagare och anställda. I tidningen Fokus årliga rankning föll Malmö nästan hundra placeringar. Detta mycket på grund av situationen bland många av Malmös skolor. Även i Svenskt näringslivs rankning tappar Malmö placeringar. Företagen behöver fler utbildade Malmöbor som är anställningsbara. Malmös fall på rankningslistorna kan liknas vid ett fritt fall. Vi ser mycket allvarligt på det och är bereda att sätta in ett batteri av åtgärder för bryta den negativa trenden.

  Till skillnad från Malmös styrande majoritet, de ungdomsförbund som skrivit på Aktuella frågor (26.6 och 4.7) och Per Tryding, VD för Sydsvenska handelskammaren, (4.7) tror vi Sverigedemokrater att vi gör Malmö och Malmöborna en otjänst om vi inte lyfter upp Malmös många problem till ytan. Inte bara brottsligheten utan även det under många år pågående sociala haveriet. Ett haveri som visar sig i form av hemlöshet, en svart marknad, segregation, kraftigt ökade kostnader för socialbidrag och de cirka 12.000 osynliga och inkomstlösa människor som enligt Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, uppehåller sig i Malmö.

  Såväl Per Tryding som ungdomsförbunden antyder Malmö inte har några problem med brottslighet. Och finns det problem så är det bara för att Malmö är en storstad. En omfattande mängd fakta bekräftar den rådande situationen i Malmö vad gäller våld och kriminalitet. Rapporten Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg från Brottsförebyggande rådet har relevant statistik och kartläggningar kring trygghet och brottslighet. Här kan man läsa att under perioden 2005-2010 var andelen som uppger att de har blivit utsatta för hot, sexualbrott, trakasserier och bedrägerier högst i Malmö.

  Och när det gäller andelen så kallade egendomsbrott ligger Malmö betydligt högre än både Göteborg och Stockholm. Malmöborna är också de som känner sig mest otrygga vid utevistelse i sin stad. Malmö har dessutom den högsta andelen anmälda rån. Många av personrånen, framför allt mot äldre, är av en grövre typ med långvarig kontakt med sjukvården som följd.

  En under många år misslyckad integrationspolitik och massinvandring har bidragit till att Malmö har många ogynnsamma grundförutsättningar i form av en hög arbetslöshet och sociala problem. Sett i ljuset av befolkningens storlek borde enligt Per Trydings och ungdomsförbundens resonemang brottsligheten per invånare vara störst i Stockholm, följt av Göteborg och i Malmö. Den bild som framträder är istället att problembilden är väl så omfattande i Malmö som i Stockholm och i flera avseenden högre än i Göteborg. I vissa delar framstår problemnivån högst i Malmö.

  Kalla fakta och relevant forskning måste fram i ljuset. I Malmö och Sverige skall ingen lämnas utanför. Vi uppmanar ungdomsförbunden att lägga prestigen åt sidan, bortse från äldre partikamraters auktoritet, sluta skönmåla Malmö, sluta vara politiskt korrekta och ta fajten med oss i SD så som ni tidigare lovat era väljare. Låt oss debattera öppet så som anstår en demokrati och framförallt låt oss bryta segregationen, barnfattigdomen och hjälpa alla dessa tiotusentals människor som lever i utanförskap till ett drägligt och mänskligt liv med mening.

 • Vi Sverigedemokrater älskar vårt Malmö

  Av Jimi Krånglin den 30 juni, 2012
  0

  I Rosengård och liknande stadsdelar har det vuxit fram ett parallellsamhälle där ingen vill eller vågar blanda in polis och domstolar. Det skriver Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson och hans partikollega Magnus Olsson, kommunalråd i Malmö.

  Kitty Ehn, Noria Manouchi och Anton Grahm med flera redogör i en debattartikel (Aktuella frågor 26.6) för en rapport från lobbyorganisationen Sydsvenska Industri- och Handelskammaren som behandlar kriminaliteten i Malmö.

  I rapporten jämförs bland annat Östermalm i Stockholm med Rosengård i Malmö. Jämförelsen och slutsatserna haltar betänkligt.

  Rapporten är uppbyggd kring tolv källor inklusive Brottsförebyggande rådets ännu icke statistiskt säkerställda rapport från 2011.

  Författaren har inte tagit fram något eget forskningsunderlag och några av källorna är till och med över 20 år gamla. Den som läser rapporten får intryck av den är författad av personer som förmodligen inte bor i Malmö och heller aldrig har besökt Herrgården i Rosengård.

  Vi kan utläsa följande från Brottsförebyggande rådets senast reviderade rapport, NTU 2011: Malmö är den stad Sverige där flest medborgare känner otrygghet när de är utomhus en sen kväll. Även när det gäller brott mot enskilda personer och egendomsbrott mot hushåll ligger Malmö sämst till, allt enligt rapporten.

