Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Enkel fråga angående förskolebarn som ”tappas” bort

  Av patrickangelin den 22 oktober, 2019
  0

  Lisbeth Persson-Ekström (SD) har lämnat in en enkel fråga till kommunfullmäktige angående förskolebarn som rymmer eller ”tappas” bort. Enligt frågeställaren har detta hänt 113 gånger sedan januari 2018.

  Frågeställaren undrar om ansvarig ordförande, Rose-Marie Carlsson (S), kan garantera att Malmös förskolebarn och deras föräldrar kan känna sig trygga och inte behöva oroa sig för att deras barn ”tappas” bort.

  Persson-Ekström kommenterar den enkla frågan:

  Vi måste vara rädda om barnen. De kan råka illa ut om de kommer bort i en stad som Malmö. Förskolan måste kunna garantera att de upprätthåller sin uppsikt fram tills föräldrarna hämtar barnen. 

   

  Enkel fråga, ang barn som smiter fr förskolan (1)

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Alla bilister ska ha råd att parkera

  Av patrickangelin den 30 september, 2019
  0

  Michael Hård af Segerstad (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där han föreslår att tills vidare frysa de parkeringsavgiftsnivåer som gäller idag, samt att inte utöka parkeringsområden som är avgiftsbelagda.

  Dessutom vill motionären att det ska genomföras en översyn av parkeringsavgifterna i Malmö stad, samt utreda hur Malmö stad kan anpassa och utforma parkeringsavgifterna för att möjliggöra en mer pragmatisk hållning till boendeparkering.

  I motionen nämns det att det politiska styret i Malmö har infört parkeringsavgifter i Limhamn dygnet runt. I motionen refereras det även till Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. som säger att kommunen inte får ta ut en parkeringsavgift för gatuparkering om inte parkeringen är trafikstörande. Det är därmed inte möjligt att ta ut en parkeringsavgift bara för att kommunen vill öka sina intäkter.

  Michael Hård af Segerstad (SD) kommenterar motionen:

  Allt för länge har parkeringssituationen gått åt fel håll. Nu är vi i en situation där det är för dyrt att parkera för vanligt folk. Vi måste börja se över det här. Att köra bil har fått så många människor att känna frihet. Vi kan inte stå passiva medan bilismen blir en livsstil för endast några få människor som har råd med alltför höga parkeringsavgifter.

   

  Motion översyn av malmös parkeringsavgifter

 • 93

  GDPR-säkra skolfotografering

  Av patrickangelin den 23 september, 2019
  0

  Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in ett nämndinitiativ till grundskolenämnden där man föreslår att grundskoleförvaltningen ska utreda upprättandet av en GDPR-säker process omkring skolfotografering i Malmö. Syftet är att skolorna även fortsättningen ska kunna anordna skolfotografering.

  Nämndinitiativet lämnas in efter att uppgifter framkommit om att branschorganisationen Sveriges Elevfotografers Riksförbund varit i kontakt med grundskoleförvaltningen och erbjudit en GDPR-säker process för skolfotografering. Denna information har nämnden inte fått ta del av.

  Nima Gholam Ali Pour, gruppledare för SD i Malmö stads grundskolenämnd, kommenterar:

  Det har framkommit en del uppgifter som visar att en GDPR-säker process omkring skolfotografering kan upprättas. Sverigedemokraterna vill veta hur mycket detta skulle kosta. Många föräldrar och elever vill fortsätta med skolfotografering och nämnden borde titta närmare på denna fråga och se om det finns en möjlighet för skolorna att kunna fortsätta anordna skolfotograferingar. Dessutom vill vi att ärendet om skolfotograferingars vara eller icke-vara ska behandlas av grundskolenämnden. Partierna i nämnden borde få ett tillfälle att diskutera och förhålla sig till denna fråga, då frågan berör många Malmöbor.

   

  nämndinitiativ angående skolfotografering

 • 93

  Fortsatt nej till försäljning av prästgård

  Av patrickangelin den 13 september, 2019
  0

  På måndagens kyrkoråd reserverade sig Sverigedemokraterna mot en försäljning av Södra Sallerups prästgård och efterlyste en alkoholpolicy i Malmö pastorats representations- och uppvaktningsreglemente.

  Åter igen presenterades ett förslag om att sälja Södra Sallerups prästgård utan att förklara varför försäljningen sker. Barnkonsekvensanalysen som visar att dopverksamheten i hela Malmö pastorat kommer drabbas, saknades i underlaget till ärendet. Det lokala verksamhetsrådet i Husie stödjer inte försäljningen och har i olika konsekvensanalyser visat hur en försäljning kommer drabba verksamheten. Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget att lämna Södra Sallerups prästgård till försäljning. Kyrkorådet beslutade att stödja en försäljning av Södra Sallerups prästgård. Det slutgiltiga beslutet kommer tas av kyrkofullmäktige.

  Kyrkorådet skulle även godkänna en revidering av Malmö pastorats representations- och uppvaktningsreglemente. Sverigedemokraterna yrkade att ärendet skulle återremitteras till kyrkorådets arbetsutskott för att kyrkorådets arbetsutskott ska utforma en alkoholpolicy. Sverigedemokraternas förslag röstades ner av de andra nomineringsgrupperna.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kyrkorådet, kommenterar:

  Idag har Svenska kyrkan i Malmö ingen alkoholpolicy. Jag har även märkt att det är vanligare att alkohol serveras vid middagar med Malmö pastorat jämfört med middagar som Malmö stad arrangerar. Problemet är att enligt nuvarande regler så bestämmer kyrkorådets ordförande när alkohol ska serveras. Det är mycket olämpligt. Vi behöver en tydlig alkoholpolicy. Jag är säker på att kyrkans medlemmar inte vill att deras kyrkoavgift ska finansiera alkoholkonsumtion. 

   

  kyrkorådet_9_september