Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  Kommunstyrelsen 17 juni: SD säger nej till miljonstöd till illegala migranter

  Av patrickangelin den 17 juni, 2020
  0

  På kommunstyrelsens sammanträde idag behandlades covid-19-stöd till näringslivet och civilsamhället. Sverigedemokraterna ställde sig bakom större delen av stödet men yrkade avslag på andra delar.

  De delar Sverigedemokraterna yrkade avslag på var följande:

  • 2 miljoner kr till Fryshuset Skåne och Skånes Stadsmission i syfte att avhjälpa nöd och ge humanitärt stöd till utsatta personer.
  • Extra verksamhetsbidrag om 400 000 kr för 2020 till Skånes Stadsmission.

  På morgondagens kommunfullmäktige kommer Sverigedemokraterna ta ställning till övriga delar av styrets covid-19-pakt.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Under helgen kom det fram att Skånes stadsmission ingår i ett hemligt nätverk för att stödja illegala migranter i Malmö. Tre dagar senare ger kommunen 1,4 miljoner kr till Skånes stadsmission. Det är skandalöst. Sverigedemokraterna har inget förtroende för organisationer som stödjer illegala migranter.

 • 05

  Enkel fråga angående skattefinansierade organisationer som stödjer illegala migranter

  Av patrickangelin den 17 juni, 2020
  0

  Magnus Olsson (SD) har lämnat in en enkel fråga till kommunfullmäktige om de skattefinansierade hemliga nätverk inom Malmös civilsamhälle som främjar att illegala migranter kan uppehålla sig i Malmö.

  Magnus Olsson (SD) undrar om kommunalrådet Sedat Arif (S) kommer verka för att skattemedel slutar överföras till verksamheter/organisationer som stödjer illegala migranter i Malmö?

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Det finns få människor, om ens några, som vill att skattemedel ska stödja illegala migranters uppehälle i Malmö. Ändå fortsätter det äga rum. Jag vill veta varför Socialdemokraterna insisterar att främja illegal migration när de vet att den förstärker den svarta ekonomin i Malmö och underminerar de beslut som Migrationsverket tagit. 

  Enkel fråga_illegala Olsson SD

 • Illegala migranter

  Av patrickangelin den 15 juni, 2020
  0

 • Rickard Åhman-Persson

  SD säger nej till nedläggning av Burlövs brandstation

  Av patrickangelin den 15 juni, 2020
  0

  På fredagen den 12 juni beslutade Räddningstjänsten Syds direktion att ge förbundsdirektören i uppdrag att påbörja processen och närmare granska för- och nackdelar med att avveckla Burlövs brandstation. Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till beslut och lämnade in en skriftlig reservation.

  Burlöv är den kommun som under 2019 växte mest befolkningsmässigt i hela Sverige. Kommunen förtätas och Räddningstjänsten Syd ser en trend i att antalet larm ökar inom kommunen. Därför menar Sverigedemokraterna att det är märkligt att inriktningen är att lägga ner Burlövs brandstation.

  En brandstation är en del av den service som varje svensk ska kunna förvänta sig av det offentliga. Sverigedemokraterna anser att Burlöv även fortsättningsvis ska ha en brandstation.

  Sverigedemokraterna gör en bedömning att det inte finns mycket som talar för att en avveckling av brandstationen i Burlöv skulle gynna invånarna i Räddningstjänsten Syds geografiska område.

  Dessutom är en avveckling av brandstationen i Burlöv inte förankrad bland medlemskommunerna. Besparingen utreds innan Räddningstjänsten Syds ekonomiska förutsättningar är fastslagna.

  Räddningstjänsten_Syd_2020_06_12_res_inriktningsbeslut_avveckling_av_brandstationen_i_Burlöv

 • 05

  En mer näringslivsvänlig inriktning för MKB

  Av patrickangelin den 15 juni, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att kommunstyrelsen ska utforma tillägg till MKB Fastighets AB:s särskilda ägardirektiv, som värnar om näringslivets tillväxt och utveckling i Malmö.

  I motionen påvisar motionärerna Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) att MKB på olika sätt konkurrerar med näringslivet i Malmö, bland annat genom mötesplatser och elproduktion. Därför anser motionärerna att det behövs ett tillägg i MKB:s särskilda ägardirektiv som hindrar MKB från att konkurrera med näringslivet utanför det som är MKB:s affärsgren. Detta tillägg till särskilda ägardirektiv borde även uppmana MKB att gynna näringslivet, då ett växande näringsliv är av essentiell vikt för ett bostadsområde.

  Magnus Olsson (SD), oppostionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Vi har varit i samtal med småföretagare och större företag som menar att MKB skapar hinder för deras expansion. Samtidigt ser vi att MKB ger sig in i branscher utanför bostadsmarknaden. Det är lätt för stora kommunala bolag att hämma näringslivets utveckling, trots att man har goda intentioner. Det här är något som MKB behöver beakta i framtiden.

  en_mer_näringsliv_inriktning_för_MKB MO