Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö | Sida 5

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Enkel fråga till kommunalrådet Anders Rubin (S) gällande stadens samarbete med Ahmadiyyarörelsens Mahmoodmoské

  Av pontus.andersson den 26 september, 2017
  0

  Enkel fråga till kommunalrådet Anders Rubin (S) gällande stadens samarbete med Ahmadiyyarörelsens Mahmoodmoské

  Den 15:e september besökte en femteklass från Bulltoftaskolan Mahmoodmoskén i Malmö. På plats så fick eleverna och personalen höra från imamen att grisar är homosexuella och äter sina egna barn. Både barnen och personal har blivit väldigt upprörda över det inträffade.

  För Sverigedemokraternas del är det alldeles uppenbart att imamen att moskén inte är intresserade av grisars sexuella läggning, utan det handlar om att en vuxen pratat nedsättande om homosexuella framför elever. Detta är inte förenligt med skolans värdegrund.

  Vi behöver veta vad som har brustit och det är vår skyldighet som politiker att se till att detta aldrig någonsin händer igen. Därför har vi också inkommit med ett nämndsinitiativ i ärendet.

  Det är enligt vår mening uppenbart att Mahmoodmoskén inte delar vare sig skolans värderingar eller skolans värdegrund.

   

  Med ovan framfört vill jag att ställa följande enkla fråga till kommunalrådet Anders Rubin (S):

  Kommer du verka för att allt samarbete mellan Malmö stad och Mahmoodmoskén upphör?

   

  _______________________
  Jörgen Grubb (SD)

   

 • Pressmeddelande: Nämndinitiativ angående incidenten vid Mahmood-moskén

  Av pontus.andersson den 25 september, 2017
  0

  2017-09-25
  För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

   

  Pressmeddelande: Nämndinitiativ angående incidenten vid Mahmood-moskén

  Sverigedemokraterna i Malmö kommer lämna in ett nämndinitiativ i Grundskolenämnden på grund av incidenten som skedde den 15:e september vid Ahmadiyyarörelsens Mahmoodmoské.

  Den 15:e september besökte en femteklass från Bulltoftaskolan Mahmoodmoskén. På plats så fick eleverna och personalen höra från imamen att grisar är homosexuella och äter sina egna barn. Både barnen och personal har blivit upprörda.

  SD Malmös ledamöter i Grundskolenämnden lämnar in ett initiativ med följande förslag:

  1. Att grundskoleförvaltningen sammanställer en skriftlig rapport till nämnden om händelsen som inträffade vid Mahmoodmoskén den 15:e september.
  2. Att Grundskolenämnden fastställer rutiner eller vägledning som garanterar att grundskolor inte besöker miljöer där det förmedlas extrema åsikter eller miljöer där värderingarna strider mot skolans läroplan.
  3. Att allt samarbete och samröre mellan Malmös grundskolor och Mahmoodmoskén upphör.

   

  Jörgen Grubb kommenterar:

  • ”Vi vill veta vad som har brustit. Det är vår skyldighet som skolnämnd och huvudman att se till att det här aldrig någonsin händer igen. Det är dit vi vill komma med nämndinitiativet.”

   

  Nima Gholam Ali Pour kommenterar:

  • ”Det är uppenbart att moskén inte är intresserade av grisars sexuella läggning, utan det handlar om att en vuxen pratat nedsättande om homosexuella framför elever. Det här är inte förenligt med skolans värdegrund.”

   

 • Debatt: Malmö bör följa Vellinges tiggeriförbud

  Av pontus.andersson den 25 september, 2017
  0

  Debatten kring tiggeriet har under den senaste mandatperioden återkommande varit en aktuell fråga bland politiker och Malmöborna. Sverigedemokraterna har hela tiden varit tydliga med vår utgångspunkt i frågan: Tiggeriet måste bort från Malmös gator. På riksplanet har Sverigedemokraterna sedan länge förespråkat ett nationellt förbud mot tiggeri. Nyligen gick även Moderaterna ut med att de vill se ett nationellt förbud mot tiggeri, vilket är en positiv vändning efter att de i riksdagen röstade emot ett tiggeriförbud i våras när SD:s förslag i frågan behandlades. Den lokala debatten i Malmö aktualiserades återigen när kommunstyrelsen i vår grannkommun Vellinge valde att införa ett lokalt tiggeriförbud på specifika platser i kommunen.

  Förslaget innebär att kommunen kan avvisa tiggande personer från affärers ingångar samt andra verksamheter på fem platser i kommunen. Förbudet är inom ramen för SKL:s rekommendation och sker med stöd av kommunens lokala ordningsföreskrifter, som möjliggör lokala begränsningar för att be om pengar för privata ändamål.

  Debatten om tiggeriets vara eller icke vara har vid olika tillfällen debatterats både i kommunfullmäktige och via media. Då det var just Moderaterna i Vellinge som föreslog att införa ett lokalt tiggeriförbud, samtidigt som M på riksnivå öppnat upp för begränsningar, ser vi en öppning i denna fråga. Även Socialdemokraterna har på riksplanet gjort liknande uttalanden. Att då i Malmö precis som Vellinge nu förbjuda tiggeriet inom vissa zoner av staden, ser vi sverigedemokrater som en möjlig medelväg och som vi tre partier blocköverskridande bör kunna enas om.

