Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö | Sida 4

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • PM: SD i Fritidsnämnden vill se det ursprungliga förslaget till sporthall

  Av pontus.andersson den 22 mars, 2018
  0

  PM: SD i Fritidsnämnden vill se det ursprungliga förslaget till sporthall

  2018-03-22
  För mer information kontakta: Jörgen Grubb, Ordförande SD Malmö 070-760 33 40

  På dagens möte med Fritidsnämnden valde Sverigedemokraternas ledamöter att reservera sig emot beslutet om det nya förslaget till beslut om sporthall på stadionområdet. På grund av ekonomiska problem, som de styrande partierna har skapat, har samma partier valt att gå vidare med ett betydligt sämre förslag.

  Sverigedemokraterna menar att en idrottsstad som Malmö förtjänar en sporthall i hög klass. Sveriges tredje största stad är i behov av nya sporthallar och när de ska byggas ska man inte snåla på åskådarantalet. Vill vi fortsätta vara en stad för idrottande ungdomar och även konkurrera inom svensk elit som vi gör inom många idrotter, måste vi ge vår ungdomar fina möjligheter.

  I Sverigedemokraternas budgetreservation hade vi utrymme för att göra förbättringar av våra sportanläggningar i staden. All politik handlar om att prioritera och i denna fråga prioriterar vi våra ungdomar som idrottar.

  Jörgen Grubb kommenterar:

  – Med tanke på att det tidigare förslaget var betydligt bättre och att de styrande nu uttryckligen säger att de behöver gå vidare med en billigare lösning på grund av en dålig ekonomisk situation, känns detta typiskt för de styrande i Malmö. På grund av deras misslyckade politik inom andra områden, kommer alltså idrottande ungdomar att få betala priset, säger Jörgen Grubb, ordförande SD Malmö.

 • PM: SD kräver att församlingsborna i Bunkeflo/Limhamn respekteras

  Av pontus.andersson den 13 mars, 2018
  0

  Måndagen den 12:e mars så behandlade Malmö pastorats Kyrkoråd flera skrivelser från Limhamns församlingsråd, Bunkeflo verksamhetsråd samt enskilda församlingsbor, angående Bunkeflo kyrka och Bunkeflo Strandkyrka, som skickats till Kyrkorådet under perioden februari – oktober 2017.

  Förslaget till beslut som lades fram av Kyrkorådets arbetsutskott, där representanter från Socialdemokraterna och POSK ingår, var att Kyrkorådet skulle svara på skrivelsen genom att informera om pågående planering. Information om den pågående planeringen fanns inte med bland Kyrkorådets handlingar inför mötet. Ledamöterna i Kyrkorådet hade inte tillgång till det som beskrevs som deras svar.

  Sverigedemokraterna yrkade att:

  • Att fortsatt planering gällande Bunkeflo kyrka och Bunkeflo Strandkyrka förs i samråd med Limhamns församlingsråd och Bunkeflo verksamhetsråd.
  • Att Kyrkorådet uppdrar åt pastoratets ledningsgrupp att föra en dialog med Limhamns församlingsråd och Bunkeflo verksamhetsråd och återkomma till Kyrkorådet med en redogörelse om de konkreta förslag som lyfts fram av Limhamns församlingsråd och Bunkeflo verksamhetsråd.
  • Att Kyrkorådet antar ett yttrande som kommenterar konsekvensanalysen som Bunkeflo verksamhetsråd sammanställt.

  Efter överläggningar så röstades Sverigedemokraternas förslag ner och SD lämnade in en reservation där man bland annat förklarar att skrivelserna borde besvaras med ett skriftligt yttrande från Kyrkorådet och att den konsekvensanalys som verksamhetsrådet i Bunkeflo lämnat in angående stängningen av Bunkeflo kyrka borde kommenteras av Kyrkorådet.

  SD förklarar vidare i sin reservation att när det gäller Bunkeflo kyrka så kommer Sverigedemokraterna inte ställa sig bakom ett beslut där församlingsborna uppfattar att de berövas sin kyrka.

  • Det framgår i skrivelserna att församlingsborna har en andlig, kulturell och vardaglig relation till Bunkeflo kyrka. Det minsta Kyrkorådet kunde ha gjort var att ge ett skriftligt svar där man bemöter det som står i skrivelserna. Det som ägde rum var respektlöst, säger Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i Kyrkorådet.

  Nima Gholam Ali Pour (nima.gholam.ali.pour@sd.se)

 • Malmö bör analysera antisemitismen i staden

  Av pontus.andersson den 12 mars, 2018
  0

  Antisemitismen i Malmö debatteras och granskas i public service. Men den borde närstuderas betydligt bättre av lokalpolitiken. När Malmö stad har arbetat mot afrofobi har det skett med en förstudie som ger kunskap och förutsättningar att hitta verktyg och förstå utsattheten. En sådan förstudie gällande antisemitismen i Malmö bör göras – och i samband med den även en kommunal vitbok där Malmös judar får lyfta fram sitt perspektiv, skriver Nima Gholam Ali Pour (SD). 

