PM: SD Malmö sade nej till Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018-2022 - Sverigedemokraterna Malmö

PM: SD Malmö sade nej till Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018-2022

2018-04-04

PM: SD Malmö sade nej till Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018-2022

För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

 

På dagens kommunstyrelsesammanträde valde Sverigedemokraternas ledamöter att reservera sig i frågan om en Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018-2022. Anledningen till detta är att Sverigedemokraternas syn på just bostadsförsörjningen skiljer sig markant från de rödgrönas.

Sverigedemokraterna menar att det idag finns en mängd felaktigheter med den styrande minoritetens bostadspolitik. För inte så länge sedan valde staden att upphöra med inköp av bostadsrätter för nyanlända, man inköpen är bara pausade. SD är också på det klara med att staden ska följa domen i förvaltningsrätten som innebär att nyanlända efter två år i landet ska söka bostad på den ordinarie bostadsmarknaden. Det innebär att kommunen kan sänka långsiktiga kostnader för Malmö Stad (I oktober 2017 beslutade kommunstyrelsen i Lidingö att alla bostadskontrakt för bostäder till nyanlända som anvisats till staden ska sägas upp i samband med etableringstidens utgång och att boende ska informeras om uppsägningen minst sex månader i förväg. Den 26 mars i år meddelade Förvaltningsrätten i Stockholm en dom där man slår fast att Lidingös beslut inte anses strida mot lag eller annan författning.)

Sedan tidigare har vi också drivit förslaget om Landskronamodellen, som i korta drag innebär att personer som flyttar till Malmö och får bostad hos MKB inte ska ha inkomst från försörjningsstöd. Vi är också negativa till byggandet av fler modulbostäder i staden som vi menar skapar en än mer segregerad stad.

På kommunstyrelsesammanträdet valde vi också att stödja Moderaternas motion om att starta en bidragsfuskrotel i Malmö stad för att klara upp fler bidragsbrott.

 

Magnus Olsson kommenterar:

– Vi delar inte de förslag och åtgärder som S och Mp förespråkar när det gäller bostadsförsörjningen i Malmö. Istället förespråkar vi likande förslag som tillämpas i Landskrona och Staffanstorp. Vi menar också att Malmö stad måste undantas ifrån bosättningslagen och kräva att staten tar sitt ansvar när det gäller migrationspolitiken och dess kostnader. Motionen om en bidragsrotel ligger i linje med vår politik och ambitioner för att pressa ner Malmös höga kostnader för socialbidragen, säger Magnus Olsson, kommunalråd för SD Malmö.