Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö
 • SD Malmö lämnar in motion om vertikal stadsodling.

  Av patrickangelin den 22 mars, 2019
  0

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde igår lämnade Sverigedemokraterna in en motion om vertikal stadsodling.

  Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att kommunen ska se över möjligheten att stadsodla i större skala. Även Malmös förskolors, skolors och ålderdomshems behov av grönsaker ska kunna försörjas genom stadsodling.

  Motionären Patrick Angelin kommenterar:

  – Min förhoppning med denna motion är att starta en seriös diskussion runt vertikal stadsodling. Malmö stad köper idag in sallad som är ekologiskt odlat men transporteras långa sträckor. Med vårt förslag kommer mer grönsaker vara närodlade och skapa jobb i Malmö.

  Läs motionen genom att klicka på länken: Motion vertikal odling

  För mer information kontakta:

  Patrick Angelin

  Telefon: 0708-392 479

  Mejl: patrick.angelin@sd.se

 • IMG_20190318_152610

  SD´s representanter gör studiebesök på Fontänhuset.

  Av patrickangelin den 19 mars, 2019
  0

  Den 18:e mars var Sverigedemokraternas representanter i funktionsstödsnämnden på studiebesök hos Fontänhuset. Fontänhuset är en privat stiftelse som finansieras av Malmö kommun, Region Skåne och socialstyrelsen.

  Fontänhuset hjälper idag människor som varit i kontakt med psykiatrin och vill ta sig tillbaka in i samhället.

  Du kan läsa mer om verksamheten på deras hemsida som du finner här !

 • Två år räcker

  Av patrickangelin den 15 mars, 2019
  0

  Sverigedemokraternas kommunalråd i Malmö, Magnus Olsson, förklarar för Socialdemokraterna och Miljöpartiet att nyanländas boende inte ska subventioneras i mer än två år.

   

 • Anders Olin

  Uppenbart att SSU och Ung Vänster inte förstår

  Av patrickangelin den 14 mars, 2019
  0

  Sverigedemokraterna framförde ett tilläggsyrkande på fritidsnämndens sammanträde idag, i ärendet om bidrag till politiska ungdomsförbund. I tjänsteskrivelsen till ärendet menar fritidsförvaltningen att SSU Malmö har följt fritidsnämndens demokratikrav trots att de bjudit in en salafistisk hatpredikant.

  Sverigedemokraterna har markerat att vi inte håller med om denna slutsats och har yrkat att fritidsförvaltningen tar fram ett dokument med tydliga regler och riktlinjer angående kommunala bidrag till politiska ungdomsförbund, i likhet med dokumenten föreningsstöd registernivå 1 – 3, där demokratikraven tydliggörs.

  Det är uppenbart att ungdomsförbund som SSU Malmö och Ung Vänster Malmö har haft svårt att förstå reglerna, då de genom vissa arrangemang och beteenden har förkastat demokratiska värderingar. Det är viktigt att fritidsförvaltningen upprättar ett mer pedagogiskt och lättillgängligt dokument som förmedlar och förklarar regelverket, och som är lätt att hänvisa till. Det är även viktigt att detta dokument antas av fritidsnämnden.

  Sverigedemokraternas gruppledare i fritidsnämnden Anders Olin kommenterar:

  – Vi anser att demokratikraven behöver lyftas men framförallt tydliggöras. Den senaste tidens uppmärksammade händelser i SSU och Ung Vänster visar tydligt på detta. Detta dokument skulle både underlätta för bidragstagarna och givaren och vi ser en stor vinning i detta.

  För mer information kontakta:

  Nima Gholam Ali Pour
  Telefon: 072-391 75 93
  Mejl: nima.gholam.ali.pour@sd.se

 • SD lämnar in ett nämndinitiativ angående boende för hemlösa i Oxie

  Av patrickangelin den 14 mars, 2019
  0

  Sverigedemokraterna har idag lämnat in ett nämndinitiativ med förslaget att Arbetsmarknads- och socialförvaltningen upphör med processen att upprätta ett boende för hemlösa i Oxies gamla vårdhem. Sverigedemokraterna motsätter sig att Malmö stad skapar ett problemområde i Oxie när strukturellt hemlösa kan söka sig till andra kommuner där det är lättare att få en bostad.

  Nämndinitiativ_angående_boende_för_hemlösa_i_Oxie