PM: SD sågar Malmö stads nya förslag om att ensamkommande ska få gå färdigt gymnasiet - Sverigedemokraterna Malmö

PM: SD sågar Malmö stads nya förslag om att ensamkommande ska få gå färdigt gymnasiet

2018-04-25

PM: SD sågar Malmö stads nya förslag om att ensamkommande ska få gå färdigt gymnasiet

För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

På dagens möte med Arbetsmarknads- och socialnämnden valde Sverigedemokraternas representanter att reservera sig emot beslutet om att ensamkommande som fått avslag på sin asylansökan ska få gå färdigt gymnasiet i Sverige samt bo kvar på sina boenden. D

Sverigedemokraterna anser att så fort det inkommer bevis om att en ensamkommande inte är minderårig så ska den personen inte längre vistas i boenden som är avsedda för minderåriga, inte heller gå i gymnasiet. Vi förstår inte varför de rödgröna partierna vill fortsätta behandla ensamkommande vuxna som barn trots att det kommit in bevis om att de inte är barn. De ska dessutom återvända till sina respektive hemländer.

Detta handlar dessutom om personer som uppenbart inte varit ärliga i sin asylansökan, ska dessa personer då premieras med både boende och skolgång?

Grunderna för att Malmö stad ska ta på sig dessa kostnader är märkliga och omoraliska. Om det finns bevis på att någon faktiskt är myndig, varför ska Malmö stad fortsätta behandla denna människa som ett barn och låta honom/henne leva i boenden som är avsedda för minderåriga?

Sverigedemokraterna ser ingen som helst logik i detta mycket bisarra förslag. Vi ser inga anledningar att bortse från bevis att vissa ensamkommande uppgett fel ålder. Malmö stad ska betala för kostnader som staten egentligen ska stå för.

Magnus Olsson kommenterar:

– Det rödgröna styrets förslag till beslut bygger på principen att ensamkommande vuxna ska fortsätta behandlas som barn trots att det kommit in bevis om många av dessa är vuxna. Som ett argument för detta refererar man till Barnkonventionen. Fast Barnkonventionen handlar om rättigheter för barn, inte för personer som anses vara myndiga enligt svenska myndigheter.

Sverigedemokraterna kan inte stödja ett förslag där Malmö stad tar på sig kostnader som borde falla på staten och migrationsverket. Malmö har dessutom redan idag en problematik kopplat till nyanlända och ensamkommande flyktingar. S och MP:s förslag kommer att ytterligare förvärra situationen på Malmös gymnasieskolor, säger Magnus Olsson, kommunalråd för SD Malmö.