Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  Malmö stad måste avbryta samarbetet med Kina

  Av patrickangelin den 1 juli, 2020
  0

  Magnus Olsson (SD) har lämnat in ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen där han föreslår att kommunstyrelsen ska ge stadskontoret i uppdrag att bryta Malmö stads formella samarbeten med kinesiska städer.

  Malmö har tre formella samarbeten med kinesiska städer.

  1. Tangshan har varit formell vänort sedan 1987. Miljöförvaltningen specifikt kontaktas regelbundet av Tangshan.

  2. Malmö stad har ett samarbetsavtal för en hållbar stadsutveckling med Hong Kong: Hong Kong – Malmö Sustainability Charter, sedan 2011. Signerat av miljöminister i Hong Kong och kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

  3. Malmö stad har en Memorandum of understanding med Shenzhen sedan 2012.

  Sverigedemokraterna anser att Kina grovt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Enligt Säkerhetspolisens senaste årsrapport 2019 är Ryssland, Kina och Iran de länder som utgör det största underrättelsehotet mot Sverige.

  Säkerhetspolisen bedömer att det kinesiska underrättelsehotet har breddats, fördjupats och omfattar även cyberspionage, strategiska uppköp och påtryckningar eller hot mot bland annat svenska politiska beslutsfattare, forskare och offentliga personer.

  Det är oacceptabelt att Malmö stad samarbetar med aktörer som inte har respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Malmö stad utsätter Malmöborna, speciellt de Malmöbor som den kinesiska staten ser som sina fiender, för fara när kommunen samarbetar med Kina.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna, kommenterar:

  Vi vet hur Kina behandlar sina medborgare. Jag ser inte riktigt vad Malmö stad kan lära sig av en regim som dagligen förtrycker sina medborgare och bryter mot mänskliga rättigheter. Dessutom bedriver Kina en aggressiv underrättelseverksamhet i Sverige vilket gör tillvaron otrygg för de personer som Kina uppfattar som sina fiender. Vår uppfattning är att Malmö stad inte kan ha ett fördjupat samarbete med myndigheterna i Kina. 

  Nämndsinitiativ_om_malmö_stads_samarbeten_med_Kina Olsson SD

 • 05

  Kommunstyrelsen 17 juni: SD säger nej till miljonstöd till illegala migranter

  Av patrickangelin den 17 juni, 2020
  0

  På kommunstyrelsens sammanträde idag behandlades covid-19-stöd till näringslivet och civilsamhället. Sverigedemokraterna ställde sig bakom större delen av stödet men yrkade avslag på andra delar.

  De delar Sverigedemokraterna yrkade avslag på var följande:

  • 2 miljoner kr till Fryshuset Skåne och Skånes Stadsmission i syfte att avhjälpa nöd och ge humanitärt stöd till utsatta personer.
  • Extra verksamhetsbidrag om 400 000 kr för 2020 till Skånes Stadsmission.

  På morgondagens kommunfullmäktige kommer Sverigedemokraterna ta ställning till övriga delar av styrets covid-19-pakt.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Under helgen kom det fram att Skånes stadsmission ingår i ett hemligt nätverk för att stödja illegala migranter i Malmö. Tre dagar senare ger kommunen 1,4 miljoner kr till Skånes stadsmission. Det är skandalöst. Sverigedemokraterna har inget förtroende för organisationer som stödjer illegala migranter.

 • 05

  Enkel fråga angående skattefinansierade organisationer som stödjer illegala migranter

  Av patrickangelin den 17 juni, 2020
  0

  Magnus Olsson (SD) har lämnat in en enkel fråga till kommunfullmäktige om de skattefinansierade hemliga nätverk inom Malmös civilsamhälle som främjar att illegala migranter kan uppehålla sig i Malmö.

  Magnus Olsson (SD) undrar om kommunalrådet Sedat Arif (S) kommer verka för att skattemedel slutar överföras till verksamheter/organisationer som stödjer illegala migranter i Malmö?

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Det finns få människor, om ens några, som vill att skattemedel ska stödja illegala migranters uppehälle i Malmö. Ändå fortsätter det äga rum. Jag vill veta varför Socialdemokraterna insisterar att främja illegal migration när de vet att den förstärker den svarta ekonomin i Malmö och underminerar de beslut som Migrationsverket tagit. 

  Enkel fråga_illegala Olsson SD

 • Illegala migranter

  Av patrickangelin den 15 juni, 2020
  0

 • Rickard Åhman-Persson

  SD säger nej till nedläggning av Burlövs brandstation

  Av patrickangelin den 15 juni, 2020
  0

  På fredagen den 12 juni beslutade Räddningstjänsten Syds direktion att ge förbundsdirektören i uppdrag att påbörja processen och närmare granska för- och nackdelar med att avveckla Burlövs brandstation. Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till beslut och lämnade in en skriftlig reservation.

  Burlöv är den kommun som under 2019 växte mest befolkningsmässigt i hela Sverige. Kommunen förtätas och Räddningstjänsten Syd ser en trend i att antalet larm ökar inom kommunen. Därför menar Sverigedemokraterna att det är märkligt att inriktningen är att lägga ner Burlövs brandstation.

  En brandstation är en del av den service som varje svensk ska kunna förvänta sig av det offentliga. Sverigedemokraterna anser att Burlöv även fortsättningsvis ska ha en brandstation.

  Sverigedemokraterna gör en bedömning att det inte finns mycket som talar för att en avveckling av brandstationen i Burlöv skulle gynna invånarna i Räddningstjänsten Syds geografiska område.

  Dessutom är en avveckling av brandstationen i Burlöv inte förankrad bland medlemskommunerna. Besparingen utreds innan Räddningstjänsten Syds ekonomiska förutsättningar är fastslagna.

  Räddningstjänsten_Syd_2020_06_12_res_inriktningsbeslut_avveckling_av_brandstationen_i_Burlöv