PM: Initiativärende till kommunstyrelsen – SD kräver utredning och åtgärder mot islamismen | Sverigedemokraterna Malmö

PM: Initiativärende till kommunstyrelsen – SD kräver utredning och åtgärder mot islamismen

Pressmeddelande 2015-09-22

För mer information kontakta: Magnus Olsson Kommunalråd (SD) 0709-13 07 99

Med hänvisning till paragraf 13 i kommunallagen har Sverigedemokraterna valt att inkomma med ett ärende till kommunstyrelsens sammanträde den 4:e maj 2016. Ärendet berör de senaste veckornas avslöjanden om IS utbredning i Malmö, både gällande sympatier, rekrytering och faktiska gärningsmän.

Ärende till dagordningen på kommunstyrelsens sammanträde den 4:e maj 2016
Under de senaste dagarna har Sverigedemokraterna och övriga Malmöbor via media kunnat ta del av ett antal avslöjanden där rekryterare till den islamistiska terrororganisationen IS helt öppet på allmänna platser, som kaféer, restauranger och andra samlingsplatser rekryterar Malmöbor med syftet att dessa personer ska begå terrorbrott i Europa och Syrien.

Det allvarligaste exemplet är den 23-åriga svenske medborgaren från Malmös Rosengård som sitter häktad misstänkt för inblandning i dåden på Bryssels flygplats och i Bryssels tunnelbana. En person som radikaliserats samtidigt som han arbetat inom Malmö stads verksamheter.

Malmöbor med bakgrund från Mellanöstern vittnar i fler artiklar om källarmoskèr som främjar radikalisering. Fältarbetare och lärare i Malmö berättar om tioåringar som konsumerar halshuggningsvideor. Unga pojkar tvingas välja: Är du för eller emot IS? Flera personer med bakgrund från Mellanöstern, medlemmar i olika föreningar och organisationer i Malmö påtalar att problemen med extrema individer har funnits under flera år och den känsla som uppenbarar sig är att situationen snabbt förvärras. Detta trots alla försäkringar från Malmö styrande minoritet (S o Mp) om att de har kontroll över situationen. Vi Sverigedemokrater har via motioner och debatter i Malmö kommunfullmäktige varnat för den situation som nu är helt uppenbar.

Enligt flera olika källor till tidningen Sydsvenskan som även bekräftas av ansvariga tjänstemän försöker terrororganisationen IS rekrytera jihadister på arbetsförmedlingens kontor i Malmö.

Malmös styrande minoritet har uppenbarligen helt tappat greppet och slutsatsen av detta blir att ansvariga politiker och tjänstemän verkar mörka och förneka att den här typen av rekryteringar pågar. Om det nu är så att man kände till problematiken, varför saknas kartläggningar, rapporter och åtgärder som ger resultat?

Nu är det dags att på riktigt och med kraft agera mot Jihadister och Islamism i Malmö.


Mot bakgrund av ovanstående samt att läget idag måste ses som akut, föreslår Sverigedemokraterna att kommunstyrelsen beslutar följande:

Att kommunstyrelsen inrättar och tillsätter en kommission som med bland annat Rosengårdsrapporten som grund, gör en ny utredning kring omfattningen av islamism och våldsbejakande extremism i Malmö.

Att kommunstyrelsen inleder en utredning vars syfte blir att se över möjligheten till att stänga alla källarmoskéer i Malmö, samt förhindra att fler uppförs.

Att kommunstyrelsen, fritidsnämnden och kulturnämnden inleder en utredning kring de bidrag som idag utbetalas till trossamfund och andra föreningar med religiös inriktning och värdegrund. Med syftet att säkerställa att bidrag inte utbetalas till extrema organisationer.

Att kommunstyrelsen tillsammans med Malmö stads trygghetsavdelning och Polisen gör en utredning som kartlägger IS och andra terrororganisationers rekryteringar i Malmö och dess omfattning inom Malmö stads verksamheter.

Magnus Olsson, SD
Kommunalråd och ledamot i Malmö stads kommunstyrelse

Skärmavbild 2016-04-15 kl. 10.07.40