PM: SD säger nej till ny parkeringspolicy och mobilitetsnorm för Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

PM: SD säger nej till ny parkeringspolicy och mobilitetsnorm för Malmö

2018-06-18
För mer information kontakta: Stefan Plath (SD) 0767-82 77 81

PM: SD säger nej till ny parkeringspolicy och mobilitetsnorm för Malmö

På dagens sammanträde med Tekniska nämnden valde Sverigedemokraternas representanter att reservera sig emot förslaget till ny parkeringspolicy för Malmö.Sverigedemokraterna menar att bilen är och även i framtiden kommer vara en viktig del av många människors liv och kan därför inte ställa upp på ständiga försämringar för stadens bilister. Därför säger vi också nej till den föreslagna mobilitetsnormen.

Malmö ska vara en stad för alla typer av trafikslag, både för fotgängare, cyklister, bilister eller de som åker kollektivt. Malmö stad måste dock arbeta betydligt mer med morötter än med piskan. Vi ska skapa en trafiksituation där människor gladeligen gör ett aktivt val att ta cykeln eller bussen, inte en situation där människor blir så pass frustrerade över trafiksituationen att de känner sig tvungna att göra detsamma.

 

Stefan Plath (SD) kommenterar:

”Den styrande minoriteten verkar inte förstå att bilen är en viktig del för många människors vardag. Genom att gång efter gång försämra för stadens bilister skapar de en mer oattraktiv stad för de människor som varje dag behöver ta sig till och från sina jobb. Malmö behöver en politik där fler med arbete väljer att bo i staden, inte färre.”

”Om Sverigedemokraterna får inflytande i Malmö efter valet i september kommer en av våra första åtgärder vara att riva upp den föreslagna parkerings- och mobilitetsnormen.”

stefan.plath@sverigedemokraterna.se