Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  Kommunstyrelsesammanträde

  Av patrickangelin den 11 september, 2019
  0

  På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna avslag på att medel ämnade för utökad sommarpraktik för ungdomar skulle finansiera åtgärdsanställningar (20-29 år). Sverigedemokraterna menar även att satsningarna på studier och arbetsmarknadsåtgärder ska rymmas i nämndernas budget.

  Sverigedemokraterna lämnade även in en reservation när kommunstyrelsen avslog Sverigedemokraternas initiativ att inrätta en trygghets- och säkerhetsberedning, som kontinuerligt ska följa trygghetsfrågorna i Malmö.

  Sverigedemokraterna yrkade att kommunstyrelsen skulle avslå förslaget att anta Översiktsplan för Nyhamnen. Avslaget baseras på kritik mot Översiktsplan för Nyhamnen som inkommit från bland annat Räddningstjänsten som skriver i sitt yttrande att deras ”samlade bedömning är att riskerna med förslaget inte är tillräcklig utredda, och vidhåller därför tidigare ställningstagande att planförslaget inte kan tillstyrkas innan en samlad och mer gedigen riskanalys finns framtagen”.

  Övriga särskilda yttranden och reservationer kommer att lämnas in den 22 september.

 • 05

  Nu startar SD Malmös höstkampanj!

  Av patrickangelin den 10 september, 2019
  0

  Sverigedemokraterna genomför nu en tvåveckorskampanj i Malmö och den här gången fokuserar vi på Oxie, Lindängen och Kirseberg för att nå ut till Malmöborna och berätta mer om vår politik och vår vision om Malmö. Vi sverigedemokrater tror på Malmö och Malmöborna men vi ser även de enorma problem som staden har drabbats av och den sorg och misär som dessa problem orsakar för Malmöbor. 25 år av socialdemokratiskt styre har inte fungerat. Nu behövs det nya lösningar och en ny politik för att vända den negativa utvecklingen!

  Den organiserade kriminaliteten och den svarta ekonomin resulterar i våldshandlingar som långsiktigt kommer resultera i att fler löntagare kommer flytta från Malmö till kranskommunerna för att kunna leva ett tryggt liv. Malmö måste bli en trygg stad som lockar till sig löntagare och inte skrämmer iväg dem.

  Medan polisen gör sitt uppdrag och bekämpar kriminaliteten måste kommunen skapa bättre förutsättningar för polisen genom mer kameraövervakning. Närvaro av kommunala ordningsvakter kommer se till att alla offentliga platser i Malmö är trygga vare sig de ligger i Västra hamnen eller Lindängen.

  De flesta Malmöbor märker av att den svarta ekonomin breder ut sig. Misstänkta produkter och svart arbetskraft är vardagliga inslag i Malmö. Motverkandet av den svarta ekonomin genom samverkan mellan kommun och myndigheter måste prioriteras. Den svarta ekonomin är en förutsättning för den grova kriminalitet som har drabbat staden de senaste åren. Samarbetet mellan kommunen, Polismyndigheten, räddningstjänsten och Skatteverket för att motverka den svarta ekonomin ska fördjupas och förstärkas drastiskt. Sverigedemokraterna vill se ett Malmö där hederliga näringsidkare expanderar medan näringsidkare som bryter mot lagen och gynnar den organiserade kriminaliteten, får stänga igen.

  Malmö behöver en tydlig, tuff och resultatinriktad integrationspolitik. En sådan integrationspolitik innebär att de som inte har något intresse att bli en del av det svenska samhället ska få hjälp med att återvända till sitt hemland. De som inte har tillstånd att vara i Sverige ska inte få ekonomiskt bistånd. De som däremot vill bli en del av det svenska samhället ska ha en integrationsplikt där de själva bär det främsta ansvaret att anamma svensk kultur och svenska värderingar, lära sig det svenska språket samt att påbörja en process för att bli självförsörjande. Vi tror att många av de som kommit till Sverige från andra länder vill bli en del av Sverige. De ska bli en del av Sverige och åtnjuta samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. Samtidigt är vi tydliga och säger att de som inte vill bli en del av Sverige borde åka till sitt hemland. Ingen människa ska tvingas leva i ett parallellsamhälle. De som kommer hit ska anpassa sig till Sverige. Det är inte Sverige som ska anpassa sig till invandrarna.

