PM: SD kräver att församlingsborna i Bunkeflo/Limhamn respekteras - Sverigedemokraterna Malmö

PM: SD kräver att församlingsborna i Bunkeflo/Limhamn respekteras

Nima Gholam Ali Pour

Måndagen den 12:e mars så behandlade Malmö pastorats Kyrkoråd flera skrivelser från Limhamns församlingsråd, Bunkeflo verksamhetsråd samt enskilda församlingsbor, angående Bunkeflo kyrka och Bunkeflo Strandkyrka, som skickats till Kyrkorådet under perioden februari – oktober 2017.

Förslaget till beslut som lades fram av Kyrkorådets arbetsutskott, där representanter från Socialdemokraterna och POSK ingår, var att Kyrkorådet skulle svara på skrivelsen genom att informera om pågående planering. Information om den pågående planeringen fanns inte med bland Kyrkorådets handlingar inför mötet. Ledamöterna i Kyrkorådet hade inte tillgång till det som beskrevs som deras svar.

Sverigedemokraterna yrkade att:

  • Att fortsatt planering gällande Bunkeflo kyrka och Bunkeflo Strandkyrka förs i samråd med Limhamns församlingsråd och Bunkeflo verksamhetsråd.
  • Att Kyrkorådet uppdrar åt pastoratets ledningsgrupp att föra en dialog med Limhamns församlingsråd och Bunkeflo verksamhetsråd och återkomma till Kyrkorådet med en redogörelse om de konkreta förslag som lyfts fram av Limhamns församlingsråd och Bunkeflo verksamhetsråd.
  • Att Kyrkorådet antar ett yttrande som kommenterar konsekvensanalysen som Bunkeflo verksamhetsråd sammanställt.

Efter överläggningar så röstades Sverigedemokraternas förslag ner och SD lämnade in en reservation där man bland annat förklarar att skrivelserna borde besvaras med ett skriftligt yttrande från Kyrkorådet och att den konsekvensanalys som verksamhetsrådet i Bunkeflo lämnat in angående stängningen av Bunkeflo kyrka borde kommenteras av Kyrkorådet.

SD förklarar vidare i sin reservation att när det gäller Bunkeflo kyrka så kommer Sverigedemokraterna inte ställa sig bakom ett beslut där församlingsborna uppfattar att de berövas sin kyrka.

  • Det framgår i skrivelserna att församlingsborna har en andlig, kulturell och vardaglig relation till Bunkeflo kyrka. Det minsta Kyrkorådet kunde ha gjort var att ge ett skriftligt svar där man bemöter det som står i skrivelserna. Det som ägde rum var respektlöst, säger Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i Kyrkorådet.