PM: SD Malmö valde att inte delta i beslutet om val av ny stadsdirektör - Sverigedemokraterna Malmö

PM: SD Malmö valde att inte delta i beslutet om val av ny stadsdirektör

PM: SD Malmö valde att inte delta i beslutet om val av ny stadsdirektör

2018-03-07
För mer information kontakta: Magnus Olsson Kommunalråd SD Malmö 070-913 07 99

På dagens kommunstyrelsesammanträde valde Sverigedemokraternas ledamöter att inte delta i beslutet om tillsättning av stadsdirektör då vi inte varit involverade i processen om att välja vem som ska få detta uppdrag.

Sverigedemokraterna menar att för att vi ska kunna få en hel bild över vilka kandidater som finns och vilken kompetens dessa har bör även vi vara involverade tidigare i processen. Detta ska inte på något sätt ses som en kritik mot den nya stadsdirektören utan endast mot att vi inte varit delaktiga i processen tidigare. Då vi omöjligt kan ha en samlad bild över vem som är den mest lämpliga kandidaten, väljer vi att inte delta i beslutet.

 

Magnus Olsson kommenterar:

 Med tanke på de tidigare uppgifter som uppmärksammats av media gällande olika tillsättningar av chefer och den, enligt vår uppfattning, tystnadskultur som råder inom Malmö stads verksamheter känner inte vi Sverigedemokrater oss bekväma med att ta ställning för ett beslut som inte är förankrat med oss, säger Magnus Olsson kommunalråd Sd Malmö.