Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 93

  Interpellation om Malmö stads klimatnödläge

  Av patrickangelin den 1 september, 2020
  0

  Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en interpellation till kommunfullmäktige med fem skarpa frågor om vad det egentligen innebär att Malmö stad konstaterade att det råder klimatnödläge:

  • Vad innebär det rent konkret för Malmö stad att kommunstyrelsen konstaterar att det råder klimatnödläge?
  • Vad innebär det för Malmö stads ekonomi att kommunstyrelsen konstaterar att det råder klimatnödläge?
  • Vilka förvaltningar berörs av att kommunstyrelsen konstaterar att det råder klimatnödläge?
  • Vad är det som har genomförts som inte skulle ha genomförts utan kommunstyrelsens beslut om att konstatera klimatnödläge?
  • Hur definierar Malmö stad klimatnödläge?

  I interpellationen som lämnades in skriver interpellanten att Malmö stads konstaterande om att det råder klimatnödläge inte har inneburit något för förvaltningarnas verksamhet.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

  Här har Malmö stads kommunstyrelse tagit ett beslut som inte betyder ett smack om en fråga som är viktig för hela planeten. Jag vill gärna höra från de ansvariga politikerna vad detta ”klimatnödläge” egentligen innebär. Av det vi fått fram hittills verkar det som att Socialdemokraterna och Liberalerna tagit detta beslut bara för att kunna nämna ordet ”klimatnödläge” i ett pressmeddelande. Det är oseriöst. Malmöborna förväntar sig mer från sina representanter. 

  Interpellation_angående_kommunstyrelsens_beslut_att_konstatera_att_klimatnödläge_råder

 • Rickard Åhman-Persson

  SD underkänner utredning om avveckling av Burlövs brandstation

  Av patrickangelin den 31 augusti, 2020
  0

  Sverigedemokraterna yrkade idag avslag på att godkänna en utredning om konsekvenserna av en avveckling av brandstationen i Burlöv. Utredningen behandlades på Räddningstjänsten Syds direktions sammanträde.

  Sverigedemokraterna uppfattade att konsekvensanalysen av avvecklingen av Burlövs brandstation förminskade nackdelarna med att lägga ner Burlövs brandstation.

  I tidigare underlag hade det lyfts fram att en nedläggning av Burlövs brandstation var en kortsiktig besparing men långsiktigt tvivelaktigt eftersom Burlöv är expansivt med storstadsbebyggelse och utbyggnad av fyra spår. Detta stod inte med i den utredning som behandlades idag.

  Sverigedemokraterna var redan från början emot en utredning där utgångspunkten var att avveckla Burlövs brandstation.

  I sin reservation till Räddningstjänsten Syds direktion skriver Sverigedemokraterna att följande aspekter saknades i rapporten:

  • De långsiktiga konsekvenserna av en nedläggning.
  • Fördjupning i hur tryggheten i Burlöv påverkas av en nedläggning av brandstationen.
  • Mer om den ökade belastningen på andra brandstationer när man lägger ner Burlövs brandstation.
  • De politiska konsekvenserna för Räddningstjänsten Syd av att man lägger ner Burlövs brandstation.
  • Mer om hur brandstationen bidrar till samhället i Burlöv.

  Rickard Åhman-Persson (SD), ledamot i Räddningstjänsten Syds direktion, kommenterar:

  Den rapport vi fick idag liknar mer en opinionstext som argumenterar för nedläggningen av Burlövs brandstation. Medlemskommunerna har inte kommit överens om hur hög medlemsavgiften ska vara och redan är Socialdemokraterna igång och lägger ner brandstationer. Det är oansvarigt att lägga ner brandstationen i Burlöv när befolkningen i Burlöv ökar. Sverigedemokraterna kommer fortsätta arbeta för att burlövsborna ska behålla sin brandstation. När befolkningen ökar behöver man bygga ut räddningstjänsten, inte montera ner den.

  Räddningstjänsten_Syd_2020_08_28_Reservation_Godkänna_utredningen_konsekvenser_av_en_avveckling_av_brandstationen_i_Burlöv

 • 16__

  Sänk boendekostnaderna för försörjningsstödstagare

  Av patrickangelin den 27 augusti, 2020
  0

  Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att allmännyttan ska höja gränsen för hur många personer som får bo i en lägenhet. Tanken är att större hushåll som mottar försörjningsstöd ska kunna bo i mindre lägenheter och därmed sänka sina boendekostnader.

  Idag hamnar större hushåll som mottar försörjningsstöd i stora och dyra lägenheter vilket innebär högre boendekostnader, som socialtjänsten får betala. Detta leder till att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar. Malmö stads kostnader för ekonomiskt bistånd under året 2019 var mer än en miljard kr.

