Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 16__

  Upphör med ekonomiskt bistånd till illegala migranter

  Av patrickangelin den 10 januari, 2020
  0

  Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till Malmö stads kommunfullmäktige om att Malmö stads socialtjänst ska upphöra att ge ekonomiskt bistånd till illegala migranter.

  I motionen skriver Olsson och Gholam Ali Pour att mellan januari till november 2019 beviljades 7,3 miljoner kr i ekonomiskt bistånd till illegala migranter. Dessutom får illegala migranter som har barn samma ekonomiska bistånd som de som har uppehållstillstånd eller är medborgare.

  Motionärerna pekar också på det faktum att det inte är lagstiftning som tvingar Malmö stad att bevilja ekonomiskt bistånd till illegala migranter, utan det ekonomiska biståndet till illegala migranter är möjlig på grund av ett politiskt beslut som tagits i arbetsmarknads- och socialnämnden.

  Magnus Olsson, oppositionsråd för SD i Malmö stad, kommenterar:

  De flesta Malmöbor blir chockade när de hör att skattemedel betalas ut till människor som inte ens har tillstånd att befinna sig i Sverige. Malmö stad motverkar andra myndigheter och ger de som fått utvisningsbeslut fel signaler. Samtidigt stärks den svarta ekonomin. Ekonomiskt bistånd till illegala migranter är helt enkelt skadligt för Malmö. Nu ger vi de styrande partierna ännu en chans att sätta stopp för detta.

 • 93

  Enkel fråga angående arbetsmiljön för lärare i Malmö stad

  Av patrickangelin den 10 januari, 2020
  0

  Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en enkel fråga till kommunalrådet Sara Wettergren om arbetsmiljön för lärare i Malmö stad. I den enkla frågan presenterar Gholam Ali Pour uppgifter från en arbetsmiljöundersökning som Lärarnas riksförbund i Malmö genomförde våren 2019. Uppgifterna visar bland annat att en av tio lärare har blivit utsatt för fysiskt våld på arbetsplatsen.

  Andra uppgifter som framkommer i arbetsmiljöundersökningen är följande:

  • 49,3 procent av de svarande anser inte att de har tillräckliga resurser och förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag.
  • 49,1 procent av de svarande anser inte att de får den fortbildning som behövs för att bedriva en utbildning med kvalitet.
  • 41,3 procent av de svarande får inte möjlighet till att ha 30 minuters ostörd lunchrast varje dag.

  Arbetsmiljöundersökningen genomfördes innan Socialdemokraterna och Liberalerna tog beslut om att genomföra besparingar på 75 miljoner kr inom Malmös grundskoleverksamhet.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

  Jag förstår inte riktigt hur man kan genomföra besparingar inom skolan när arbetsmiljön för lärare redan är under all kritik. Jag vill gärna att kommunalrådet Sara Wettergren förklarar hur arbetsmiljön för lärare ska förbättras samtidigt som hon genomför besparingar. 

 • 93

  GDPR-säker skolfotografering är möjlig

  Av patrickangelin den 30 december, 2019
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till grundskolenämnden där man föreslår att företaget IST Foto ska bjudas in till grundskolenämndens sammanträde för att berätta mer om sin GDPR-säkra skolfototjänst.

  Grundskoleförvaltningen avvecklade skolfotografering på grund av att skolfotograferingen inte var förenligt med dataskyddsförordningen. Grundskoleförvaltningens slutsatser baserades på en rapport som aldrig behandlades i grundskolenämnden och som inte ens var tillgänglig för grundskolenämndens ledamöter.

  IST är ett företag som idag har samarbete med Malmö stad och levererar olika tjänster till grundskoleförvaltningen. Företaget har utvecklat en GDPR-säker skolfototjänst som kallas IST- fototjänst. Kommuner som Skurup, Älmhult, Kramfors, Sigtuna, Botkyrka, Sunne, Växjö och Linköping är några kommuner som använder sig av IST-fototjänst.

