Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  Avgiftsbelägg tolktjänster

  Av patrickangelin den 18 maj, 2020
  0

  Magnus Olsson (SD) har lämnat in en motion till Malmö stads kommunfullmäktige där han föreslår att avgifter för tolktjänster ska införas, för personer som vistats i Sverige mer än två år. Enligt förslaget ska undantag ges för den som är synskadad, hörselskadad eller talskadad.

  Motionären menar att den som bosätter sig i Sverige och erbjuds SFI ska ha lärt sig det svenska språket efter att hans/hennes etableringsperiod är avslutad. Om man inte har tagit det ansvaret och inte lärt sig språket ska man inte heller förvänta sig att skattebetalarna ska finansiera ens behov av tolk.

  Enligt motionären skapar avgifter för tolktjänster ett ekonomiskt incitament för nyanlända invandrare att integrera sig i samhället och skulle därmed gynna integrationen.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Att skattebetalarna ska finansiera tolk för en invandrare som varit i Sverige mer än två år och haft tillgång till skattefinansierad SFI-utbildning är orimligt. Om någon har lämnat sitt hemland och rest ända till Sverige ska vi förvänta oss att den personen lär sig svenska inom två år. 

  motion om att avgiftsbelägga tolktjänster Olsson

 • Rityta 1

  Flygbladsutdelning

  Av patrickangelin den 17 maj, 2020
  0

  Idag var det åter dags för flygbladsutdelning i Videdal! Våra tappra kampanjarbetare kämpade mot regnet och segrade! Kampen för ett bättre Sverige fortsätter.

 • Stefan Plath

  Reparera Lilla Varvsgatan i Dockan

  Av patrickangelin den 13 maj, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till Tekniska nämnden med förslaget att Lilla Varvsgatan i Dockan, Västra Hamnen, i korsningen med Dockgatan, ska återställas i fullgott skick.

  Sverigedemokraterna har blivit kontaktade av personer som bor i området som meddelat att skadan i gatan trots upprepade kontakter med förvaltningen ännu inte blivit reparerad.

  Sverigedemokraterna menar att det behövs avsevärda tillskott av medel för reparationer och förbättringar av vägstandarden i staden. Detta gäller på många håll i Malmö. Mängder av gator har skador som borde ha reparerats för länge sedan, men som uppenbarligen negligeras av vänsterledningen.

  TN gatunätet initiativ

 • Ilvars Hansson

  Skydd mot covid-19 inom äldreomsorgen

  Av patrickangelin den 11 maj, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till hälsa- vård- och omsorgsnämnden med förslaget om att nämnden ska ställa sig bakom principen att alla medarbetare som arbetar nära brukare ska ha tillgång till skyddsutrustning och att de får denna tillgång så fort nödvändig skyddsutrustning finns tillgänglig.

  Malmö stads hälsa- vård- och omsorgsförvaltning följer Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att personalen ska ha skyddsutrustning först när det finns risk att någon vid ett äldreboende är smittad av covid-19.

  Initiativtagarna Ilvars Hansson (SD) och Michael Hård af Segerstad (SD) menar att det inte alltid går att märka vilka som är smittade då vissa som är smittade inte visar några symptom. Det finns även smittade som upplever så milda symptom att de inte uppfattar att de skulle kunna bära på smittan. Därmed är det säkrare att personalen alltid har tillgång till skyddsutrustning på arbetsplatsen.

  Ilvars Hansson (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i hälsa- vård- och omsorgsnämnden, kommenterar:

  Skydd måste finnas om någon känner sig osäker på sin egen situation. Tillgång till skyddsutrustning är även ett sätt att hindra smittan från att spridas på våra äldreboenden, där de mest utsatta grupperna för smittan finns.

  Nämndinitiativ för skydd mot Covid 19