  Att vara för ett tiggeriförbud är att bry sig om dessa utsatta personer. Argumentet att ”det inte går att förbjuda fattigdom” blir väldigt märklig när det är ett fortsatt beroende av tiggeri som gör att de personerna stannar kvar i fattigdom. En lösning på den problematiken är inte ett fortsatt tiggeri, fattigdom löser man bäst genom utbildning och arbete.

  SD har i flera år förespråkat införandet av visumtvång och ett nationellt förbud mot tiggeri. Införs visumtvång mot de länder som EU-migranterna primärt kommer från kan vi få stopp på inresor där människor riskerar att utnyttjas eller frivilligt tjänar sitt uppehälle genom tiggeri. I de fall där den som har för avsikt att tigga redan befinner sig i landet, behöver rättsväsendet befogenheter att avlägsna och utvisa de som tigger.

  Det är inte rimligt att Sverige, som redan lägger enorma summor pengar och resurser på internationellt bistånd och flyktinghjälp, ska tvingas husera en allt större andel av EU:s tiggarskara. Vi måste i stället verka för att länderna tiggarna kommer från tar ansvar för sin egen befolkning.

  Frågan om tiggeriet är på många sett en fråga som rör rikspolitiken, men eftersom regeringen är obenägna att agera kan inte vi på kommunal nivå stå handlingsförlamade. Vellinge kommun har hittat en bra medelväg och det är SD:uppfattning att liknande reg-ler som Vellinge infört, även kan införas i Malmö.

  Vellinge kan bli första kommun i landet som inför ett lokalt tiggeriförbud. Nu menar vi sverigedemokrater att det är dags för Malmö att göra slag i saken. Därför har vi nu lagt en motion till kommunfullmäktige med avsikten att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar och med stöd av Malmö stads ordningsstadga, verka för att införa tiggerifria zoner i Malmö. Vi är samtidigt ödmjuka och öppna för en diskussion över blockgränserna för hur vi ska ta oss an problematiken.

   

  Magnus Olsson (SD)
  Oppositionsråd SD Malmö

  Debattartikeln publicerades på Kvällspostens debattsida den 25 september 2017

 • Debattartikel i Sydsvenskan från Magnus Olsson

  Av pontus.andersson den 22 september, 2017
  0

  Debattinlägg: ”I frågor som gäller vård och omsorg står SD på många sätt närmare Socialdemokraterna än alliansen.”

  Det är bra att Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, öppnar upp för samarbete med partier från höger till vänster (Aktuella frågor 9/9).

  Det som hindrar Socialdemokraterna från att öppna dörren för Sverigedemokraterna är att de menar att vi inte delar samma värdegrund och andra klyschor.

  Låt oss istället titta på vad som förenar oss politiskt. Låt oss gräva ner stridsyxan och se vad vi gemensamt kan genomföra för att skapa ett bättre Malmö för stadens invånare.