  Att jämföra Östermalm med Rosengård är att blanda äpplen med päron. Östermalm är en extremt krogtät stadsdel och fungerar som en samlingspunkt för människor från Stockholm och det kringliggande länet samt för turister från hela världen.

  Det är en ingen sensation att det finns våld och kriminalitet i områden som Östermalm. Där förekommer sprit, droger och olika former av illegala spel i ett aldrig sinande överflöd. Och det gör att där finns många poliser och ordningsvakter som i sin tur medför att många människor kan tänka sig att anmäla brott och att möjligheten att upptäcka brott ökar.

  I mångfaldsstadsdelen Rosengård finns varken nattklubbar eller överflöd av berusade och drogade människor. De finns i huvudsak på nöjespalats och nattklubbar i centrala Malmö. Polis, ordningsvakter och räddningstjänst finns inte heller i samma utsträckning i Rosengård som på Östermalm.

  Enligt såväl polisen som Brottsförebyggande rådet anmäls inte brott som begås i Malmö i samma utsträckning som i andra delar av landet. I Rosengård och liknande stadsdelar har det vuxit fram ett parallellsamhälle där ingen vill eller vågar blanda in polis och domstolar.

  Polis och räddningstjänst har under flera år attackerats på bland annat Herrgården när de försökt släcka bilbränder, hjälpa skadade personer eller försökt lagföra kända kriminella personer.

  Vi Sverigedemokrater älskar vårt Malmö och ser med förskräckelse på när Malmös namn nästan dagligen dras i smutsen och av både svenska och utländska medier beskrivs som en gangsterstad.

  Hur ska man tackla den bild av Malmö som växer fram?

  Till skillnad från skribenterna Kitty Ehn, Noria Manouchi och Anton Grahm med flera inser vi att en av nycklarna till att minska våldet i Malmö är att erkänna problemen och lyfta upp dem till ytan och inte försöka skönmåla, vända och vrida på olika siffror eller rapporter.

  Jimmie Åkesson, 
  partiordförande för Sverigedemokraterna.

  Magnus Olsson,
  kommunalråd för Sverigedemokraterna i Malmö.

  Länk till artikel här

 • SD´s framtida kollektivtrafik, flexibelt och miljövänligt

  Av Jimi Krånglin den 25 juni, 2012
  0

  Malmö står inför stora utmaningar när det handlar om den framtida kollektivtrafiken. Idag har vi ett ständigt ökande resande med våra naturgasdrivna bussar, samtidigt finns det ett missnöje med kvalité och tillgänglighet. Av detta kan vi utläsa att stadens invånare har ett stort behov av kollektivtrafik men önskar förbättringar.  Det är viktigt att vi väljer rätt typ av kollektivtrafik när Malmös framtida trafiklösningar ska utformas, eftersom att investeringarna kan bli väldigt kostsamma och tidskrävande. Vad är då den optimala och bästa kollektivtrafiken för Malmö?
  Experter från olika håll har delade uppfattningar om detta, ibland utifrån en ideologisk uppfattning. Det vore ledsamt för Malmöborna om valet av kollektivtrafik avgörs utifrån ideologiska grunder och inte utifrån faktamässiga grunder. Det vore klädsamt om Malmöbornas skattekronor används på ett optimalt sätt.
  Ett av kollektivtrafikens stora problem till förmån för andra färdmedel är flexibiliteten. Vi måste därför ha flexibilitet som ett högt prioriterat mål tillsammans med kostnadseffektivitet, tillgänglighet, kvalité och kapacitet.

  Ett annat faktum som kommer att påverka Malmös framtida kollektivtrafik är den känslomässiga aspekten. Här kan vi utläsa att t.ex. spårbunden trafik, antingen i form av spårvagn eller tunnelbana uppfattas som mycket miljövänliga eftersom att dessa trafikslag i modern tid alltid haft el som drivmedel. Inga föroreningar av typen avgaser har med dessa trafikslag förstört vår miljö. Detta är naturligtvis ett helt korrekt faktum om vi antar att elen skapats miljövänligt, men detta är ett sekundärt resonemang. Om vi däremot tittar på busstrafik så har de oftast släppt ut mängder med avgaser och förorenat vår miljö. Vi kan på senare tid konstatera att detta är på väg att förändras med hjälp av andra drivmedel, såsom naturgas, etanol och el. Dock finns känslan kvar hos många människor att busstrafiken är förorenande, fastän fakta pekar på motsatsen. Denna upplevda känsla kan bli kostsam om den inte går över till att bli mer faktaorienterad.
  Jag vill inte förringa den känslomässiga bilden som människor har för den är viktig. Däremot vill jag här föra in en annan aspekt, nämligen modernt nytänkande!

