PM angående Motion: Barnens rätt till hälsa - Sverigedemokraterna Malmö

PM angående Motion: Barnens rätt till hälsa

81__

2017-06-08

För mer information kontakta:
Jörgen Grubb SD ledamot Grundskolenämnden 070-760 33 40
Nima Gholam Ali Pour SD ledamot Grundskolenämnden 070-412 53 85

 

PM angående Motion: Barnens rätt till hälsa

Den 31 maj behandlades den medicinska elevhälsans patientsäkerhetsberättelse. Sedan Malmö stad fick en grundskoleförvaltning så har Sverigedemokraterna i Malmö uppmärksammat att den medicinska elevhälsan i Malmö är underfinansierad. Den senaste patientsäkerhetsberättelsen visar tydligt att gränsen är nådd.

Man kan läsa att de senaste årens ökade krav och hög arbetsbelastning har medfört att elevhälsan inte alltid kan tillgodose en god hälsofrämjande och förebyggande vård, vilket är elevhälsans grundläggande uppdrag. Arbetsbelastningen upplevs av många skolsköterskor som generellt mycket hög, vilket kan innebära risker för patientsäkerheten.
Se mer i bifogad motion

 

Jörgen Grubb SD Malmö

Elevhälsan som är en del av arbetsmiljön för våra skolungdomar måste vi ta på högsta allvar.

Jag har redan 2011 när ansvaret för elevhälsan låg på respektive stadsdelsnämnd påtalat den brist Malmös skolor haft och har på framförallt skolsköterskor. Då ”slingrade” man sig undan genom att skylla på bristen på utbildad och kompetent personal samt den småskalighet som stadsdelarna innebar. Nu har vi en samlad grundskoleförvaltning och förbättrade möjligheter till en god elevhälsa som i alla fall klarar av att uppnå basnivån.

 

Nima Gholam Ali Pour SD Malmö

Vi har påpekat dessa brister år efter år och det har varit tydligt för det rödgröna styret att det finns resursbrist. Vi vägrar vänta på att någon elev eller personal skadas på grund av att politikerna inte ger elevhälsan de resurser som de behöver för att göra sitt jobb. Nu lägger vi fram denna motion och hoppas att de andra partierna i Kommunfullmäktige förstår att barnen i Malmö har rätten till en väl fungerande elevhälsa.

 

Motion SD – Barnens rätt till hälsa