  Sverigedemokraterna ser att skolorna i de invandrartäta områdena har färre legitimerade lärare och är mer stökiga än skolor i västra Malmö. För att barn i socialt utsatta områden ska ha en ärlig chans att lyckas måste dessa skillnader åtgärdas. Sverigedemokraterna vill inrätta en jourskola där elever som är stökiga får det stöd de behöver. Elevhälsan måste stärkas i en tid då fler och fler ungdomar drabbas av mental ohälsa. Studie- och yrkesvägledningen måste stärkas så en elev i Rosengård eller Lindängen kan vägledas direkt till arbetsmarknaden, genom att välja rätt utbildning. Vi vill stärka samarbetet mellan skola, föräldrar och föreningslivet i de invandrartäta förorterna. Detta samarbete är en förutsättning för Malmös framgångsrika skolor, som finns i mer välbärgade områden.

  För att vända den negativa utvecklingen i Malmö krävs det att politikerna erkänner de problem som finns och slutar skönmåla. Visst är invandringen, kriminaliteten och brister i välfärden ett stort problem i dagens Malmö, men, vi sverigedemokrater tror att vi tillsammans med Malmöborna kan vända denna negativa utveckling och skapa en möjligheternas Malmö där möjligheterna är så många att Socialdemokraternas bidragspolitik blir överflödigt.

  Magnus Olsson

  Kommunalråd (SD)

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Nämndinitiativ om neutrala zoner utanför vallokaler

  Av patrickangelin den 3 september, 2019
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till valnämnden där förslaget är att nämnden ska utreda att områdena utanför vallokalerna ska vara fri från partipropaganda. Tanken är att människor ska kunna rösta i en fredad och avslappnad miljö.

   

  Nämndinitiativ_valnämnd 2019-08-30

 • 93

  Enkel fråga om Vänskapsföreningen i Skåne

  Av patrickangelin den 2 september, 2019
  0

  Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en enkel fråga till Malmö stads kommunfullmäktige om Vänskapsföreningen i Skåne. Föreningen har en medarbetare som förra året avslöjades för att ha uttalat sig rasistisk om judar och armenier. Medarbetaren har också synts på bilder med en känd turkisk islamist och hatpredikant. Malmö stad har fortsatt sitt samarbete med Vänskapsföreningen i Skåne.

 • 05

  Malmö stad måste ta sitt ansvar för trygghetsfrågorna

  Av patrickangelin den 27 augusti, 2019
  0

  Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, Magnus Olsson (SD), har lämnat in ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen där förslaget är att kommunstyrelsen ska inrätta en trygghets- och säkerhetsberedning, som kontinuerligt följer trygghetsfrågorna och utvecklingen i Malmö gällande gängkriminalitet, skjutningar, sprängningar, rån och andra kriminella händelser och förlopp av vikt.

  I förslaget nämner Magnus Olsson att tidigare råd och beredningar för trygghet i Malmö har avvecklats utan att kommunstyrelsen följt upp trygghetsfrågorna. För att lyfta trygghetsfrågorna på den politiska dagordningen finns det behov av en trygghets- och säkerhetsberedning där de olika partierna i kommunfullmäktige kan diskutera trygghetsfrågor utifrån underlag och evidens för att skapa konsensus omkring trygghetsfrämjande förslag.

  Trygghets- och säkerhetsberedningen ska vara en politisk beredning under kommunstyrelsen som arbetar med trygghetsfrågorna och där partierna kan både inhämta information och presentera förslag. Magnus Olsson (SD) skriver i sitt initiativ till kommunstyrelsen att det är oacceptabelt att våldsvågen som drabbar Malmöbor inte diskuteras av Malmöbornas folkvalda politiker, kontinuerligt och konstruktivt.

  Magnus Olsson (SD) kommenterar nämndinitiativet:

  I ett Malmö där Malmöbornas vardag alltför ofta genomsyras av sprängningar, skjutningar och mord är det fullständigt orimligt att Malmös kommunstyrelse inte har ett forum eller råd för att diskutera olika förslag, nödvändiga åtgärder och utifrån ett Malmö perspektiv lyfta vår omfattande problematik med regering och berörda myndigheter. Även kommunala åtgärder måste upp på dagordningen i kommunstyrelsen. Våldsproblematiken i vår stad får inte sopas under mattan.