Pausa parkeringsavgiften för MC och moped klass I - Sverigedemokraterna Malmö

Pausa parkeringsavgiften för MC och moped klass I

Stefan Plath

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till tekniska nämnden med förslaget om att tillsvidare pausa parkeringsavgiften för MC och moped klass I i Malmö till dess att förvaltningen anser att åtgärden inte längre tjänar sitt syfte i tiderna av covid-19.

Anledningen är att personer ska ha större möjlighet att välja bort kollektivtrafiken för att försöka undvika att bli smittobärare. Idag parkerar förare av motorcykel och moped klass ett på kommunala parkeringsplatser enligt regelverket för vanliga bilister.

Om parkeringsavgiften avskräcker föraren från att ta sitt fordon och istället ta kollektivtrafiken, och personen blir smittad kan det få ödesdigra konsekvenser.

Stefan Plath (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i tekniska nämnden, kommenterar:

MC och mopeder har blivit en transport för många personer som vill undvika covid-19 eller personer som vill hjälpa dem som isolerat sig. Från kommunens håll har vi en möjlighet att uppmuntra människor att använda sig av dessa fordon och undvika smittan, istället för att trängas i bussar där smittan lätt kan sprida sig. 

TN MC parkering initiativ