  Sverigedemokraternas gruppledare i grundskolenämnden, Nima Gholam Ali Pour, kommenterar:

  Det är beklagligt att skolfotograferingen har avvecklats genom ett beslut som vi nu förstår har varit helt och hållet godtyckligt. Vi anser att grundskolenämnden ska göra om och göra rätt. Det finns företag som har ganska enkla och praktiska lösningar på hur skolfotografering kan äga rum. Vi anser att politikerna har en skyldighet att lära sig mer om dessa lösningar innan vi avvecklar någonting som är en populär svensk skoltradition. 

  nämndsinitiativ_angående_inbjudan_till_företaget_IST_foto

 • 93

  Ogiltigförklara beslutet om att sälja Södra Sallerups prästgård

  Av patrickangelin den 30 december, 2019
  0

  Sverigedemokraternas gruppledare i Malmö pastorats kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour, har lämnat in en skrivelse till Domkapitlet i Lunds stift där han beskriver hur omröstningen i Malmö pastorats kyrkofullmäktige om att sälja Södra Sallerups prästgård har skett på ett felaktigt sätt.

  Gholam Ali Pour begär att beslutet ska ogiltigförklaras då omröstningsprocessen bryter mot kyrkofullmäktiges arbetsordning och Kyrkoordningen.

  Bland annat har omröstningen delats upp i en ”försöksvotering” och en ”rösträkning”, vilket hindrat ledamöter i kyrkofullmäktige från att förtydliga om det verkligen fanns stöd för en försäljning av Södra Sallerups prästgård. Varken ”försöksvotering” eller ”rösträkning” är moment som ska inkluderas i omröstningsprocessen.

  Det finns inte heller något röstningsresultat trots att en omröstning ägde rum. Omröstningen har ägt rum genom handuppräckning, vilket inte är förenligt med den arbetsordning som kyrkofullmäktige har fastställt.

  Sverigedemokraternas gruppledare i kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour, kommenterar:

  Försäljningen av Södra Sallerups prästgård är en viktig fråga. Det är därför det har tagits upp i kyrkofullmäktige. Det har funnits stora och märkbara brister när omröstningen ägt rum. Vi tycker att beslutet ska ogiltigförklaras då varken arbetsordning eller Kyrkoordning följts.

   

  Skrivelse_bilagor

 • 93

  Arbetstid avsatt på anmälningar i skolan ska kompenseras

  Av patrickangelin den 30 december, 2019
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till grundskolenämnden där de föreslår att grundskolenämnden ska kompensera skolorna för den arbetstid som läggs på anmälningsprocessen avseende kränkande behandling. Sverigedemokraterna föreslår även att grundskolenämnden ska informeras mer om arbetet mot kränkande behandlingar.

  Personal i Malmös grundskolor får lägga ner mycket tid på att anmäla och utreda kränkande behandling. Detta görs på den arbetstid som lärare ska ägna åt att planera undervisning eller utvärdera. Grundskolenämnden har inte på något sätt kompenserat skolorna för det arbete som personalen lägger ner på att anmäla kränkande behandling som förekommer i skolorna. Det innebär i praktiken att ju fler händelser som förekommer där kränkande behandling behöver anmälas, desto mer urholkas all annan verksamhet i skolorna, då personal behöver avsätta tid på att anmäla och utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna.

  Sverigedemokraternas gruppledare i grundskolenämnden, Nima Gholam Ali Pour, kommenterar:

  Nu ser man att rutiner omkring anmälningsprocessen gällande kränkande behandling kommer på plats. Samtidigt ökar inte den totala mängden arbetstid i samma takt. Utan istället vill styret genomföra besparingar. Lärare måste kunna undervisa. Om tid ska avsättas för att anmäla och utreda kränkande behandling måste detta kompenseras genom mer personal som faktiskt arbetar med detta. Lärarna kan inte skära ner på undervisningstid för att anmäla kränkande behandling. 

   

  Nämndinitiativ angående medel till anmälningsprocessen gällande kränkandebehandling