PM: Socialdemokraternas förslag till budget för Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

PM: Socialdemokraternas förslag till budget för Malmö

2018-05-29
För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

PM: Socialdemokraternas förslag till budget för Malmö

Sverigedemokraterna valde på dagens kommunstyrelsesammanträde att reservera sig emot de rödgrönas budgetförslag och kommer inom kort presentera vårt förslag till budget för Malmö.

Förutom att Socialdemokraterna och Miljöpartiets budgetförslag till viss del finansieras genom tanken att den rödgröna regeringen kommer sitta kvar efter valet är det en budget med få ordentliga satsningar på Malmöbornas välfärd. I media vill de gärna basunera ut att de gör stora satsningar, vilka i själva verket till största del är kompensation för löne- och prisuppräkning samt för demografiförändringar.

Att den styrande minoriteten fortsatt vill betala ut ekonomiskt bistånd till illegala migranter, visar återigen på att de saknar förmågan att prioritera de malmöbor som gör rätt för sig.

Sverigedemokraternas kommande budgetreservation kommer vara en satsning på det som gör Malmö starkt. Utbildning, fortbildning, arbete, näringsliv, föreningsliv och de äldre som under hela sitt liv bidragit till att göra Malmö till en bättre stad. Vi hoppas att detta ska sända en tydlig signal till Malmöbor och blivande Malmöbor att Malmö är en stad att räkna med även i framtiden.

 

Magnus Olsson kommenterar:

– ”I vanlig ordning är det stora ord men inte mycket i sak när S och MP lägger sina budgetförslag. Det är också intressant att S och MP tror sig kunna pressa ner kostnaderna för socialbidragen men att det fortsatt väljer att ge socialbidrag till illegala migranter som befinner sig i Malmö. I vårt kommande budgetförslag kommer vi Sverigedemokarter att prioritera arbetande Malmöbor som betalar skatt till vår välfärd.”, säger Magnus Olsson, kommunalråd för SD Malmö.