Pressmeddelande | Sverigedemokraterna Malmö

Pressmeddelande

Pressmeddelande 

2014-01-15

Pressmeddelande rörande slutrapport från pilotprojekt för att förändra och förbättra den offentliga upphandlingen i kommunen.

Den övergripande slutsatsen från pilotprojektet är att upphandlingsverktyget kan utnyttjas strategiskt för att bidra till att uppnå Malmö stads målsättning om att bli en socialt hållbar stad. I slutrapporten föreslås att stadskontoret får i uppdrag att inrätta en stödfunktion med ansvar för implementering, stöd och uppföljning av sociala villkor vid Malmö stads inköp.

 

Magnus Olsson Kommunalråd SD Malmö 

– Grundtanken i förslaget är bra, men behöver kompletteras och därför yrkade vi på återremiss. Anledningen till detta är bland annat att inget formaliserat samarbete mellan Malmö stad och skatteverket gällande vita-jobb modellen. Uppföljningar som har gjorts är bristfälliga och inte underbyggda. Många företagare i Malmö påtalar att det redan idag finns ett krångligt regelverk för företagarna och Malmös kommunala byråkrati är omfattande. Vi ska självklart inte försvåra för Malmös företagare, säger Magnus Olsson SD.

För mer information kontakta: 

Magnus Olsson Kommunalråd (SD) 070-913 07 99 

Detta pressmeddelande är insänt till Sydsvenskan, Skånska Dagbladet, Sydnytt, P4 Malmöhus och City-Malmö för publicering.