Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • PM: SD:s reklamskyltar i Rosengård vandaliserade

  Av pontus.andersson den 29 augusti, 2018
  0

  PM: SD:s reklamskyltar i Rosengård vandaliserade

  2018-08-29
  För mer information kontakta: Jörgen Grubb, Ordförande SD Malmö 070-760 33 40

  Under dagen fick Sverigedemokraternas ordförande, Jörgen Grubb, information om att våra skyltar i Rosengårds centrum blivit vandaliserade. På bilderna syns det tydligt att det är affischer från Vänsterpartiet som är påklistrade över den skylt som vi själva har betalat för.

  Vi finner det anmärkningsvärt att ett parti, som finansierar sin verksamhet via partistöd som de får från skattebetalarna, lägger kraft, energi och pengar på att vandalisera andra partiers reklam på ett ytterst odemokratiskt sätt.

   

  Jörgen Grubb kommenterar:

   Kl. 08.50 fick jag ett samtal från en person som talade om för mig att vänsterpartiet är på Rosengårds centrum och klistrar upp sina egna valaffischer över SD:s annonstavlor. Han skulle själv försöka ta bort dessa affischer, då han tyckte att detta inte känns rätt i vår demokrati. När jag 15 min senare själv kom dit fanns det tydliga spår av vänsterpartiets affischer kvar på våra hyrda annonsplatser.
  Företaget som ansvarar för skyltarna har lovat att rengöra dessa under dagen. Vi hade gärna sett att kommunen tog ett hårdare tag mot vandalisering av partiers rätt att yttra sig. Metoder som dessa är minst sagt antidemokratiska, säger Jörgen Grubb, ordförande SD Malmö.

  Originalaffischen från Vänsterpartiet. Jämför med bilden ovan.

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  PM: SD säger nej till World Pride samt ny parkeringsnorm

  Av pontus.andersson den 15 augusti, 2018
  0

  2018-08-15
  För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

  PM: SD säger nej till World Pride samt ny parkeringsnorm

  Sverigedemokraterna valde på dagens kommunstyrelsesammanträde att reservera sig emot beslutet om att World Pride ska anordnas i Malmö. Projektet som beräknas kosta stadens skattebetalare hela 39,8 miljoner kronor, varav 26,1 miljoner i nuläget är ofinansierade, menar vi hade gjort bättre nytta i andra verksamheter.

  Samtidigt vill vi understryka att vi inte är emot att festivalen arrangeras, men menar att den måste kunna bära sina egna kostnader för att vara ekonomiskt försvarbar. Hade projektet varit självfinansierat så skulle vi inte heller reserverat oss emot förslaget.

  Sverigedemokraterna valde också att reservera sig emot förslaget till ny parkeringsnorm för staden. Sedan första remissrunda och i alla nämnder har Sverigedemokraterna reserverat sig emot beslutet. Förslaget rör upp enorma känslor för många av stadens bilister som redan idag är pressade av den styrande minoritetens bilfientliga politik.

  Vi tror på en bra balans mellan de olika trafikslagen och kommer därför aldrig ställa upp på en politik som innebär avsmalnade gator, fler bussfiler, dieselförbud, högre p-avgifter eller färre p-platser. Från Sverigedemokraternas del är det ett vallöfte att avskaffa detta förslag om det skulle vinna gehör.

   

  Magnus Olsson kommenterar:

  –  Vi menar att Pride festivalen har utvecklats till en extrem och antidemokratisk organisation som bland annat diskriminerar Sverigedemokrater. Att ge bidrag till organisation och festivaler som bryter mot Malmös stads värdegrunder är inget som vi stödjer.

  – Om SD får inflytande efter valet kommer vi att riva upp S och MP:s förslag till ny parkeringspolicy och -norm. Detta av fler olika anledningar men framför allt för att vi inte delar S och MP:s politik och förslag inom trafikpolitiken i Malmö, säger Magnus Olsson, kommunalråd för SD Malmö.

   

 • SD Malmö_logo_Högupplöst
 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Svar på frågor från Cykla i Malmö

  Av pontus.andersson den 10 augusti, 2018
  0

  1.       Har ert parti ett trafikpolitiskt program för Malmö och har det i så fall cykling som en egen punkt?
  I vårt trafikpolitiska program nämner vi vikten av att de olika trafikslagen ska samspela med varandra och att det ena inte ska ses som viktigare än det andra. Cykling är för oss en viktig del för hur människor kan ta sig fram i Malmö, precis som de andra olika typerna av trafikslag.

  2.       Är cykel och cykling en viktig fråga för er?
  Vi ser positivt på att fler cyklar, men ser det inte som ett politiskt självändamål.

  3.       Hur ser ni på Malmö som cykelstad?
  Malmö är en bra stad för cyklister och blev 2017 utsedd till världens 5:e bästa cykelstad.

  4.       Vilka cykelsatsningar vill ni prioritera den kommande mandatperioden?
  Vi vill förbättra underhållet av befintligga cykelbanor och vid nybyggnation ska cykelbanor vara en del av planeringen i arbetet.

  5.       Tycker ni att det är rimligt att ta bort kantstensparkeringar för att bygga cykelbanor?
  Nej, bilister upplever redan idag att det är svårt att hitta parkeringsplatser i Malmö. Ett sådant beslut skulle göra det ännu svårare för dem. Som vi sade i fråga 1, alla trafikslag måste vara i samklang med varandra. Där det inte finns cykelbanor kan cyklister cykla på vägen och då ska bilister och cyklister har en ömsesidig respekt för varandra.

  6.       Borde det byggas cykelbana på båda sidorna av större/bredare vägar i Malmö?
  Om behovet finns, ja. Men inte på bekostnad av smalare vägar för bilar.

  7.       I tätort är i allmänhet runt 80% av alla bilresor kortare än 3-4 km. Hur vill ni få fler att välja cykel istället för bil?
  Vi menar att det inte är vår uppgift att välja vilket trafikslag människor ska använda. Vissa av dessa resor kan vara att skjutsa sina barn till fotbollsträning, skolan eller för att handla mat. Ofta kanske människor ser bilen som ett bättre alternativ då, andra cykeln. Vi har inget emot att människor väljer det ena trafikslaget före det andra, människor har olika behov och för vissa kanske bilen passar bättre, andra cykeln.

  8.       Undersökningar visar att barn och unga som cyklar (eller går) till skolan presterar bättre. Samtidigt minskar antalet barn som cyklar till förmån för skjutsning med bil. Hur vill ni få fler barn att cykla till skola och fritidsaktiviteter?
  Genom att skapa en tryggare stad där föräldrar vågar släppa iväg sina barn på cykel till skola eller fritidsaktiviteter.

  9.       Cykelstöld är en orsak till att människor väljer bort cykel som transportmedel. Hur vill ni göra för att förbättra möjligheten att låsa fast sin cykel?
  Egentligen är ju detta problem inte kopplat till cykling utan till att det finns folk i Malmö som vill stjäla cyklar. På många mindre orter kring Malmö kan du ställa din cykel utan att låsa fast den ”i” något utan att den försvinner. Men givetvis ska det finnas en möjlighet att ställa cyklar i cykelställ på ställen som många cyklar till.

  10.   Hur mycket pengar vill ni avsätta till cykelsatsningar den kommande mandatperioden?
  Det är extremt oklart eftersom detta är kopplat till hur mycket nybyggnation som kommer genomföras i Malmö.

 • SD Malmö – Valfilm 2018

  Av pontus.andersson den 9 augusti, 2018
  0