Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  SD Malmös budgetreservation 2020

  Av patrickangelin den 7 november, 2019
  0

  Sverigedemokraterna Malmö lämnade igår in sin budgetreservation till kommunstyrelsen. SD satsar 112 miljoner kr på tryggheten. Sverigedemokraterna satsar mer på förskolan, grundskolan och äldreomsorgen jämfört med Socialdemokraternas och Liberalernas budget.

  Sverigedemokraternas satsning på tryggheten på 112 miljoner kr består av

  • Ett stärkt arbete mot missbruk
  • Stärkt brottsofferstöd
  • Större samarbete mellan socialtjänsten och Polismyndigheten
  • Trygghetssatsning i särskilt utsatta områden genom tillsynsverksamhet, nattvandrare och övervakningskameror
  • Ordningsvakter
  • Tryggare Malmö blir en permanent verksamhet
  • Stärka arbetet mot livsmedelsfusk
  • Säkra cykelparkeringar

  Sverigedemokraternas totala satsningar på hälsa- vård- och omsorgsnämnden uppgår till 82 miljoner kr vilket innebär att Sverigedemokraterna satsar 60 miljoner kr mer på äldreomsorgen än vad Socialdemokraterna och Liberalerna gör.

  SD Malmös budgetreservation har inriktningen ”Gör din plikt, kräv din rätt”.

  Magnus Olsson (SD), Sverigedemokraternas oppositionsråd, kommenterar budgetreservationen:

  Vi Sverigedemokrater satsar på Malmös välfärd och ett tryggare Malmö. Vi fokuserar på kärnverksamheten, gör prioriteringar och satsningar som gynnar hårt arbetande och skötsamma malmöbor. I vårt Malmö gör man sin plikt och kräver sin rätt.

   

  Budget 2020 Sverigedemokraterna slutlig 191105

 • 05

  SD avfärdar S och L-budget som urholkar Malmös välfärd

  Av patrickangelin den 30 oktober, 2019
  0

  På kommunstyrelsens sammanträde idag yrkade Sverigedemokraterna avslag på Socialdemokraternas och Liberalernas förslag till budget och kommer lämna in en budgetreservation nästa vecka.

  Skillnaden mellan den budget som Socialdemokraterna och Liberalerna lagt fram och Sverigedemokraternas budgetreservation är att SD satsar mer på grundskolan och äldreomsorgen medan Socialdemokraterna och Liberalerna avsätter stora resurser för att fler Malmöbor ska få försörjningsstöd.

  Både skolan och äldreomsorgen kommer sakna statsbidrag som de tidigare haft. Därmed är Socialdemokraternas och Liberalernas budget i praktiken ett besparingspaket på skolan och äldreomsorgen.

  Sverigedemokraterna satsar även mer på förskolan i sin budgetreservation än vad Socialdemokraterna och Liberalerna gör och kan därmed inte ställa sig bakom styrets budgetförslag.

  Trygghetssatsningarna i Socialdemokraternas och Liberalernas budget är alltför blygsamma för att Sverigedemokraterna ska kunna ställa sig bakom den.

  Socialdemokraterna och Liberalerna har slopat Malmö stads överskottsmål och därmed försvagat stadens ekonomiska stabilitet. Sverigedemokraterna kommer i sin budgetreservation ha ett resultat som uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

  Sverigedemokraterna kommer under nästa vecka presentera sin budgetreservation.

  Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, Magnus Olsson (SD), kommenterar:

  Förslaget till budget från Socialdemokraterna och Liberalerna med stöd av Miljöpartiet slår mot den stora majoriteten av hårt arbetande malmöbor. Dem väljer att premiera nyanlända och socialbidragstagare. Vi sverigedemokrater kommer i vårt budgetförslag med ledorden ”Gör din plikt, kräv din rätt” göra dem justeringar och prioriteringar som stärker välfärden för dem som betalar för densamma.

