PM: Socialdemokraternas trygghetssatsning är otillräcklig! - Sverigedemokraterna Malmö

PM: Socialdemokraternas trygghetssatsning är otillräcklig!

PM gällande Trygghetssatsning 2018

2018-01-29
För mer information kontakta: Magnus Olsson Kommunalråd SD Malmö 070-9130799

På dagens kommunstyrelsesammanträde beslutades det att genomföra trygghetssatsningen som de styrande partierna lovat att genomföra. Trygghetssatsningen är ett steg i rätt riktning men är på långa vägar inte tillräckligt för att komma tillrätta med vare sig tryggheten eller kriminaliteten i staden.

Eftersom förslaget innebär att ekonomiska medel ska tillskjutas till olika insatser och för att förslaget trots allt, är ett steg i rätt riktning valde Sverigedemokraterna att bifalla 5 av 6 av förslagen. Förslag nummer 5, att ge ge 1 miljon kronor till Grundskolenämnden för School Early Strengthening system (SESSS), menar vi hade gjort bättre nytta på annat håll. Inte minst därför att vi menar att Trygghetssatsningen saknar tillskjutna medel för utökad kameraövervakning. Just kameraövervakning är staden är något som både polisen och medborgare efterfrågar och vi är besvikna över att den styrande minoriteten väljer att inte prioritera denna fråga högre än vad vi hoppats på. Vår satsning på kommunala ordningsvakter är också något som vi saknar i S och Mp-s förslag.

Magnus Olsson kommenterar:

Dessa förslag är bara några av de åtgärder som krävs för att det ska svida i skinnet på de kriminella och då framför allt på de mångkriminella. Malmö stad och de styrande partierna har lite sent om sidor börjat inse att något måste göras. Detta är givetvis bra, men vi får inte tro att enskilda punktinsatser gör skillnad i det långa loppet. Det krävs uthålighet, långsiktighet och framför allt långsiktiga ekonomiska satsningar för att nå resultat, säger Magnus Olsson kommunalråd Sd Malmö.