Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Motion: Malmö stad ska inte stödja illegala migranter

  Av pontus.andersson den 8 juni, 2017
  0

  Malmö stad ska inte stödja illegala migranter

  Den 7 april 2017 genomfördes ett terrordåd i centrala Stockholm. Den man som var ansvarig för terrordådet var en illegal migrant, en så kallad ”papperslös”. Många, bland annat Sveriges statsminister Stefan Löfven, uttryckte sin frustration över att någon som egentligen inte borde ha varit i Sverige, tog andra människors liv.

  Samtidigt som nationella politiker uttryckte sin frustration över detta fruktansvärda attentat, där en migrant som vistades illegalt i Sverige begick terrorattentat, fortsätter S och Mp i Malmö att i praktiken agera som en motvalls. Detta med anledning av att Malmö stad behåller sin nuvarande policy, som innebär att kommunen genom ekonomiska och sociala incitament, gör det möjligt för illegala migranter att uppehålla sig i Sverige och Malmö.

  Enligt Malmö stads riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt, skall illegala migranter behandlas ”på samma sätt som andra personer som vistas i kommunen och som söker stöd från socialtjänsten”. Dessutom menar man att kommunen har ett ansvar för illegala migranter så länge dessa vistas i kommunen. Med andra ord har S och Mp gjort Malmö stad till en fristad för illegala migranter, där de får ta del av den välfärd som är ämnad för svenska medborgare och personer som har tillstånd att vara i Sverige. Illegala migranter behöver i praktiken bara söka sig till Malmö för att få olika sorters stöd, som sedan blir till incitament för att de ska stanna i Sverige.

  Genom sin policy och agerande motverkar Malmö stad Migrationsverkets beslut om att dessa illegala migranter ska lämna landet. Malmös stad försvårar också Polismyndighetens och säkerhetspolisens arbete, eftersom kommunen ger illegala migranter en anledning till att de ska stanna kvar i Sverige.

  Enligt ett domslut i Högsta förvaltningsdomstolen (5/6 2017) är inte kommuner skyldiga att ge bistånd till tidigare asylsökande som gömmer sig undan myndigheterna. Domslutet gällde en kvinna som sökte hjälp av Vännäs kommun i Västerbotten. Hon hade fått avslag i alla instanser på sin asylansökan, men var kvar i Sverige med sina tre barn, när hon sökte hjälp. Eftersom hon fått avslag på sin asylansökan hade hon inte längre rätt till de bidrag som asylsökande får, enligt lagen om mottagande av asylsökande.

  Vännäs kommun sa nej till att ge kvinnan försörjningsstöd och kvinnan överklagade beslutet och fick rätt i första instans i förvaltningsrätten. Kommunen överklagade till kammarrätten som gav kommunen rätt. Nu har Högsta Förvaltningsdomstolen kommit fram till att Vännäs kommun inte hade någon skyldighet att ge den här kvinnan bistånd enligt socialtjänstlagen.

  Det Högsta förvaltningsdomstolen fastslog, är alltså huruvida en person som tidigare sökt asyl i Sverige, men som har fått avslag i alla instanser, har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen, om man ändå är kvar i landet.

  Med anledning av domslutet är det dags för Malmö stad att förändra sitt förhållningssätt gentemot illegala migranter. Den nuvarande policy som råder innebär att Malmö stad verkar för att illegala migranterna ska stanna kvar i Sverige och Malmö. Det rödgröna styrets politik innebär också att illegala migranter blir en del av kriminella verksamheter i Malmö.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att både utreda och föreslå hur Malmö stad kan revidera nu gällande styrdokument och policys, med syftet att ta bort alla incitament för illegala migranter att stanna kvar i Malmö.
  • Att ge arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att i enlighet med motionens intentioner, revidera de nuvarande riktlinjerna för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt i Malmö.
  • Att kommunala nämnder inom Malmö stad inte ska fatta beslut som indirekt motverkar statliga förvaltningsmyndigheters beslut angående illegala migranter.