 • 93

  Sverigedemokraternas budgetreservation 2020 – Malmö pastorat

  Av patrickangelin den 22 oktober, 2019
  0

  Sverigedemokraterna lämnade in en budgetreservation när Malmö pastorats kyrkoråd på måndagen behandlade förslaget till budget. I sin budgetreservation gör SD satsningar på ungdomsverksamhet, samverkan med civilsamhället, sociala insatser och kulturarvsförvaltning.

  Sverigedemokraterna sparar in på personal, kostnader omkring kyrkans deltagande i Pride, bidrag till politiska partier och bidrag till vissa externa organisationer.

  Budgetreservationen innehåller nio mål som innebär en ambitionshöjning av kyrkans verksamhet i Malmö.

  Sverigedemokraterna ställde sig inte bakom arbetsutskottets förslag till budget då SD i sin budgetreservation har gjort andra prioriteringar.

  Kyrkofullmäktige kommer ta det slutgiltiga beslutet om budget den 7 november.

  Sverigedemokraternas gruppledare i kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour, kommenterar:

  Vi lägger fram en budgetreservation som innebär att Malmö pastorat höjer ambitionerna inför framtiden. Utmaningen är att kyrkan förbereder sig inför framtiden samtidigt som man tar hand om kulturarvet. På samma gång måste kyrkan engagera sig mer i de utmaningar som Malmö som en stad möter. Svenska kyrkan i Malmö behövs mer än någonsin i ett Malmö som genomgår kulturella och sociala oroligheter. Därför är det viktigt att kyrkan har en ekonomisk hållbar verksamhet där Malmöbor, oavsett politisk åsikt, känner sig välkomna.

  SD_budgetreservation_kyrkofullmäktige_2020

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Enkel fråga angående förskolebarn som ”tappas” bort

  Av patrickangelin den 22 oktober, 2019
  0

  Lisbeth Persson-Ekström (SD) har lämnat in en enkel fråga till kommunfullmäktige angående förskolebarn som rymmer eller ”tappas” bort. Enligt frågeställaren har detta hänt 113 gånger sedan januari 2018.

  Frågeställaren undrar om ansvarig ordförande, Rose-Marie Carlsson (S), kan garantera att Malmös förskolebarn och deras föräldrar kan känna sig trygga och inte behöva oroa sig för att deras barn ”tappas” bort.

  Persson-Ekström kommenterar den enkla frågan:

  Vi måste vara rädda om barnen. De kan råka illa ut om de kommer bort i en stad som Malmö. Förskolan måste kunna garantera att de upprätthåller sin uppsikt fram tills föräldrarna hämtar barnen. 

   

  Enkel fråga, ang barn som smiter fr förskolan (1)

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Alla bilister ska ha råd att parkera

  Av patrickangelin den 30 september, 2019
  0

  Michael Hård af Segerstad (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där han föreslår att tills vidare frysa de parkeringsavgiftsnivåer som gäller idag, samt att inte utöka parkeringsområden som är avgiftsbelagda.

  Dessutom vill motionären att det ska genomföras en översyn av parkeringsavgifterna i Malmö stad, samt utreda hur Malmö stad kan anpassa och utforma parkeringsavgifterna för att möjliggöra en mer pragmatisk hållning till boendeparkering.

  I motionen nämns det att det politiska styret i Malmö har infört parkeringsavgifter i Limhamn dygnet runt. I motionen refereras det även till Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. som säger att kommunen inte får ta ut en parkeringsavgift för gatuparkering om inte parkeringen är trafikstörande. Det är därmed inte möjligt att ta ut en parkeringsavgift bara för att kommunen vill öka sina intäkter.

  Michael Hård af Segerstad (SD) kommenterar motionen:

  Allt för länge har parkeringssituationen gått åt fel håll. Nu är vi i en situation där det är för dyrt att parkera för vanligt folk. Vi måste börja se över det här. Att köra bil har fått så många människor att känna frihet. Vi kan inte stå passiva medan bilismen blir en livsstil för endast några få människor som har råd med alltför höga parkeringsavgifter.

   

  Motion översyn av malmös parkeringsavgifter