Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  Kommunstyrelsen 10 mars

  Av patrickangelin den 10 mars, 2021
  0

  På dagens kommunstyrelse behandlades en rapport om en dialog som hållits mellan stadskontoret och MKB om antalet personer som tillåts bo i MKB:s lägenheter. Sverigedemokraterna yrkade att MKB:s riktlinjer ska revideras med inriktningen att gränsen för antalet personer som får bo i lägenhet höjs, i syfte att sänka boendekostnaderna för personer som mottar försörjningsstöd. Kommunstyrelsen avslog Sverigedemokraternas yrkande.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Sedan MKB implementerade riktlinjer för hur många som kan bo i en lägenhet har socialbidragskostnaderna ökat. Man ska motverka trångboddhet men samtidigt menar vi att MKB:s riktlinjer resulterar i att nyanlända familjer som har fem eller fler barn hamnar i dyra och större lägenheter, vilket belastar stadens skattebetalare. MKB behöver ändra sina riktlinjer och nyanlända invandrare behöver ta ett större ekonomiskt ansvar för sina familjer. 

  Sverigedemokraterna yrkade även att kommunstyrelsen ger stadskontoret i uppdrag att återkomma med en rapport om hur MKB:s arbete med deras riktlinjer angående antalet boende per lägenhet fortskrider. Även detta yrkande avslogs av kommunstyrelsen.

 • 05

  Kommunstyrelsen 10 februari

  Av patrickangelin den 10 februari, 2021
  0

  På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna avslag på förslaget att bevilja tekniska nämnden objektsgodkännande för projekt 8716 Elinegård. Sverigedemokraterna opponerar sig mot utbyggnaden i berörd område så länge trafiksituationen i Annetorpsleden inte är löst. Objektsgodkännande försämrar också tillståndet för djurlivet vid Limhamns kalkbrott.

  Sverigedemokraterna yrkade även avslag till att kommunstyrelsen skulle föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22:164 m.fl. i hamnen i Malmö. Sverigedemokraterna vill inte etablera vindkraftverk i området.

 • 05

  Lägg ner tidningen Vårt Malmö

  Av patrickangelin den 29 januari, 2021
  0

  Magnus Olsson (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där han föreslår att den kommunala skattefinansierade tidningen Vårt Malmö ska läggas ner. Tidningen kostar Malmös skattebetalare 6 miljoner kr årligen och skickas ut till samtliga hushåll i Malmö. Innehållet i tidningen uttrycker inte kritik mot kommunen och försöker endast ge en positiv bild av kommunens verksamhet.

  Motionären Magnus Olsson (SD) menar att en tidning vars syfte är att endast ge ut en positiv bild av Malmö och helt och hållet avstå från kritik mot missförhållanden i Malmö, försvårar både mediernas och den politiska oppositionen arbete. Dessutom ger den en förvrängd bild av Malmö till Malmöborna.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar motionen:

  Det är inte kommunens uppgift att publicera en tidning. De pengar som går till att trycka den här tidningen skulle kunna stärka välfärden. Det finns flera oberoende tidningar som beskriver vad som händer i Malmö. Det finns inget behov av kommunal propaganda. Nu vill vi att denna kommunala version av Pravda läggs ner.

   

  SD motion_vårt_malmö

 • 05

  Kommunstyrelsen 13 januari: SD hindrar klimatavgift i Malmö

  Av patrickangelin den 13 januari, 2021
  0

  På dagens kommunstyrelsesammanträde stoppade Sverigedemokraterna och resten av oppositionen Socialdemokraternas och Liberalernas förslag om en klimatavgift, den så kallade klimatväxlingsmodellen för Malmö stad.

  Sverigedemokraterna röstade även nej till förslaget om kommunala förmånscyklar och en mötes- och resepolicy, som bland annat hindrar anställda från att använda privat bil, vilket skulle försvåra arbetet för många anställda.

  Sverigedemokraternas motion om att kartlägga och åtgärda svenskfientligheten i Malmö avslogs av kommunstyrelsen då de andra partierna röstade nej till motionen.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Det är trist att Sverigedemokraterna är det enda partiet som ser svenskfientligheten och vill göra något åt saken. Det här är något som dokumenterats i medier. Svenskfientlighet finns och många svenskar utsätts för rån och andra brott just för att de är svenskar. Vi hoppas att fler partier ansluter sig till vår motion när den behandlas i kommunfullmäktige.

   

 • 05

  Källarmoskéerna måste stängas

  Av patrickangelin den 21 december, 2020
  0

  Magnus Olsson (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där han föreslår att:

  • Kommunen kartlägger Malmös källarmoskéer.
  • Kommunen ska utreda hur källarmoskéer kan stängas ner genom kommunala åtgärder och i samarbete med privata aktörer.
  • Kommunen ska verka för att stänga ner Malmös källarmoskéer genom kommunala åtgärder och i samarbete med privata aktörer.

  Magnus Olsson (SD) skriver i motionen att källarmoskéer sprider hat och extremism och att religionsfriheten inte ska skydda aktörer som sprider hat och extremism. Syftet med att stänga ner källarmoskéerna är att främja integration och trygghet.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Det är många Malmöbor som undrar varför dessa källarmoskéer kan fortsätta sprida hat när politiken har så många verktyg för samhällsplanering. I Sverigedemokraternas Malmö kommer det inte finnas källarmoskéer. När motionen kommer upp till kommunfullmäktige får de andra partierna ta ställning till hur de ser på källarmoskéerna i Malmö. 

  Motion_stäng_ner_källarmoskéerna olsson version