Pressmeddelande den 16 oktober | Sverigedemokraterna Malmö

Pressmeddelande den 16 oktober

2013-10-16

Pressmeddelande rörande Motion om kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg i Malmö stad.  

Sverigedemokraterna i Malmö vill se över möjligheterna för anställda inom vård o omsorg och barnomsorg i Malmö stad, att få kompensation vid sjukdom. Karensdagarna blir kostsamma för de yrkesgrupper som ofta utsätts för virus och sjukdomar, som till exempel personal inom barnomsorgen och äldrevården.  

Magnus Olsson Kommunalråd SD Malmö  

– Personalen inom barnomsorg och vård och omsorg verkar i många fall under tuffa förutsättningar i Malmö. Vi ser nu en ökad sjukfrånvaro och framför allt är det den längre formen av sjukskrivning som ökar mest. Låg personaltäthet och en stressig arbetsmiljö är numera en vardag. Nu vill vi med vår motion undersöka möjligheterna för Malmö stad, att som arbetsgivare ta fram en modell som innebär en kompensation vid sjukdom för anställda inom barnomsorg och vård och omsorg förkyldi Malmö stad.

 

 

För mer information kontakta: 
Magnus Olsson Kommunalråd (SD)

070-913 07 99