PM: Renovera Bunkeflo kyrka - Sverigedemokraterna Malmö

PM: Renovera Bunkeflo kyrka

2018-06-11
För mer information kontakta: Nima Gholam Ali Pour (SD) 070-412 53 85

PM: Renovera Bunkeflo kyrka

Bunkeflo kyrka som invigdes 11 september 1898 har under en lång tid haft ett stort renoveringsbehov som negligerats av Svenska kyrkan. Alla nomineringsgrupper i Malmö pastorats kyrkoråd, förutom Sverigedemokraterna, anser att renoveringsbehovet kostar för mycket och det har förts diskussioner om att man ska riva kyrkan.

Efter kyrkovalet så började Sverigedemokraternas nyvalda kyrkofullmäktigegrupp förhålla sig till olika kyrkopolitiska frågor i Malmö pastorat och redan i mars signalerade man genom en reservation i kyrkorådet att pastoratets ledning borde visa större respekt för församlingsbornas andliga och kulturella relation till Bunkeflo kyrka.

Sedan dess har Sverigedemokraternas kyrkofullmäktigegrupp haft en dialog om Bunkeflo kyrka med förtroendevalda i Bunkeflo verksamhetsråd och tjänstemän på Länsstyrelsen och Lunds stift. Under denna dialog har det kommit fram att det finns ett starkt motstånd mot att riva eller hålla Bunkeflo kyrka stängd och att det finns stora möjligheter att finansiera en renovering av Bunkeflo kyrka.

 

Efter många samtal med externa aktörer och diskussioner inom Sverigedemokraternas kyrkofullmäktigegrupp har Sverigedemokraterna landat i ett förslag som man lämnat in som en motion till Malmö pastorats kyrkofullmäktige:

  • Att uppdra åt kyrkorådet att ta fram en handlingsplan på hur pastoratet kan finansiera renoveringen utav Bunkeflo kyrka.

 

I motionen framhäver Sverigedemokraterna flera olika finansieringskällor och hur man kan genomföra renoveringen i flera etapper för att inte belasta pastoratets ekonomi.

  • Vi har haft många diskussioner och vi känner att det här är ett pragmatiskt och innovativt förslag som både beaktar pastoratets ekonomi men också åtgärdar de renoveringsbehov som Bunkeflo kyrka har, säger Nima Gholam Ali Pour, gruppledare för Sverigedemokraternas kyrkofullmäktigegrupp.