Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  SD säger nej till kommunal klimatavgift

  Av patrickangelin den 13 november, 2019
  0

  Sverigedemokraterna yrkade på dagens kommunstyrelsesammanträde att Malmö stad inte ska fortsätta arbetet med en klimatväxlingsmodell.

  Klimatväxlingsmodellen går ut på att en intern avgift ska läggas på tjänsteresor som ger hög klimatpåverkan, inom Malmö stads organisation. Exempel på sådana tjänsteresor är resor med flyg, taxi och privat bil.

  Det innebär att skattemedel finansierar både tjänsteresan, men även en avgift som slussas vidare till ett kommunalt klimatväxlingskonto. Resurserna som sätts in i klimatväxlingskontot ska då subventionera klimatvänliga tjänsteresor, resor med tåg, kollektivtrafik, cykel m.m.

  Sverigedemokraterna ville inte att arbetet med klimatväxlingsmodellen skulle fortsätta eftersom det är skattebetalarna som straffas när tjänstemän och politiker väljer att flyga eller åka taxi.

  Ett annat problem med klimatväxlingsmodellen är att ju mer tjänstemän och politiker flyger eller åker taxi desto mer urholkas förvaltningarnas budget. Resurser från skolförvaltningar, som är ämnade till skolundervisning, kan flyttas över till klimatväxlingskontot, för att tjänstemän inom skolförvaltningar väljer att åka till Stockholm med flygplan. De som betalar notan för att tjänstemän och politiker flyger är skattebetalare, brukare, lärare, elever och alla som finansierar, jobbar inom eller tar del av den kommunala välfärden.

  Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, Magnus Olsson (SD), kommenterar:

  Vi sverigedemokrater ser stora risker med förslaget, till exempel innebär klimatväxlingsmodellen att resurser som behövs inom grundskolan hamnar på kilmatväxlingskontot. Den ansträngda situationen inom Malmös grundskolor riskerar alltså att förvärras, bara för att tjänstemän och politiker väljer att flyga och åka taxi. 

 • 05

  SD Malmös budgetreservation 2020

  Av patrickangelin den 7 november, 2019
  0

  Sverigedemokraterna Malmö lämnade igår in sin budgetreservation till kommunstyrelsen. SD satsar 112 miljoner kr på tryggheten. Sverigedemokraterna satsar mer på förskolan, grundskolan och äldreomsorgen jämfört med Socialdemokraternas och Liberalernas budget.

  Sverigedemokraternas satsning på tryggheten på 112 miljoner kr består av

  • Ett stärkt arbete mot missbruk
  • Stärkt brottsofferstöd
  • Större samarbete mellan socialtjänsten och Polismyndigheten
  • Trygghetssatsning i särskilt utsatta områden genom tillsynsverksamhet, nattvandrare och övervakningskameror
  • Ordningsvakter
  • Tryggare Malmö blir en permanent verksamhet
  • Stärka arbetet mot livsmedelsfusk
  • Säkra cykelparkeringar

  Sverigedemokraternas totala satsningar på hälsa- vård- och omsorgsnämnden uppgår till 82 miljoner kr vilket innebär att Sverigedemokraterna satsar 60 miljoner kr mer på äldreomsorgen än vad Socialdemokraterna och Liberalerna gör.

  SD Malmös budgetreservation har inriktningen ”Gör din plikt, kräv din rätt”.

  Magnus Olsson (SD), Sverigedemokraternas oppositionsråd, kommenterar budgetreservationen:

  Vi Sverigedemokrater satsar på Malmös välfärd och ett tryggare Malmö. Vi fokuserar på kärnverksamheten, gör prioriteringar och satsningar som gynnar hårt arbetande och skötsamma malmöbor. I vårt Malmö gör man sin plikt och kräver sin rätt.

   

  Budget 2020 Sverigedemokraterna slutlig 191105

 • 05

  SD avfärdar S och L-budget som urholkar Malmös välfärd

  Av patrickangelin den 30 oktober, 2019
  0

  På kommunstyrelsens sammanträde idag yrkade Sverigedemokraterna avslag på Socialdemokraternas och Liberalernas förslag till budget och kommer lämna in en budgetreservation nästa vecka.

  Skillnaden mellan den budget som Socialdemokraterna och Liberalerna lagt fram och Sverigedemokraternas budgetreservation är att SD satsar mer på grundskolan och äldreomsorgen medan Socialdemokraterna och Liberalerna avsätter stora resurser för att fler Malmöbor ska få försörjningsstöd.

  Både skolan och äldreomsorgen kommer sakna statsbidrag som de tidigare haft. Därmed är Socialdemokraternas och Liberalernas budget i praktiken ett besparingspaket på skolan och äldreomsorgen.

  Sverigedemokraterna satsar även mer på förskolan i sin budgetreservation än vad Socialdemokraterna och Liberalerna gör och kan därmed inte ställa sig bakom styrets budgetförslag.

  Trygghetssatsningarna i Socialdemokraternas och Liberalernas budget är alltför blygsamma för att Sverigedemokraterna ska kunna ställa sig bakom den.

  Socialdemokraterna och Liberalerna har slopat Malmö stads överskottsmål och därmed försvagat stadens ekonomiska stabilitet. Sverigedemokraterna kommer i sin budgetreservation ha ett resultat som uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

  Sverigedemokraterna kommer under nästa vecka presentera sin budgetreservation.

  Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, Magnus Olsson (SD), kommenterar:

  Förslaget till budget från Socialdemokraterna och Liberalerna med stöd av Miljöpartiet slår mot den stora majoriteten av hårt arbetande malmöbor. Dem väljer att premiera nyanlända och socialbidragstagare. Vi sverigedemokrater kommer i vårt budgetförslag med ledorden ”Gör din plikt, kräv din rätt” göra dem justeringar och prioriteringar som stärker välfärden för dem som betalar för densamma.