Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 93

  Svenska kyrkan måste motverka kristofobin i Malmö

  Av patrickangelin den 26 augusti, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kyrkofullmäktige om att undersöka och åtgärda kristofobin i Malmö. Motionärerna föreslår att Svenska kyrkan ska genomföra en enkätundersökning om kristofobi i Malmö, samt upprätta en handlingsplan mot kristofobi.

  Motionärerna föreslår att detta ska genomföras i samarbete mellan Svenska kyrkan i Malmö och andra kyrkosamfund i Malmö.

  Sverigedemokraternas gruppledare i Malmö pastorats kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour, kommenterar motionen:

  Med tanke på den vandalisering vi sett av Västra Skrävlinge kyrka och den systematiska vandalisering vi ser på våra kyrkogårdar, är det här ett område som Svenska kyrkan måste arbeta med. Tyvärr finns det ett agg mot kristen kultur bland vissa grupper och Svenska kyrkan i Malmö kan inte vara passiv medan det kristna kulturarvet vandaliseras. 

  Motion kristofobi

 • 93

  Möjliggör mer kvalitetstid med familjen

  Av patrickangelin den 24 augusti, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att förskolan och grundskolan ska samverka omkring datumen på stängdagar för att familjer inte ska behöva använda alltför många semesterdagar för att ta hand om barnen under de dagar då förskolan och grundskolan har stängt.

  Den som har barn i grundskolan och barn i förskolan samtidigt måste ta flera dagar ledigt från jobbet varje termin då grundskolan och förskolan har studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar vid olika datum. Eftersom studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar inte är en anledning att ta ledigt från jobbet måste vårdnadshavare ta ut semesterdagar.

  Antalet semesterdagar som vårdnadshavare tar ut för att ta hand om sina barn under stängdagar i förskolan och grundskolan kan lätt minskas om förskolor och grundskolor samt förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen, börjar samverka omkring vilka dagar som ska vara studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar.

  Bristen på samverkan mellan förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen som leder till att familjer som har barn i både förskola och grundskola, måste ta ut fler semesterdagar, för att förskolor och grundskolor har bestämt olika stängdagar, är en börda på familjer som lätt kan avskaffas genom bättre samverkan mellan de två kommunala förvaltningarna.

  Därför har Sverigedemokraterna föreslagit i vår motion att kommunfullmäktige uppdrar åt förskolenämnden och grundskolenämnden att samverka omkring daterandet av studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar i Malmös kommunala förskolor och grundskolor, i syfte att vårdnadshavare ska kunna ta ut färre semesterdagar.

  Motionären och kommunfullmäktigeledamoten Nima Gholam Ali Pour (SD) kommenterar:

  Detta problems omfattning varierar beroende på hur många barn man har, var de är placerade, och i vilken skolform de befinner sig i. Däremot är det orättvist att behöva ta ut semesterdagar för att två förvaltningar inom Malmö stad inte kommunicerar med varandra omkring när förskolan och grundskolan ska ha stängdagar. Att genomföra förslaget i vår motion kostar ingenting och kommer se till att föräldrar i Malmö får fler semesterdagar och spenderar mer kvalitetstid med sina familjer.

  samverkan_mellan_förskoleförvaltningen_och_grundskoleförvaltningen_omkring_daterandet_av_studiedagar_och_verksamhetsutvecklingsdagar

 • 05

  Kommunstyrelsen 19 augusti: Nej till World Pride och Kina-samarbete

  Av patrickangelin den 19 augusti, 2020
  0

  På dagens kommunstyrelsesammanträde röstade Sverigedemokraterna nej till den 30 miljoners-budget som S och L-styret i Malmö föreslog för World Pride. Sverigedemokraternas nämndinitiativ om att avbryta Malmö stads formella samarbeten med kinesiska städer hörsammades inte av de andra partierna.