  Som ett socialkonservativt parti värnar Sverigedemokraterna om de svaga grupperna i samhället, i frågor som gäller vård och omsorg står vi på många sätt närmare Socialdemokraterna än alliansen.
  I vårt förslag till budget för Malmö 2017 satsade vi 80 miljoner kronor extra på frågor som gynnar äldre och socialt utsatta. Bland annat ville vi införa gratis kollektivtrafik för alla över 75 år, anställa fler personer inom vård och omsorg och sänka maxtaxan inom vård och omsorg till tidigare nivåer.
  Katrin Stjernfeldt Jammeh listar fyra områden som hon ser som särskilt viktiga för Malmö: Ttrygghet, skola, jobb och strategiska investeringar.
  Även Sverigedemokraterna inriktar sig på fyra frågor: kriminalitet, utanförskap, arbetslöshet och höga kostnader för bidrag. Med andra ord är Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna i många delar överens om vad som är viktigast för Malmös framtid.
  Kriminalitet, låg utbildning och arbetslöshet hör ihop med Malmös alltför generösa bidragspolitik och misslyckade integrationspolitik. Det finns en koppling mellan en hög andel invånare med utländsk bakgrund och utanförskap, kriminalitet samt höga kostnader för försörjningsstöd. Katrin Stjernfeldt Jammeh anser säkert att sambandet snarare går att finna mellan utbildningsbakgrund och kriminalitet.
  Oavsett vilket måste slutsatsen vara densamma, att de nyanlända som kommer till Malmö ofta är lågutbildade och saknar rätt kompetens för att få något av de många jobb som finns i staden. Och därför måste det till krafttag mot den ”svarta” arbetsmarknad som gör att många Malmöbor inte utbildar sig eller söker riktiga jobb. Det måste helt enkelt löna sig att arbeta och vara laglydig.
  Katrin Stjernfeldt Jammeh nämner att sfi ska kunna kombineras med praktik inom bristyrken, även det är vi positiva till och i vårt budgetförslag för 2017 har vi en förstärkning på sfi och samhällsintroduktion.
  På senare tid har Katrin Stjernfeldt Jammeh riktat kritik mot ebo-lagen som gör det möjligt för asylsökande att bosätta sig var de vill i landet, förutsatt att de ordnar bostad på egen hand. Sverigedemokraterna instämmer i kritiken, men går ett steg längre. Ebo-lagen bör avskaffas.
  Sverigedemokraterna har sedan många år drivit på för att Malmö behöver en längre paus i mottagandet av nyanlända och vill också att staden ska undantas från anvisningslagen vid mottagandet av nyanlända, alltså att kommunerna varje år måste ta emot ett visst antal nyanlända. Just när det gäller det sistnämnda har Socialdemokraterna börjat anamma vår ståndpunkt.
  Malmö måste också tydligt signalera att kommunen inte är Sveriges bidragsparadis. Det kan till exempel ske genom att sluta ge försörjningsstöd till människor som befinner sig illegalt i Sverige.
  Många av de trygghetssatsningar och den tillsyn av illegala verksamheter som genomförts i Malmö är vi överens med Socialdemokraterna om och de har äntligen insett att kameraövervakning är ett bra trygghetsredskap. Det behövs också en nystart i arbetet mot våldsbejakande ideologier.
  Sverigedemokraterna ser en öppning i fråga om trafikpolitiken i Malmö. Den rödgröna minoritet som styr staden har under den senaste mandatperioden drivit en alltför ensidig politik genom att satsa kraftigt på fotgängare och cyklister. Men på senare tid har tongångarna från ansvarigt kommunalråd, Andreas Schönström (S), varit annorlunda. Nu ska biltrafiken också prioriteras.
  För att få inspiration behöver Katrin Stjernfeldt Jammeh bara titta över Sundet. Där kan hon se hur de danska Socialdemokraterna och företrädare för Dansk Folkeparti närmar sig varandra för att skapa ett bättre Danmark. Den typen av samarbeten är möjliga även här.

  Magnus Olsson, kommunalråd SD Malmö

  Debattartikeln publicerades i Sydsvenskan den 22 september 2017

 • Motion om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad

  Av pontus.andersson den 18 september, 2017
  0

  Motion om att införa tiggerifria zoner i Malmö stad

  Diskussionen om tiggeri har under den senaste mandatperioden återkommande varit en aktuell fråga i den politiska debatten i Malmö. Sverigedemokraterna har hela tiden varit tydliga med vår utgångspunkt i frågan – tiggeriet måste bort från Malmös gator.

  I augusti 2017 beslutade kommunstyrelsen i Vellinge att införa ett tiggeriförbud på specifika platser i kommunen. Förslaget innebär att kommunen kan avvisa tiggande personer från affärers ingångar samt andra verksamheter på fem platser i kommunen.

  Tiggeriförbudet i Vellinge är inom ramen för SKL:s rekommendation och sker med stöd av kommunens lokala ordningsföreskrifter, som möjliggör lokala begränsningar för att be om pengar för privata ändamål.

  Malmö stads lokala ordningsstadga innehåller, precis som i Vellinges, begränsningar av insamling av pengar.

  I 12 § i Malmös lokala ordningsstadga kan man läsa följande:

  
”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig 
tillställning.”


  I 24 § i Malmös lokala ordningsstadga så kan man läsa följande:

  ”För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.”

  Enligt ordningslagen behövs inte tillstånd för användning av offentlig plats ”om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd”. Då tiggarna ”jobbar” på dessa platser och använder samma platser ständigt så är användningen därmed inte i obetydlig omfattning.

  2011 var Sala den första kommunen i landet som införde förbud mot tiggeri på allmän plats. Detta satte länsstyrelsen sedan stopp för, eftersom ett förbud inte ansågs förenligt med ordningslagen. I Vellinge är den politiska majoriteten därför inställd på att begränsa förbudet till några få utvalda områden.

  Även jurister vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit fram till att det troligen är möjligt att införa begränsat tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna.

  ”Framförallt torde det finnas en möjlighet att förbjuda tiggeri på livligt trafikerade platser, såsom exempelvis vid gallerior där ett stort antal personer passerar eller vid omstigningsplatser för kollektivtrafik”, skriver SKL i en nyligen författad promemoria till stöd för kommuner som funderar kring de här frågorna.

  Sett till dessa likheter med situationen i Vellinge är det enligt Sverigedemokraterna tydligt att även Malmö stad ska kunna agera på samma sätt som Vellinge kommun.

  Om Sverigedemokraternas förslag vinner gehör i Malmö Kommunfullmäktige och därefter stoppas av länsstyrelsen, är det Sverigedemokraternas uppfattning att Malmö stad precis som Vellinge kommun ska gå vidare till domstol.

  Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  Att i enlighet med Sverigedemokraternas intentioner ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar och med stöd av Malmö stads ordningsstadga, verka för att införa ”tiggerifria” zoner i Malmö.

    

  _______________________
  Magnus Olsson (SD)