PM: SD Malmö röstar mot en höjning av kyrkoavgiften - Sverigedemokraterna Malmö

PM: SD Malmö röstar mot en höjning av kyrkoavgiften

93

PM: SD Malmö röstar mot en höjning av kyrkoavgiften
2018-10-22
För mer information kontakta: Nima Gholam Ali Pour (SD) 040-34 11 21 

Under kyrkorådets sammanträde den 22 oktober reserverade sig Sverigedemokraterna mot ett budgetförslag som arbetats fram av Socialdemokraterna och POSK i kyrkorådets arbetsutskott. Enligt arbetsutskottets budgetförslag så ska kyrkoavgiften chockhöjas med 20 procent från 75 öre till 90 öre.

Sverigedemokraterna lämnade in en budgetreservation där de bland annat sänker personalkostnader och kostnader för pastoratets kommunikationsavdelning. I Sverigedemokraternas budgetreservation så slopas bidrag till externa organisationer och det så kallade nomineringsstödet som delas ut till nomineringsgrupperna i kyrkofullmäktige. Med hjälp av dessa besparingar så bibehålls den nuvarande kyrkoavgiften på 75 öre.

Samtidigt gör Sverigedemokraterna en satsning för att påbörja renoveringen av Bunkeflo kyrka. Sverigedemokraterna satsar också resurser på att öppna en avdelning för frivillighetsverksamhet samt upprätta ett ungdomsråd i Malmö pastorat.

Nima Gholam Ali Pour kommenterar:
– Vår budgetreservation signalerar ett skifte från en byråkratisk koloss till en kyrka som bygger på engagemang och frivilliga krafter. POSK och Socialdemokraterna låter medlemmarna betala för alltför höga personalkostnader och den allmänna slöseri med resurser vi ser i pastoratet. Problemet är inte att kyrkoavgiften är för låg. Problemet är att medeltalet anställda fortsätter växa trots att medlemsantalet i Malmö pastorat har minskat med mer än 10 000 medlemmar sedan 2013.

Sverigedemokraterna var den enda nomineringsgrupp i kyrkorådet som röstade mot budgetförslaget som ska höja kyrkoavgiften. Kyrkofullmäktige fastställer budgeten den 8 november.

Sverigedemokraternas budgetreservation 2019 Malmö pastorat