  Det finns idag jättespännande kollektivtrafiklösningar som skulle kunna passa in i vår stad. Malmö har under en längre tid haft en ambition om att vara en modern kunskapsstad med höga miljömål  och starka framtidsvisioner. Detta avspeglas i bl.a. öresundsbron, citytunneln och Malmö högskola. Passande för Malmö bör därför vara en miljövänlig, innovativ och supermodern kollektivtrafik. Varför då inte el-drivna bussar där vi slipper stora batterier, korta körsträckor och el-ledningar i luften? Det låter kanske som en utopi men faktum är att det redan idag finns lösningar som möjliggör  detta. Jag tänker då på superbussarna som snabbladdas med el vid varje stopp vid hållplats eller på de bussar som drivs med induktionsström, där energikällan finns dold under vägbanan. Detta är  samma typ av teknik som används för våra moderna induktionsspisar. Idag finns denna trafiklösning igång på prov i Mannheim (Tyskland) och Lommel (Belgien). Högst troligt är att om ett par år  byggs fullskaliga kollektivtrafiklösningar med induktionsström som kraftkälla i städer ute i Europa.
  Malmö skulle kunna vara med i denna skara och ytterligare profilera sig som en modern, innovativ stad med höga miljömål. Denna nya teknik är supermodern, mycket billigare än spårbunden trafik,  mer flexibel och minst lika bra miljömässigt. Vill vi sedan även använda denna teknik med induktionsström i vägbanan att driva lokal taxi och lokala transporter är detta också fullt möjligt.  Andra  kollektivtrafiklösningar har enligt min mening flera negativa delar som gör dem mindre lämpade i det moderna Malmö. Om vi tittar på spårvagn och tunnelbana, så är dessa mycket dyra lösningar  som kräver enorma investeringar för att bygga samt de saknar flexibilitet. Till detta kommer de stora ingrepp på våra gator och broar som spårvagnslösningen kräver.

  Det viktiga för Malmö är att nu göra ett klokt val och inte bara låta känslorna ta vid!

  Jörgen Grubb ordförande SD Malmö

 • Motion till regionfullmäktige

  Av Jimi Krånglin den 20 juni, 2012
  0

  Utred behovet av barnhospice i Öresundsregionen

   

  Under föregående mandatperiod lyfte Sverigedemokraterna frågan om att ha ett barnhospice i Region Skåne. Sedan dess har det i Stockholm öppnats Nordens första barnhospice. Behovet uppskattas enbart i Stockholms län vara  uppskattningsvis 100 barn. Med Region Skånes upptagningsområde i Öresundsregionen så torde behovet vara större  här. Efter kontakter med läkare, statistiker, anhöriggrupper och databasgenomgång konstaterar vi att det finnas ett stort behov för en sådan verksamhet i regionen.

  Det som är avgörande för barn och familjens behov att fortsätta leva livet på det sätt som barnet och familjen vill och klarar av. Avancerad vård i livets slutskede i en hemlik miljö, lugn och ro kan tillgodoses vid barnhospice vilket inte kan ges någon annanstans. Hela livet ska levas och ges den kvalitet och det innehåll som barnet och familjen vill och klarar av. Av de barn som på grund av sjukdom dött i Skåne mellan 2008 och 2011 hade endast 4 av 163 möjlighet till att vårdas i sitt hem vid dödsögonblicket. Samtliga av barnen vårdades på avdelningar avsedda för vuxna där de inte hade tillgång till specialiserad personal eller barn i samma situation.

  Det är enligt oss i Sverigedemokraterna inte tillräckligt att barn får hemtjänst, besök av underskötersketeam eller hemsjukvård i en situation som kräver specialiserade kunskaper om sociala och psykologiska behov för både barnet och anhöriga. Enbart vid onkologen i Lund dör mellan 6 och 12 barn varje år efter sjukdom. Barn har behov av lek och stimulans på ett annat sätt än vuxna patienter inom palliativ vård och det är där tanken till ett barnhospice bör ha sin utgångspunkt.

  Med anledning av ovan anförda så yrkar vi:

  Att Regionfullmäktige beslutar att ge Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppgift att undersöka möjligheterna och efterfrågan för ett barnhospice i Region Skåne med hela Öresundsregionen som upptagningsområde.
  Att regionfullmäktige beslutar att det ge Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppgift att undersöka förutsättningarna att använda Lilla Erstagårdens barnhospice som förebild för liknande verksamhet inom Region Skåne.

  Jens Leandersson, SD
  Magnus Olsson, SD

 • Kommunfullmäktige i Malmö sammanträdde igår den 7 feb.

