PM: SD Malmö röstade nej till fördelning utökat kommunbidrag för ensamkommande  - Sverigedemokraterna Malmö

PM: SD Malmö röstade nej till fördelning utökat kommunbidrag för ensamkommande 

SD Malmö_logo_Högupplöst

PM: SD Malmö röstade nej till fördelning utökat kommunbidrag för ensamkommande 2018-10-03

För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

Sverigedemokraterna Malmö valde på dagens kommunstyrelsesammanträde att reservera sig emot förslaget om att fördela 7,4 miljoner kronor till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Arbetsmarknads- och socialnämnden i utökat kommunbidrag för ensamkommande unga asylsökande.

Malmö stad har tagit ett enormt ansvar för landets flyktingmottagande och kan helt enkelt inte fortsätta spendera stora summor på denna grupp. Kommuner har inget krav på sig från statligt håll att detta tillfälligakommunbidrag ska spenderas på just ensamkommande.

Sverigedemokraterna valde också att yrka avslag till förslaget om att öka arbetsmakrknads -och socialnämndens kommunbidrag med 22 miljoner kronor för att motverka nämndens underskott. Det är vår bestämda uppfattning att nämnden har resurser nog att hantera sina löpande kostnader, men att omprioriteringar inom verksamheten behöver göras för att komma tillrätta med problematiken.

 

Magnus Olsson kommenterar:

–  Personer som har utvisningsbeslut ska återvända till sina hemländer och personer som är 18 år och äldre, men som har rätt att vistas i Sverige och Malmö, ska trots detta inte erbjudas någon gräddfil till boende. Vad gäller ASN underskott, menar vi att det finns befintliga resurser att tillgå inom tilldelad budgetram, om nämnden fokuserar på sin kärnverksamhet, säger Magnus Olsson, kommunalråd för SD Malmö.