Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • Enkel fråga om ökad anhöriginvandring

  Av patrickangelin den 28 juni, 2019
  0

  Sverigedemokraternas ledamot i Malmö stads kommunfullmäktige, Lars-Johan Hallgren (SD), har lämnat in en enkel fråga till finanskommunalrådet Katrin Stjernfeldt-Jammeh om Malmö stad har de resurser som krävs för de extra kostnader och sociala problem som högre invandring innebär för Malmö.

  Lars-Johan Hallgren (SD) refererar till riksdagsbeslut som underlättar anhöriginvandringen och det faktum att Malmö redan idag attraherar många nyanlända från hela landet.

  Enkel fråga till kommunalrådet K S-J

 • bildbankHa_kan_Ask_(1)_pr_82579436523fcd4a3f6a8b13a47b7743__70007

  SD Malmö föreslår krafttag mot nedskräpning

  Av patrickangelin den 27 juni, 2019
  0

  Håkan Ask (SD) har lämnat in ett nämndsinitiativ till miljönämnden där han föreslår att miljönämnden ökar fokus på nedskräpning och avsätter 300 000 kr för att påverka Malmöbor att skräpa ner mindre.

  Sverigedemokraterna anser att just nedskräpningen är så nära oss och direkt påverkbar i vår närmiljö att ett större fokus bör läggas här. Därför har Håkan Ask (SD) lämnat in ett förslag om att medel omfördelas inom miljöstrategiska avdelningen för att öka fokus på nedskräpning och dess konsekvenser.

  Sverigedemokraterna vill även att 300 000 kronor avsätts för riktade satsningar mot den taskiga nedskräpningsmentaliteten som råder i Malmö.

  Håkan Ask (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i miljönämnden kommenterar:

  Många Malmöbor har kontaktat miljönämndens ledamöter om att nedskräpningen är omfattande och att något behöver göras. Nu väljer vi sverigedemokrater att lyfta upp den här frågan. Malmöborna förväntar sig att kommunen ser till att staden är ren.

  Nämndsinitiativ 2019-06-26

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Sverigedemokraterna vill se mer studiero i Malmös skolor

  Av patrickangelin den 19 juni, 2019
  0

  Jörgen Grubb (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in två motioner till kommunfullmäktige där de presenterar flera förslag på hur man kan främja studiero i Malmös skolor.

  Förslagen är följande:

  • Att med stöd i Skollagen utarbeta riktlinjer omkring hur skolpersonal ska främja studiero.
  • Årligen redogöra för ansvariga skolnämnder de ordningsregler som finns i Malmös grundskolor och gymnasieskolor.
  • Årlig konferens för skolpersonal där man lyfter upp lärarnas befogenheter samt betonar vikten av studiero inom utbildningsväsendet.
  • Möjlighet för vidareutbildning för skolpersonal som vill/behöver utveckla sitt ledarskap.
  • Ansvariga skolnämnder ska utreda hur ordningsomdömen kan införas i Malmö stads grundskolor och gymnasieskolor.

  Sverigedemokraterna menar att de ansvariga skolnämnderna behöver en större insyn i hur skolor arbetar med att främja studiero samtidigt som lärare och skolledare behöver mer stöd i sitt arbete med att minska stöket.

  Genom sina förslag vill Sverigedemokraterna göra studiero till en prioriterad fråga. De ordningsomdömen som Sverigedemokraterna föreslår ska vara kopplade till de ordningsregler som redan finns på skolorna. Sverigedemokraterna menar att dessa ordningsomdömen kommer göra det lättare för eleverna att förstå vilket beteende som är önskvärt i skolan.

