Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 93

  GDPR-säker skolfotografering är möjlig

  Av patrickangelin den 30 december, 2019
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till grundskolenämnden där man föreslår att företaget IST Foto ska bjudas in till grundskolenämndens sammanträde för att berätta mer om sin GDPR-säkra skolfototjänst.

  Grundskoleförvaltningen avvecklade skolfotografering på grund av att skolfotograferingen inte var förenligt med dataskyddsförordningen. Grundskoleförvaltningens slutsatser baserades på en rapport som aldrig behandlades i grundskolenämnden och som inte ens var tillgänglig för grundskolenämndens ledamöter.

  IST är ett företag som idag har samarbete med Malmö stad och levererar olika tjänster till grundskoleförvaltningen. Företaget har utvecklat en GDPR-säker skolfototjänst som kallas IST- fototjänst. Kommuner som Skurup, Älmhult, Kramfors, Sigtuna, Botkyrka, Sunne, Växjö och Linköping är några kommuner som använder sig av IST-fototjänst.

  Sverigedemokraternas gruppledare i grundskolenämnden, Nima Gholam Ali Pour, kommenterar:

  Det är beklagligt att skolfotograferingen har avvecklats genom ett beslut som vi nu förstår har varit helt och hållet godtyckligt. Vi anser att grundskolenämnden ska göra om och göra rätt. Det finns företag som har ganska enkla och praktiska lösningar på hur skolfotografering kan äga rum. Vi anser att politikerna har en skyldighet att lära sig mer om dessa lösningar innan vi avvecklar någonting som är en populär svensk skoltradition. 

  nämndsinitiativ_angående_inbjudan_till_företaget_IST_foto

 • 93

  Ogiltigförklara beslutet om att sälja Södra Sallerups prästgård

  Av patrickangelin den 30 december, 2019
  0

  Sverigedemokraternas gruppledare i Malmö pastorats kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour, har lämnat in en skrivelse till Domkapitlet i Lunds stift där han beskriver hur omröstningen i Malmö pastorats kyrkofullmäktige om att sälja Södra Sallerups prästgård har skett på ett felaktigt sätt.

  Gholam Ali Pour begär att beslutet ska ogiltigförklaras då omröstningsprocessen bryter mot kyrkofullmäktiges arbetsordning och Kyrkoordningen.

  Bland annat har omröstningen delats upp i en ”försöksvotering” och en ”rösträkning”, vilket hindrat ledamöter i kyrkofullmäktige från att förtydliga om det verkligen fanns stöd för en försäljning av Södra Sallerups prästgård. Varken ”försöksvotering” eller ”rösträkning” är moment som ska inkluderas i omröstningsprocessen.

  Det finns inte heller något röstningsresultat trots att en omröstning ägde rum. Omröstningen har ägt rum genom handuppräckning, vilket inte är förenligt med den arbetsordning som kyrkofullmäktige har fastställt.

  Sverigedemokraternas gruppledare i kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour, kommenterar:

  Försäljningen av Södra Sallerups prästgård är en viktig fråga. Det är därför det har tagits upp i kyrkofullmäktige. Det har funnits stora och märkbara brister när omröstningen ägt rum. Vi tycker att beslutet ska ogiltigförklaras då varken arbetsordning eller Kyrkoordning följts.

   

  Skrivelse_bilagor

 • 93

  Arbetstid avsatt på anmälningar i skolan ska kompenseras

  Av patrickangelin den 30 december, 2019
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till grundskolenämnden där de föreslår att grundskolenämnden ska kompensera skolorna för den arbetstid som läggs på anmälningsprocessen avseende kränkande behandling. Sverigedemokraterna föreslår även att grundskolenämnden ska informeras mer om arbetet mot kränkande behandlingar.

  Personal i Malmös grundskolor får lägga ner mycket tid på att anmäla och utreda kränkande behandling. Detta görs på den arbetstid som lärare ska ägna åt att planera undervisning eller utvärdera. Grundskolenämnden har inte på något sätt kompenserat skolorna för det arbete som personalen lägger ner på att anmäla kränkande behandling som förekommer i skolorna. Det innebär i praktiken att ju fler händelser som förekommer där kränkande behandling behöver anmälas, desto mer urholkas all annan verksamhet i skolorna, då personal behöver avsätta tid på att anmäla och utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna.

  Sverigedemokraternas gruppledare i grundskolenämnden, Nima Gholam Ali Pour, kommenterar:

  Nu ser man att rutiner omkring anmälningsprocessen gällande kränkande behandling kommer på plats. Samtidigt ökar inte den totala mängden arbetstid i samma takt. Utan istället vill styret genomföra besparingar. Lärare måste kunna undervisa. Om tid ska avsättas för att anmäla och utreda kränkande behandling måste detta kompenseras genom mer personal som faktiskt arbetar med detta. Lärarna kan inte skära ner på undervisningstid för att anmäla kränkande behandling. 

   

  Nämndinitiativ angående medel till anmälningsprocessen gällande kränkandebehandling

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Nolltolerans mot brott inom äldreomsorgen

  Av patrickangelin den 30 december, 2019
  0

  Sverigedemokraternas grupp i hälsa- vård- och omsorgsnämnden har lämnat in ett nämndsinitiativ om att brott mot brukare inom äldreomsorgen ska registreras och statistik ska föras, i syfte att sätta in de åtgärder som behövs för att förhindra brotten.

  Bakgrunden till nämndsinitiativet är att en 100-årig kvinna bestulits på alla sina guldringar samt guldhalsband.

  Sverigedemokraternas gruppledare i hälsa- vård- och omsorgsnämnden kommenterar nämndsinitiativet:

  Det är inte acceptabelt att personal som utsätter våra äldre för brott ska fortsätta arbeta inom kommunen. Det är på tiden att vi börjar kartlägga var och hur dessa brott sker och inför en nolltolerans mot brott inom äldreomsorgen. 

   

  HVON Initiativärende 2019-12-09 Införande av rutiner för registrering av brott begångna inom förvaltningens