  World Pride-budgeten fastställs av kommunfullmäktige den 3 september. Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för SD i Malmö, kommenterar Sverigedemokraternas ställningstagande:

  Samtidigt som det pågår en debatt om att välfärden saknar resurser så vill Malmö stads styre finansiera en fest som kostar 30 miljoner kr. Kommunen har vissa lagstadgade uppgifter och så länge dessa områden är underfinansierade och hotade av besparingar kan inte någon skattefinansierad HBTQ-fest finnas på agendan. Vi politiker förvaltar Malmöbornas skattemedel och vi sverigedemokrater anser inte att dessa skattemedel ska finansiera World Pride.

  När det gäller Sverigedemokraternas förslag om att avbryta Malmö stads formella samarbeten med kinesiska städer beslutade kommunstyrelsen att avslå förslaget. Magnus Olsson (SD), som lämnade in nämndinitiativet, kommenterar:

  När kinesiska företag som Huawei misstänks för spionage är det naivt att lita på att lokala styren i Kina är opartiska och neutrala. Alla som har formellt inflytande i Kina är tvungna att vara lojala mot den kinesiska kommunistregimen. Det är viktigt att Malmö stad distanserar sig från alla aktörer som springer det kinesiska kommunistpartiets ärenden.  

  https://www.expressen.se/kvp/ledare/olampligt-att-samarbeta-med-ett-pro-kinesiskt-styre/

 • 93

  Karenstid vid anställning av tidigare politiker

  Av patrickangelin den 17 augusti, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmö stads kommunfullmäktige där vi föreslår framtagandet av en policy för karenstid när det gäller anställningar av tidigare politiker.

  Idag kan politiska företrädare inrätta tjänster som de själva har möjlighet att tillsätta efter sin tjänstgöring som politisk representant i olika kommunala nämnder.

  Det skadar det politiska och demokratiska arbetet om tidigare politiker får tjänster inom en kort tid på de förvaltningar som de i sin roll som politiker aktivt arbetat med. Det får inte vara så att politiker kan ena dagen bestämma att inrätta tjänster inom en förvaltning och en eller två månader efteråt själva få dessa tjänster. Denna situation skapar ett tillfälle där politiker lätt kan agera i eget intresse istället för att agera i allmänhetens intresse.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

  Vi har sett att det förekommit att vissa politiker suttit i nämnder som inrättat tjänster som politikerna själva sökt, kort efter att de lämnat sina politiska uppdrag. Det är märkligt att styret hittills inte sett detta som ett problem och inte åtgärdat detta. Det måste gå att utesluta att politiker inrättar tjänster för att de själva vill ha ett jobb. Därför behövs det regler omkring detta. 

  Motion politiker karens

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Svenska kyrkan i Malmös tillsättningar av förtroendevalda är ogiltiga

  Av patrickangelin den 8 juli, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kyrkofullmäktige där motionärerna Nima Gholam Ali Pour (SD), Lisbeth Persson-Ekström (SD) och Rolf Hansson (SD), föreslår att Malmö pastorat ska se över hanteringen av pastoratets tillsättningar av personer till församlingsråd och verksamhetsråd. Motionärerna menar att tillvägagångssättet som det är nu, är inte förenligt med Kyrkoordningen.

  Kyrkoordningen är Svenska kyrkans regelverk. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas.

  Enligt Kyrkoordningen är val av ledamöter och ersättare till församlingsråd en uppgift som är ålagd kyrkofullmäktige. Det är även en uppgift som kyrkofullmäktige inte får delegera. Trots detta har kyrkofullmäktige delegerat denna uppgift till kyrkorådet som tillsatt ledamöter och ersättare i församlingsråd och verksamhetsråd.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i Malmö pastorats kyrkofullmäktige, kommenterar:

  Det är märkligt att Svenska kyrkans största pastorat med personalkostnader på 270 miljoner kr inte har upptäckt att deras tillsättningar av förtroendevalda inte är förenligt med Kyrkoordningen. Tyvärr är den socialdemokratiska partiboken viktigare än Kyrkoordningen i Malmö pastorat.