   

 • Rekordsiffror för SD Malmö i senaste SCB & vågmästare!

  Av pontus.andersson den 7 juni, 2017
  0

  Sverigedemokraterna ökar kraftigt i senaste mätningen från SCB och når hela 18,9 % i Malmö kommun. Samtidigt minskar både Socialdemokraterna och Moderaterna vilket innebär att Sverigedemokraterna närmar sig platsen som största parti i Malmö.

  Siffrorna visar också att Sverigedemokraterna får en vågmästarroll, vilket innebär att vi hade blivit en ordentlig maktfaktor i Malmös politik om det vore val idag.

 • SD Malmö vill ha obligatorisk åldersbedömning av ensamkommande

  Av pontus.andersson den 31 maj, 2017
  0

  2017-05-31

  För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

   

  SD Malmö vill ha obligatorisk åldersbedömning av ensamkommande

  För snart två år sedan, den 25:e september 2015, lämnade Sverigedemokraterna in en motion till kommunfullmäktige med att-satsen:

  Att kommunstyrelsen ger sociala resursförvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag för hur Malmö stad, i fall där tvekan finns om den ensamkommande asylsökande ålder, genomföra en så noggrann åldersutredning som möjligt med dagens teknik.”

  Anledningen till vårt förslag var helt enkelt det till synes uppenbara, att många ensamkommande ungdomar ljuger om sin ålder för att få status som ensamkommande barn. Motionen prövades på kommunfullmäktiges sammanträde för ett år sedan, den 28 april 2016, och avslogs då av samtliga partier. Moderaterna deltog inte i den debatten, endast Sverigedemokraterna yrkade bifall till motionen samt reserverade sig emot beslutet om att avslå motionen.

  I takt med att Sverigedemokraterna växer i opinionen och har en reell chans att bli vågmästare i Malmö välkomnar vi Malmömoderaternas kovändning i migrationsfrågor. Vi är glada att Torbjörn Tegnhammar kommit till insikten att en åldersbedömning måste göras för att säkerställa att de ensamkommande som kommit hit inte ljugit om sin ålder.

  Vi är alldeles övertygande om att ett närmande till oss i frågor kopplat till migration kommer göra det enklare för våra partier att komma överens vid förhandlingsbordet efter nästa val vid en situation där vårt parti är vågmästare i Malmö.

   

  Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  ”Vi välkomnar Moderaternas 180 graders vändning i frågan. SD Malmö har under flera år försökt att få gehör för ålderbedömningar. Detta utspel visar tydligt vilken typ av prioriteringar som Malmöborna kan förvänta sig om SD och M får politiskt inflytande på riktigt i Malmö. Våra resurser är inte obegränsade och därför är det extra viktigt att säkerställa att ingen ljuger under asylprocessen.”

 • SD-kvinnors dag – Flygbladsutdelning i Limhamn

  Av pontus.andersson den 29 maj, 2017
  0
  SD-kvinnor hade sin egen dag i hela Sverige den 20 maj 2017. Malmögänget var  på plats i Limhamn. En vanlig kommentar från förbipasserande var ” Ah, jag behöver inte er broschyr för ni har redan min röst. Ni är det enda partiet som kan rädda Sverige!”
  När de sa så tog jag upp kyrkovalet och vikten av att rösta där. Många visste inte att det var kyrkoval i år men samtidigt var många var väldigt arga på Antje Jackelén.
  En hel del förbipasserande tog emot broschyren när jag sa ”Får det vara lite information om kvinnors trygghet i samhället?”
  Vi blev överlag väldigt positivt bemötta. Det största problemet var att det var en mulen dag och förbaskat kallt.
  Lisbeth Persson Ekström, SD Kvinnor i Malmö
 • Följ dagens kommunfullmäktige live!

  Av pontus.andersson den 24 maj, 2017
  0

  Via denna länk kan du följa dagens kommunfullmäktigesammanträde samt ta del av handlingar.