PM: Reservationer emot Stadionområdet, Nyhamnen och migrationsmuseum | Sverigedemokraterna Malmö

PM: Reservationer emot Stadionområdet, Nyhamnen och migrationsmuseum

2018-05-02
För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99, Anders Olin (SD) 073-856 99 44 eller Jörgen Grubb (SD) 070-760 33 40

 

Planprogram för stadionområdet
Sverigedemokraterna valde på dagens kommunstyrelsesammanträde att reservera sig emot beslutet om planprogram för stadionområdet. Vi är till delar positiva till förslaget i sin helhet men menar att den styrande minoritetens förslag missar vissa viktiga aspekter i ärendet. På många sätt ser vi förslaget som framstressat.

Enligt oss Sverigedemokrater ska stadionområdet vara ett grönt område för rörelse och rekreation. Stadionområdet ska vara Malmös idrottscentrum och sammankopplingen med Pildammsparken kan göra detta område till en grön oas i Malmö

Jörgen Grubb kommenterar:
– ”Sverigedemokraterna säger nej till alla typer av planer på bostäder i stadionområdet förutom för konceptboenden med en direkt anknytning till idrotten. Vägarna kring stadionområdet ska varken smalnas av eller få sänkt hastighet, istället ser vi hellre en plan för att binda samman området med Pildammsparken genom broar för gång och cykel.”

 

Översiktsplan Nyhamnen
På kommunstyrelsesammanträdet fanns också en fråga om översiktsplanen för Nyhamnen i Malmö. Sverigedemokraterna är positiva till att det byggs på attraktiva platser i Malmö, men menar att projektet Nyhamnen helt saknar en plan för hur trafiksituationen ska lösas och reserverade sig därför emot beslutet.

Redan idag har vi enorma problem vi enorma problem i Västra hamnen, problem som i nuläget helt saknar lösningar. Infartslederna är både för smala och för få. Samtidigt hade problemen säkert ändå varit påtagliga om vägarna varit både bredare och fler, flaskhalsen i biltrafiken finns där oavsett och lär inte bli mindre när exploateringen av Nyhamnen tar fart på riktigt.

Anders Olin kommenterar:
– ”Som oppositionsparti ser vi ingen anledning till att rösta genom ett förslag som med all sannolikhet kommer innebära stora problem för Malmöborna. Den styrande minoriteten kan hoppas på att våra invånare ska välja andra trafikslag än bilen, men än så länge går det väldigt långsamt. När vi bygger en stad måste vi bygga en stad för alla olika livssituationer, många människor är beroende av bilen och därför måste vi även ha lösningar för dem.”

 

Förhyrning av lokaler för Rörelsernas Museum
Avslutningsvis valde Sverigedemokraterna som enda parti att yrka avslag till förslaget om att teckna hyresavtal för kontor och utställning/museum för det kommande migrationsmuseet som kommer öppna i Malmö.

Sverigedemokraterna ser migrationsmuseet som ett politiserat prestigeprojekt utan förankring i de problem som den höga invandringen faktiskt fört till Malmö. Om man ska lyfta fram invandrade entreprenörer finns det exempel på dessa, men att lyfta fram Malmö som ett positivt exempel kopplat till invandring och integration blir felaktigt.

Magnus Olsson kommenterar:
– ”När den rödgröna minoriteten insett att de misslyckats med integrationen i Malmö försöker de ta kulturens hjälp för att skönmåla problematiken. Att placera ett migrationsmuseum i Malmö och låtsas som att allt är frid och fröjd blir väldigt märkligt. Arbetslösheten är hög, bostadsköerna är långa och kriminaliteten fortsätter på höga nivåer, den rödgröna minoriteten borde börja i rätt ände innan de ger sig på en förskönande verklighetsbeskrivning.”