  Jörgen Grubb (SD), ledamot i kommunfullmäktige kommenterar:

  Jag ser det som högst relevant att i Malmö, snarast möjligt införa ordningsomdömen eftersom vi har ganska stora problem med ordningen i vissa skolor och klasser. Ordningsomdömen ger en tydlig signal om att förbättring krävs om vi ska ha en hög kvalité i våra skolor. Vi vill gärna gå ett steg längre med ordningsomdömen i betyget, vilket även företagare jag pratat med önskar, då de behöver detta som stöd vid anställningar. På sikt önskar jag att vi inte behöver ordningsomdömen eller ordningsbetyg, men där är vi inte idag, tyvärr. 

  skolmotioner

 • Nima Gholam Ali Pour

  Bunkeflo kyrka är räddad – tills vidare

  Av patrickangelin den 19 juni, 2019
  0

  Sverigedemokraternas gruppledare i Malmö pastorats kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour, fick besked från kyrkorådets ordförande Claes Block (S) på torsdag, att ärendet om att ansöka om att riva Bunkeflo kyrka kommer lyftas ur kyrkorådets dagordning den 17 juni. Istället kommer kyrkorådets arbetsutskott träffa Lunds stifts stiftsantikvarie Heikki Ranta, som länge förespråkat för en renovering av Bunkeflo kyrka.

  En konsekvens av detta besked blev att Sverigedemokraterna i Malmö avslutade sin kampanj för att rädda Bunkeflo kyrka då det inte längre kommer föreligga något beslut som hotar kyrkan med rivning. En namninsamling med 1737 underskrifter lämnades in till Malmö pastorats expedition, av SD Malmö.

  På kampanjens sista dag publicerades en debattartikel om Bunkeflo kyrka i Kvällsposten skriven av Sverigedemokraternas lokala kyrkopolitiker samt representanter för Sverigedemokraterna i riksdagens kulturutskott. På fredagen lämnades även en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Jonas Andersson (SD) till kultur- och demokratiministern Amanda Lind (MP), där Bunkeflo kyrka uppmärksammas.

  Nima Gholam Ali Pour, gruppledare för Sverigedemokraterna i Malmö pastorats kyrkofullmäktige, kommenterar:

  Vi vet att det är mycket enklare och mer gynnsamt för Svenska kyrkan att renovera Bunkeflo kyrka än att riva den. Därmed förväntar vi oss att diskussionerna med Heikki Ranta ska leda till ett förslag på hur renoveringen ska äga rum. Jag vill rikta ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt engagerade sig i denna kampanj. Nu är det upp till oss sverigedemokrater att fortsätta bevaka den här frågan i kyrkorådet och se till att renoveringen faktiskt äger rum.

 • Nima Gholam Ali Pour

  Sverigedemokraterna skrotar urvattnat förväntansdokument

  Av patrickangelin den 19 juni, 2019
  0

  Sverigedemokraterna har tidigare uttryckt stöd för förväntansdokumentet. På dagens sammanträde föreslogs revideringar av förväntansdokumentet. Dessa förslag till revideringar var en konsekvens av kritik från bland annat Rädda Barnen och olika debattörer på vänsterkanten. Förslagen till revideringar lades fram i grundskolenämnden utan något samråd med Sverigedemokraterna.

  Sverigedemokraterna vill inte medverka till att bibehålla ett förväntansdokument som kan förändras hur som helst och när som helst utan att man från styret samråder med oss. De föreslagna revideringarna gör förväntansdokumentets syfte otydligt.

  Kommunalrådet Sara Wettergren har misslyckats med att förklara syftet med förväntansdokumentet för många föräldrar. Sverigedemokraterna visar lyhördhet gentemot dessa föräldrar och omprövar sitt tidigare beslut.

  Nima Gholam Ali Pour, gruppledare för Sverigedemokraterna i grundskolenämnden kommenterar:

  Sverigedemokraterna vill se mer samverkan mellan hem och skola. Men här har vi ett kommunalt dokument som revideras varje gång någon avdankad politiker skriver en debattartikel. Kommunalrådet Sara Wettergren glömde att hon måste förankra förväntansdokumentet hos ledamöterna i nämnden och inte hos Rädda Barnen. Wettergren har även misslyckats med att förklara förväntansdokumentets syfte för föräldrarna.