Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • Stefan Plath

  Stoppa buskörningen i Västra hamnen

  Av patrickangelin den 2 juni, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till tekniska nämnden där vi föreslår att fastighets- och gatukontoret ska utreda möjligheten att stänga av följande gator under kvälls- och nattetid: Västra Varvsgatan, Einar Hansens esplanad, Östra Varvsgatan, Hallenborgsgatan, Isbergsgatan, Rodergatan. Tanken är att motverka buskörningen i Västra hamnen.

  Sverigedemokraterna föreslår att det ska sättas upp bommar/hinder som kan kontrolleras med en ”tag”. I förslaget ingår även en bemannad kontrollpunkt för eventuella gäster till boende, hotellgäster och utryckningsfordon. Sverigedemokraterna anser att endast skyltar inte kommer räcka för att stoppa buskörningarna.

  Stefan Plath (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i tekniska nämnden, kommenterar:

  Det är ledsamt att det behöver gå så långt att det krävs bommar för att freda en stadsdel men vi sverigedemokrater kommer inte acceptera den otrygghet som invånarna i Västra hamnen utsätts för. 

  Nämndinitativ västra hamnen-sammanfogad

 • 93

  Inga skattemedel till Muslimska brödraskapet

  Av patrickangelin den 1 juni, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmös stads kommunfullmäktige där partiet föreslår att kommunen ska upphöra att bevilja skattemedel till organisationer som har någon form av association med Muslimska brödraskapet.

  Motionären Nima Gholam Ali Pour (SD) refererar i motionen till MSB:s rapporter som pekar ut bland annat studieförbundet Ibn Rushd som en organisation som är associerad med Muslimska brödraskapet. MSB:s rapporter om Muslimska brödraskapet har även framfört att organisationer som är associerade till Muslimska brödraskapet kan ha en ”förberedande radikaliseringseffekt på vissa individer genom att påverka dem med idéer som gör att de går vidare till mer radikala sammanhang”.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

  Min uppfattning är att Malmö stad inte kan betala ut skattemedel till organisationer som enligt statliga myndigheter har samverkan med Muslimska brödraskapet. Bortsett från att det inte är en ändamålsenlig användning av skattemedel så är Muslimska brödraskapet en islamistisk rörelse som aktivt motverkar demokratiska och västerländska värderingar. Det är inte kommunens uppgift att främja bildandet av ett kalifat.

  upphör_med_att_betala_ut_skattemedel_till_organisationer_som_har_kopplingar_till_muslimska_brödraskapet

 • Stefan Plath

  Alla trafikslag måste ges utrymme i Malmö

  Av patrickangelin den 26 maj, 2020
  0

  På dagens sammanträde i tekniska nämnden behandlades en objektsgodkännande för cykelbana Bellevuestråket, till en beräknad bruttoutgift om 37,4 mnkr. Projektet omfattar en separerad cykelbana på stråkets västra sida längs Fridhemstorget, Major Nilssonsgatan och Bellevuevägen från Fridhemstorget till befintliga cykelbanor efter Idunavägen. I projektet ingår även att tillföra mer plantering längs sträckan samt hastighetssäkra övergångställen.

  Sverigedemokraterna yrkade avslag på ärendet. Detta med anledning av att SD ser en uppenbar risk för en ökad köbildning. De uppskattningar som gjorts kopplat till antalet parkeringsplatser, som blir färre, kan innebära en problematisk situation för de boende i området som av olika anledningar både behöver använda och parkera sin bil.

  SD stödjer inte styrets uppfattning om att cykeln ska vara i fokus, utan menar att samtliga trafikslag måste ges rimligt utrymme.

  Stefan Plath (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i tekniska nämnden, kommenterar:

  Åter igen ser vi hur styret tar beslut där man negligerar bilisternas vardag och försvårar människors livspussel.

   

 • 05

  Förslumning löser inte Malmös dyra hemlöshet

  Av patrickangelin den 19 maj, 2020
  0

  Idag lämnade SD´s oppositionsråd Magnus Olsson in en artikel i Kvällsposten. Ämnet som berörs är bostadspolitiken i Malmö. Klicka här för att läsa artikeln.