Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  En mer näringslivsvänlig inriktning för MKB

  Av patrickangelin den 15 juni, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att kommunstyrelsen ska utforma tillägg till MKB Fastighets AB:s särskilda ägardirektiv, som värnar om näringslivets tillväxt och utveckling i Malmö.

  I motionen påvisar motionärerna Magnus Olsson (SD) och Anders Olin (SD) att MKB på olika sätt konkurrerar med näringslivet i Malmö, bland annat genom mötesplatser och elproduktion. Därför anser motionärerna att det behövs ett tillägg i MKB:s särskilda ägardirektiv som hindrar MKB från att konkurrera med näringslivet utanför det som är MKB:s affärsgren. Detta tillägg till särskilda ägardirektiv borde även uppmana MKB att gynna näringslivet, då ett växande näringsliv är av essentiell vikt för ett bostadsområde.

  Magnus Olsson (SD), oppostionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Vi har varit i samtal med småföretagare och större företag som menar att MKB skapar hinder för deras expansion. Samtidigt ser vi att MKB ger sig in i branscher utanför bostadsmarknaden. Det är lätt för stora kommunala bolag att hämma näringslivets utveckling, trots att man har goda intentioner. Det här är något som MKB behöver beakta i framtiden.

  en_mer_näringsliv_inriktning_för_MKB MO

 • 93

  Enkel fråga: Kommer Malmö stad avsluta samarbetet med Kontrapunkt?

  Av patrickangelin den 10 juni, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in en enkel fråga till kommunfullmäktige där vi undrar om kommunalrådet Sedat Arif kommer verka för att arbetsmarknads- och socialförvaltningen avslutar samarbetet med Kontrapunkt.

  Frågeställaren Nima Gholam Ali Pour (SD) hävisar till en kommunal utredning  från arbetsmarknads- och socialförvaltningen som visar att:

  • Alla aktiva medlemmar i Kontrakultur, föreningen som driver Kontrapunkt, måste skriva på en ”engagemangsöverenskommelse”. Däremot har arbetsmarknads- och socialförvaltningen inte fått ta del av denna ”engagemangsöverenskommelse”, vilket är problematiskt då Kontrapunkt har anklagats för att nyttja svartarbete.
  • Kontrapunkt har ändrat juridisk person medan samarbetet med arbetsmarknads- och socialnämnden pågick. Ändringen av juridisk person har däremot inte meddelats till arbetsmarknads- och socialnämnden.
  • Kontrapunkts syn på skenäktenskap är oklar. I samtal med arbetsmarknads- och socialförvaltningen tar Kontrapunkt avstånd från skenäktenskap men på sin facebook-sida försvarar de skenäktenskap och ser arrangerandet av skenäktenskap som en ”medmänsklig skyldighet”.

  Trots utredningens slutsatser har arbetsmarknads- och socialnämnden endast ”pausat” samarbetet med Kontrapunkt. Sverigedemokraterna reserverade sig mot detta beslut och föreslog att samarbetet skulle avslutas.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

  Det är anmärkningsvärt att Malmö stad har ambitionen att fortsätta samarbetet med en organisation som har öppet försvarat arrangerandet av skenäktenskap. Det är viktigt att det här samarbetet avslutas för att göra en tydlig markering. Malmö stad kan inte samarbeta med föreningar som främjar lagbrott.

  Enkel fråga angående Kontrapunkt

 • 05

  Kartlägg värderingar i Malmös utanförskapsområden

  Av patrickangelin den 8 juni, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att under varje mandatperiod ska arbetsmarknads- och socialnämnden planera och verkställa opinions- och värderingsmätningar i Malmös utanförskapsområden. Resultatet av dessa kartläggningar ska rapporteras till kommunfullmäktige.

  Motionären och oppositionsrådet Magnus Olsson (SD) menar att värderingar är en av grundbultarna i en fungerande integrationsprocess. Det handlar inte om att en person ska pådyvlas olika idéer, utan om en grundläggande förståelse och respekt för svenska värderingar.