  Allmännyttan i olika kommuner tillåter olika många personer per rum. En ny rapport från stadskontoret  visar att Malmö tillåter två personer färre per lägenhet jämfört med Göteborg, Eskilstuna och Södertälje. Det innebär att större hushåll i Malmö i genomsnitt måste bo i en större lägenhet och därför får högre boendekostnader.

  Sverigedemokraternas förslag är att öka gränsen för hur många personer som kan bo i en lägenhet och därmed drastiskt sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Sverigedemokraterna vill även motverka den inlåsningseffekt som uppstår när hushåll som befinner sig i ekonomiskt utsatthet hamnar i dyra lägenheter, där hyran betalas av socialtjänsten.

  Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, Magnus Olsson (SD), kommenterar:

  Åter igen ser vi hur Socialdemokraterna och deras stödpartier avstår från att genomföra enkla åtgärder som kommer leda till att pengar som idag går till socialbidrag kan investeras i vår välfärd. Deras passivitet leder till slöseri med skattebetalarnas pengar. I andra kommuner nöjer sig socialbidragstagare i stora hushåll med en enkel lägenhet. I Malmö får de bo i villor och dyra lägenheter. Det här håller inte.

  Motion_sänk_boendekostnaderna_för_försörjningsstödstagare

  Bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom arbetsmarknads och socialnämndens verksamheter – delrapport ekonomiskt bistånd

 • 93

  Svenska kyrkan måste motverka kristofobin i Malmö

  Av patrickangelin den 26 augusti, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kyrkofullmäktige om att undersöka och åtgärda kristofobin i Malmö. Motionärerna föreslår att Svenska kyrkan ska genomföra en enkätundersökning om kristofobi i Malmö, samt upprätta en handlingsplan mot kristofobi.

  Motionärerna föreslår att detta ska genomföras i samarbete mellan Svenska kyrkan i Malmö och andra kyrkosamfund i Malmö.

  Sverigedemokraternas gruppledare i Malmö pastorats kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour, kommenterar motionen:

  Med tanke på den vandalisering vi sett av Västra Skrävlinge kyrka och den systematiska vandalisering vi ser på våra kyrkogårdar, är det här ett område som Svenska kyrkan måste arbeta med. Tyvärr finns det ett agg mot kristen kultur bland vissa grupper och Svenska kyrkan i Malmö kan inte vara passiv medan det kristna kulturarvet vandaliseras. 

  Motion kristofobi

 • 93

  Möjliggör mer kvalitetstid med familjen

  Av patrickangelin den 24 augusti, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att förskolan och grundskolan ska samverka omkring datumen på stängdagar för att familjer inte ska behöva använda alltför många semesterdagar för att ta hand om barnen under de dagar då förskolan och grundskolan har stängt.

  Den som har barn i grundskolan och barn i förskolan samtidigt måste ta flera dagar ledigt från jobbet varje termin då grundskolan och förskolan har studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar vid olika datum. Eftersom studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar inte är en anledning att ta ledigt från jobbet måste vårdnadshavare ta ut semesterdagar.

  Antalet semesterdagar som vårdnadshavare tar ut för att ta hand om sina barn under stängdagar i förskolan och grundskolan kan lätt minskas om förskolor och grundskolor samt förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen, börjar samverka omkring vilka dagar som ska vara studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar.

  Bristen på samverkan mellan förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen som leder till att familjer som har barn i både förskola och grundskola, måste ta ut fler semesterdagar, för att förskolor och grundskolor har bestämt olika stängdagar, är en börda på familjer som lätt kan avskaffas genom bättre samverkan mellan de två kommunala förvaltningarna.

  Därför har Sverigedemokraterna föreslagit i vår motion att kommunfullmäktige uppdrar åt förskolenämnden och grundskolenämnden att samverka omkring daterandet av studiedagar och verksamhetsutvecklingsdagar i Malmös kommunala förskolor och grundskolor, i syfte att vårdnadshavare ska kunna ta ut färre semesterdagar.

  Motionären och kommunfullmäktigeledamoten Nima Gholam Ali Pour (SD) kommenterar:

  Detta problems omfattning varierar beroende på hur många barn man har, var de är placerade, och i vilken skolform de befinner sig i. Däremot är det orättvist att behöva ta ut semesterdagar för att två förvaltningar inom Malmö stad inte kommunicerar med varandra omkring när förskolan och grundskolan ska ha stängdagar. Att genomföra förslaget i vår motion kostar ingenting och kommer se till att föräldrar i Malmö får fler semesterdagar och spenderar mer kvalitetstid med sina familjer.

  samverkan_mellan_förskoleförvaltningen_och_grundskoleförvaltningen_omkring_daterandet_av_studiedagar_och_verksamhetsutvecklingsdagar