PM: SD tar initiativ för nolltolerans mot våld i skolan - Sverigedemokraterna Malmö

PM: SD tar initiativ för nolltolerans mot våld i skolan

PM: SD tar initiativ för nolltolerans mot våld i skolan

2018-05-02
För mer information kontakta: Jörgen Grubb (SD) 070-760 33 40

Den 6 maj rapporterade medierna om att det rådde ”totalt kaos” i en Malmöskola då Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion. I vanlig ordning skickade Grundskoledirektören Anders Malmquist ett mejl till Grundskolenämndens ledamöter där han förklarade omständigheterna omkring dessa händelser.

Större delen av mejlet förklarar att händelserna ägde rum på grund av nya elever som hade mycket stora svårigheter samt sjukskrivningar hos personalen. Mejlet avslutas däremot med ett problematiskt uttalande:

”Verksamheter med denna inriktning kommer tyvärr alltid att behöva hantera svåra situationer och våld och det är därför viktigt att personalen är väl rustade och har adekvat stöd för att klara sina uppdrag.”

Inriktningen som Malmquist nämner är särskilda undervisningsgrupper med utåtagerande elever som inte fungerar i vanliga skolor. Sverigedemokraterna anser inte att pedagoger ska behöva hantera våld eller att Grundskoleförvaltningen ska ha sådana förväntningar på lärare.

Därför inkom Sverigedemokraterna med ett nämndinitiativ som behandlades på Grundskolenämndens sammanträde den 23 maj. I nämndinitiativet yrkade Sverigedemokraterna:

– Att grundskoleförvaltningen implementerar en nolltolerans mot våld i sina verksamheter.

– Att denna nolltolerans kommuniceras ut till anställda, elever och föräldrar.

 

Sverigedemokraternas förslag avslogs av Grundskolenämnden.

– Om skolpersonal utsätts för våld av någon elev så måste man genast se till att den eleven avlägsnas från skolan, säger Jörgen Grubb, gruppledare för SD i Grundskolenämnden.

 

Här kan ni ta del av nämndinitiativet i sin helhet: Nämndinitativ (SD)