  Vid kraftigt avvikande och delade meningar av svenska värderingar kan detta skapa parallellsamhällen av grupper med kraftigt avvikande meningar, vilket inte är önskvärt. För att då kunna motarbeta och arbeta förebyggande menar Sverigedemokraterna att genomförandet av opinions- och värderingsmätningar kommer vara en viktig funktion för att dels kunna ge en fingervisning på vilket arbete som kan behövas läggas ned för att motverka och förebygga parallellsamhällen.

  Områden i Malmö som med fördel kan vara föremål för dessa opinions- och värderingsundersökningar skulle kunna vara Nydala, Hermodsdal, Lindängen, Holma, Kroksbäck, Bellevuegården, Rosengård söder om Amiralsgatan och Södra Sofielund (Seved).

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Vill vi ha riktig integration så måste invandrare även ta till sig svenska värderingar. Händer inte detta så kommer vi se parallellsamhällen, konflikter och en avsaknad av den gemenskap som gör oss till ett starkt samhälle. Sverigedemokraterna är beredda att lägga fram de nödvändiga förslagen som leder till en riktig integration.

  Motion värdegrundsbarometer vers 1

 • 05

  Kommunstyrelsen 3 juni: SD kräver en budget i balans i arbetsmarknads- och socialnämnden; Zlatan-statyn ska flyttas till Stockholm

  Av patrickangelin den 3 juni, 2020
  0

  På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna avslag på förslaget att betala ut ytterligare 1,9 miljoner kr för förberedelser inför World Pride 2021.

  Magnus Olsson (SD), Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, kommenterar:

  Vi har tidigt varnat för att World Pride 2021 kommer bli ett kostsamt äventyr. Det finns ingen prislapp på denna event, vilket gör att kommunen kommer fram till 2021 pumpa ut pengar för att finansiera World Pride samtidigt som man kommer genomföra besparingar inom välfärden. Det är inte något vi kan stödja. 

  Sverigedemokraterna yrkade även avslag på ett delprojekt inom Malmöexpressen linje 8 där kommunen tänker investera 29,6 miljoner kr för att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik på Davidshallsgatan.

  Magnus Olsson (SD), Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, kommenterar:

  Malmöexpressen kostar för mycket, innebär alltför stora ingrepp i staden och orsakar försämringar i trafikflödet. 

  Zlatan-statyns framtida öde behandlades i kommunstyrelsen. Som enda parti i kommunstyrelsen föreslog Sverigedemokraterna att kommunstyrelsen skulle utreda och presentera förslag på hur Zlatan-statyn kan flyttas till en plats utanför Malmö stads kommungränser. De andra partierna ansåg att statyn skulle stanna kvar i Malmö och att en utredning skulle genomföras om den fortsatta placeringen av statyn.

  Magnus Olsson (SD), Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, kommenterar:

  Med all respekt för Zlatan Ibrahimovic, vandaliseringen som den här statyn utsatts för har kostat Malmö stad 230 000 kr. Det är inte Zlatan Ibrahimovic som betalar notan utan det är vanliga malmöbor. Vandalisering och skadegörelse är fel men det är inte heller hållbart att ha en staty av en person vars affärsidé är att ständigt provocera. Dessutom måste även politiker visa hänsyn för den rivalitet och supporteranda som finns i Allsvenskan. Det är olämpligt att ha en av Hammarbys delägare som staty utan Malmö FF:s stadium. Det måste vi politiker kunna förstå och respektera. 

  Sverigedemokraterna lämnade in en reservation avseende den ekonomiska prognosen för Malmö stad där det totala ekonomiska underskottet för arbetsmarknads- och socialnämnden ligger på 434 miljoner kr. Sverigedemokraterna ställde sig inte bakom förslaget att arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälligt under 2020 ska befrias från ansvar för det ekonomiska resultat som uppkommit till följd av ökade kostnader hänförliga till covid-19. Sverigedemokraterna stödde ett förslag från oppositionen om att arbetsmarknads- och socialnämnden skulle vidta åtgärder för att få en budget i balans.

  Magnus Olsson (SD), Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, kommenterar:

  Vi förstår mycket väl att covid-19 har orsakat underskott i vissa nämnder men underskottet i arbetsmarknads- och socialnämnden har varit stor och återkommande. Vi anser att om nämnden skulle hålla sig till kärnverksamheten kan man hålla sin budget.