  I december förra året lämnade Sverigedemokraterna in en motion till Malmö stads kommunfullmäktige där vi föreslår hur man kan inleda ett seriöst arbete mot antisemitismen i Malmö. Sverigedemokraterna vill att stadskontoret genomför en förstudie om antisemitismen i Malmö.

  Den främsta anledningen till att det behövs en förstudie om antisemitismen i Malmö är för att det finns ingen riktig analys av varför antisemitismen har förvärrats i Malmö, trots att frågan har varit omdebatterad rätt länge. När det inte finns någon analys eller underlag så uppstår det mycket käbbel bland politikerna då varje parti, i brist på underlag, spekulerar fram orsaker till antisemitismen. Det behövs konsensus omkring hur vi ska motverka antisemitismen i Malmö. Denna konsensus måste baseras på ett gediget underlag.

  Debatten om antisemitismen i Malmö är alltför allvarlig för att baseras på ett fåtal artiklar, en hel del krönikor och debattartiklar samt en Uppdrag Granskning-dokumentär. Det behövs en djupare analys som ger en helhetsbild av varför antisemitismen har blivit ett sådant stort problem i Malmö, utan att utelämna alla komplexiteter.

  Att inleda antidiskrimineringsverksamhet i kommunal regi med en förstudie är inte något nytt i Malmö. Vanligen så brukar antidiskrimineringsåtgärder i Malmö stad vara baserade på analyser och rapporter. Men då flera reportage i medierna har visat att antisemitismen i Malmö är förankrad bland muslimska samhällen så finns det en motvilja att analysera problemet. Men vi kan inte låta antisemitismen förvärras bara för att dess orsaker och karaktär kan vara kontroversiella. För att kunna motverka antisemitismen måste politiker och tjänstemän ha en ordentlig diskussion baserad på ett väl underbyggt underlag, som kan fungera som en gemensam referenspunkt.

  Sverigedemokraterna har tittat på hur man arbetat mot afrofobin i Malmö. I mars 2015 publicerade Malmö stad förstudien ”Om Malmö stads arbete mot afrofobi och diskriminering mot personer med afrikansk bakgrund”. Det primära syftet med denna förstudie var att att undersöka behovet av insatser mot afrofobi i Malmö och att hitta verktyg för att förebygga och motverka afrofobi, diskriminering samt hatbrott mot afrosvenskar. Ett delsyfte i undersökningen var att få djupare kunskap om afrosvenskars personliga erfarenheter och upplevelser av diskriminering och utsatthet för hatbrott i kommunen.

  Sverigedemokraterna vill ha en liknande analys av antisemitismen i Malmö som kan fungera som ett underlag för politiker och tjänstemän i deras arbete mot antisemitism. En sådan förstudie blir inte endast ett sätt att utveckla verktyg mot antisemitismen i Malmö utan även en kommunal vitbok där Malmös judar får lyfta fram sitt perspektiv. Detta behövs efter den politiska tystnadskulturen som funnits omkring antisemitismen i Malmö. Vi måste erkänna vad som ägt rum i Malmö och att många judar har lämnat Malmö för att de känt sig hotade. Vi måste erkänna att detta är ett stort problem idag och vi måste analysera detta problem grundligt trots att det finns en risk att analysens slutsatser kan bli kontroversiella.

  Antingen så förs en debatt om antisemitismen i Malmö, med underlag från medierna, som visar att invandring från Mellanöstern förstärker antisemitismen eller så vågar vi genomföra en förstudie som med all sannolikhet kommer ge en mer nyanserad bild och skapa förutsättningar för en konstruktiv debatt bland politiker och tjänstemän.

   

  Nima Gholam Ali Pour (SD)

  Artikeln publicerades i Dagens Samhälle den 12 mars 2018

 • Film från senaste kommunfullmäktigesammanträdet

  Av pontus.andersson den 12 mars, 2018
  0

  På kommunfullmäktigesammanträdet den 1 mars 2018 behandlades frågan om Modell för investeringsstyrning i Malmö stad. Modellen har fått kritik från nämnder men skulle ändå ha röstats genom av de styrande partierna i Malmö om inte Sverigedemokraterna yrkat på återremiss. Ett återremissyrkande som Moderaterna sedan instämde i.

  För vår del är det viktigt att alltid ta det säkra före det osäkra, inte minst när det kommer till frågor om Malmös ekonomiska situation. Tack vare oss kommer frågan nu beredas igen för att vi ska få ett bättre förslag till beslut än tidigare!