Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • Nima Gholam Ali Pour

  Bunkeflo kyrka är räddad – tills vidare

  Av patrickangelin den 19 juni, 2019
  0

  Sverigedemokraternas gruppledare i Malmö pastorats kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour, fick besked från kyrkorådets ordförande Claes Block (S) på torsdag, att ärendet om att ansöka om att riva Bunkeflo kyrka kommer lyftas ur kyrkorådets dagordning den 17 juni. Istället kommer kyrkorådets arbetsutskott träffa Lunds stifts stiftsantikvarie Heikki Ranta, som länge förespråkat för en renovering av Bunkeflo kyrka.

  En konsekvens av detta besked blev att Sverigedemokraterna i Malmö avslutade sin kampanj för att rädda Bunkeflo kyrka då det inte längre kommer föreligga något beslut som hotar kyrkan med rivning. En namninsamling med 1737 underskrifter lämnades in till Malmö pastorats expedition, av SD Malmö.

  På kampanjens sista dag publicerades en debattartikel om Bunkeflo kyrka i Kvällsposten skriven av Sverigedemokraternas lokala kyrkopolitiker samt representanter för Sverigedemokraterna i riksdagens kulturutskott. På fredagen lämnades även en skriftlig fråga från riksdagsledamoten Jonas Andersson (SD) till kultur- och demokratiministern Amanda Lind (MP), där Bunkeflo kyrka uppmärksammas.

  Nima Gholam Ali Pour, gruppledare för Sverigedemokraterna i Malmö pastorats kyrkofullmäktige, kommenterar:

  Vi vet att det är mycket enklare och mer gynnsamt för Svenska kyrkan att renovera Bunkeflo kyrka än att riva den. Därmed förväntar vi oss att diskussionerna med Heikki Ranta ska leda till ett förslag på hur renoveringen ska äga rum. Jag vill rikta ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt engagerade sig i denna kampanj. Nu är det upp till oss sverigedemokrater att fortsätta bevaka den här frågan i kyrkorådet och se till att renoveringen faktiskt äger rum.

 • Nima Gholam Ali Pour

  Sverigedemokraterna skrotar urvattnat förväntansdokument

  Av patrickangelin den 19 juni, 2019
  0

  Sverigedemokraterna har tidigare uttryckt stöd för förväntansdokumentet. På dagens sammanträde föreslogs revideringar av förväntansdokumentet. Dessa förslag till revideringar var en konsekvens av kritik från bland annat Rädda Barnen och olika debattörer på vänsterkanten. Förslagen till revideringar lades fram i grundskolenämnden utan något samråd med Sverigedemokraterna.

  Sverigedemokraterna vill inte medverka till att bibehålla ett förväntansdokument som kan förändras hur som helst och när som helst utan att man från styret samråder med oss. De föreslagna revideringarna gör förväntansdokumentets syfte otydligt.

  Kommunalrådet Sara Wettergren har misslyckats med att förklara syftet med förväntansdokumentet för många föräldrar. Sverigedemokraterna visar lyhördhet gentemot dessa föräldrar och omprövar sitt tidigare beslut.

  Nima Gholam Ali Pour, gruppledare för Sverigedemokraterna i grundskolenämnden kommenterar:

  Sverigedemokraterna vill se mer samverkan mellan hem och skola. Men här har vi ett kommunalt dokument som revideras varje gång någon avdankad politiker skriver en debattartikel. Kommunalrådet Sara Wettergren glömde att hon måste förankra förväntansdokumentet hos ledamöterna i nämnden och inte hos Rädda Barnen. Wettergren har även misslyckats med att förklara förväntansdokumentets syfte för föräldrarna. 

 • Det ska vara lätt att ha elbil i Malmö

  Av patrickangelin den 19 juni, 2019
  0

  Anders Olin (SD), ledamot i kommunfullmäktige, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att Malmö stad ska stärka möjligheterna att ladda elbilar. Bland annat föreslår han att Malmö stad ska ta fram en plan för laddinfrastruktur.

  De två förslag som Anders Olin (SD) lägger fram i sin motion är:

  • Att kommunfullmäktige beslutar att ge berörd förvaltning i uppdrag att ta fram en konsekvensanalys gällande elförsörjningen vid en 50% övergång till elfordon.
  • Att kommunfullmäktige beslutar att ge stadsbyggnadskontoret i samråd med fastighets- och gatukontoret i uppdrag att ta fram en plan för laddinfrastruktur i Malmö Stad.