  Av Jimi Krånglin den 14 juni, 2012
  0

  Vi har tyvärr inte möjlighet att denna gång publicera textutdrag från KF men för dig som är intresserad kan mötet ses på web TV

  Här kan du titta på Malmö KF-möte

   

  Så var det då dags för ännu ett års budgetmöte. Det var i vanlig ordning två långa dagars diskussioner där speciellt socialdemokraterna gjorde allt för att ducka de besvärliga frågor vi Sverigedemokrater ställde.

  Här finns en länk till webb-tv från sammanträdet.

  Vi pressade sittande styre hårt med frågor men fick få svar – oftast inga alls. Bland vänstermajoriteten var det endast ett fåtal V och Mp ledamöter som bemödade sig om att försöka möta våra argument, S agerade i vanlig Mona Sahlin ordning enligt devisen: ”Aldrig någonstans, aldrig någonsin” – och framstod mest som löjliga då deras duckande för vår relevanta kritik kring viktiga områden som skola, vård, omsorg och kriminalitet lyftes till nya höjder.
  Det hela slutade i vanlig ordning med att det sittande styret S/V/Mps budget med bl a en skattehöjning gick igenom.
  Alla Sverigedemokratiska att-satser röstades ner o för att ni ska få en uppfattning om vad de styrande sa nej till ger jag här några exempel på vad vi inom SD vill göra för Malmöborna:

  * att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att en äldreombudsman skall inrättas i kommunen.
  * att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att brottsofferstödet skall tillföras större resurser.
  * att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att kommunen i samråd med polisen skall verka för att tillfälliga utegångsförbud skall kunna utfärdas för omyndiga personer i samband med extrema och våldsladdade situationer.
  * att uppdra åt kommunstyrelsen att avveckla alla satsningar på genuspedagogik och mångfaldens skola.
  * att uppdra åt kommunstyrelsen att fastslå att undervisning i grundskolan inte bedrivs på annat språk än svenska. Undantaget är de befintliga internationella skolor av IB modell där undervisning sker på engelska.
  * att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att allt kommunalt stöd till grupper, organisationer och föreningar som bekänner sig till totalitära ideologier, hyllar eller använder sig av våld och hot eller på olika sätt försöker hindra meningsmotståndare från att utnyttja sina demokratiska fri- och rättigheter, skall avskaffas.
  * att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att genomföra en informationskampanj kring våldtäkt och annat sexuellt våld, riktat till ungdomar och till vuxna som arbetar med unga, med syftet att förbättra ungdomars kunskap och attityder kring ämnet.
  * att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda huruvida större miljövinster skulle kunna uppnås i kommunen till en lägre kostnad genom att omallokera delar av dagens kommunala miljösatsningar till den del av Malmös nära omvärld där miljöförstöringen är mest allvarlig.
  * att uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten att kommunen vid upphandling skall premiera produkter som framställts utan att djur utsatts för onödigt lidande.
  * att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att en kulturarvsfond skall inrättas i kommunen dit myndigheter, föreningar och organisationer skall kunna vända sig för att få finansiellt stöd till verksamheter som bidrar till att levandegöra och sprida kunskap om det svenska kulturarvet.
  * att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att det kommunala stödet till alla invandrarföreningar vars verksamhet helt eller delvis syftar till att upprätthålla hemlandets kultur och identitet i Sverige skall avvecklas.
  * att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att en kommunal folkomröstning kring en uppsägning av kommunens avtal med Migrationsverket angående så kallat flyktingmottagande skall anordnas i anslutning till de allmänna valen 2014.
  * att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att kommunen skall införa ett kommunalt återvandringsbidrag i syfte att stimulera fler invandrare utan skyddsbehov att återvända till sina hemländer.
  * att fastställa skattesats för kommunalskatt i Malmö stad till 20,84%.

  Klimax kom i slutet av sammanträdet då Magnus Olsson kallade ansvariga politiker från socialdemokraterna för fega som inte ville ta debatten med oss. Då reser sig först Ilmar Reepalu och förklarar att han tyckt att alla partier skött sig bra i debatten, utom vi Sverigedemokrater då förstås – vi hade väl för besvärliga frågor antar jag.
  Strax därpå går Katrin Stjernfeldt-Jammeh upp och ljuger församlingen, Malmös invånare och de som följde mötet via webben rakt upp i ansiktet när hon påstod att rånen i Malmö minskat de senaste tre åren (sanningen är att de tvärtom ökat vilket ni lätt ser på BRÅs hemsida).

  Rånstatistiken för Malmö ser ut enligt följande:

  – 2009/965 rån
  – 2010/984 rån
  – 2011/1094 rån

  Nej det blir i vanlig ordning underkänt för Malmös styrande vänsterkartell – fram med hink o spade!