  Motion angående laddinfrastruktur

 • SD lämnar in motion om att bistå seniorer med flytt

  Av patrickangelin den 19 juni, 2019
  0

  Anders Olin (SD), ledamot i kommunfullmäktige, har lämnat in en motion som ska göra det lättare för äldre att flytta till seniorboenden, bland annat genom att inrätta en avdelning som arbetar med lägenhetsbyten riktat mot seniorer samt hjälp och stöd vid flytt. Syftet är att få igång flyttkedjor.

  I motionen betonar Anders Olin (SD), att Sverigedemokraterna inte vill riva upp den trygghet som en senior har i sitt boende och kvarter utan ser i stället en möjlighet till att seniorerna kan bo kvar i området men kanske i en lägenhet som är bättre anpassad för behovet. Därför vill Olin se en avdelning som kan hjälpa och bistå seniorerna i lägenhetsbyten i det kvarter där man bor. Samtidigt skulle denna avdelning kunna bistå med råd och hjälp vid flyttningen.

  Motionen föreslår att kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda provboende på stadens seniorboende. Enligt motionen ska kommunstyrelsen även utreda förutsättningarna för att inrätta en avdelning som arbetar med lägenhetsbyten riktat för seniorer samt hjälp och stöd vid flytt.

  Motion om att utreda förutsättningarna för en avdelning som arbetar med flyttkedjor riktat seniorer

 • cc8b597e-8829-4a16-9d10-dddc8fd534e8

  SD lämnar in förslag för att motverka hemlösheten

  Av patrickangelin den 19 juni, 2019
  0

  Efter Hem & Hyras reportage om att Malmö stad hyr lägenheter svart från oseriösa lägenhetsföretag för att hantera hemlösheten lämnar Sverigedemokraterna in fem förslag på hur hemlösheten i Malmö kan minska.

  Förslagen som lämnas som ett nämndsinitiativ till arbetsmarknads- och socialnämnden är följande:

  • Arbetsmarknads- och socialnämnden tillskriver MKB och andra större bostadsbolag i Malmö att bostadsbolagen ska införa ett krav att egen försörjning från arbete eller Centrala studiestödsnämnden ska vara krav för att få teckna nytt hyreskontrakt med dessa bostadsbolag, när man flyttar till Malmö från en annan kommun.
  • Arbetsmarknads- och socialnämnden upphandlar boenden för Malmös hemlösa först och främst i andra kommuner där bostäder är mer tillgängliga.
  • Arbetsmarknads- och socialnämnden använder husvagnar, båtar eller andra boenden med låga kostnader istället för hotellnätter, inköpta bostadsrätter, villor eller moduler för mottagande av de nyanlända som Malmö stad har tvingats ta emot i enlighet med bosättningslagen.
  • Arbetsmarknads- och socialnämnden ska tillskriva kommunstyrelsen att Malmö stad ska upphöra ta emot anvisade enligt bosättningslagen tills alla hemlösa personer i Malmö har fått en bostad.
  • Arbetsmarknads- och socialnämnden ska uppdra till arbetsmarknads- och socialförvaltningen att årligen återkomma med en rapport om vilka företag förvaltningen hyr lägenheter/boenden ifrån, till vilket pris lägenheten/boendet hyrs in, samt vilken form av dokumentation som ligger till grund för inhyrningen av dessa lägenheter.

  Utgångspunkten för Sverigedemokraternas förslag är att alla inte har råd att bo i Malmö och det är inte kommunen som ska subventionera att alla bor i storstaden. Dessutom konstaterar Sverigedemokraterna att asylsökande och nyanlända kommer ha svårigheter att få tag på bostäder i Malmö och att skattebetalarna inte ska belastas för detta.

  Magnus Olsson (SD), kommunalråd i Malmö stad, kommenterar:

  Det är märkligt att vi hamnat i en situation där Malmö stad hyr svart för att hantera hemlösheten. Det visar på att de styrande politikerna har visat brist på ledarskap. Ansvarigt kommunalråd har enligt egen utsago inte vetat någonting om vad som pågått. Nu visar vi Sverigedemokrater ledarskap genom att lägga fram några konkreta förslag som vi drivit länge och som på riktigt kommer minska hemlösheten.

  Nämndinitiativ_angående_hemlösheten_i_Malmö