Pressmeddelande gällande kommunstyrelsens sammanträde den 30 september | Sverigedemokraterna Malmö

Pressmeddelande gällande kommunstyrelsens sammanträde den 30 september

Pressmeddelande 2015-09-30
För mer information kontakta: Magnus Olsson Kommunalråd (SD) 0709-13 07 99

Den 22:e september begärde Sverigedemokraterna att ett ärende gällande de senaste veckornas massinvandringsproblematik skulle tas upp på kommunstyrelsens sammanträde den 30 september. Ärendet begärdes i enlighet med paragraf 17 i kommunallagen och togs idag upp på kommunstyrelsens sammanträde.
Sverigedemokraternas ärende berörde två uppmaningar till kommunstyrelsen att tillskriva våra ministrar att vi behöver göra något åt denna uppkomna situation. Vi föreslog att kommunstyrelsen skulle tillskriva inrikesminister Anders Ygeman om att Sverige omedelbart återupprättar gränsskyddet mot Tyskland och Danmark samt att tillskriva infrastrukturminister Anna Johansson om att asylsökare inte ska tillåtas åka gratis tåg till och genom Sverige.
Utöver detta ärende på kommunstyrelsesammanträdet var Sverigedemokraterna enda parti att reservera sig mot att staten ska kunna köra över kommuner som inte har avtal med migrationsverket genom att tvinga dessa att ta emot nyanlända. Vi var även ensamma om att reservera oss emot en ny överenskommelse om tillfälligt omhändertagande av ensamkommande ungdomar som kommer öka trycket på Malmö som mottagarkommun än mer än situationen i dagsläget.

Magnus Olsson kommenterar:

”Det är fullständigt uppenbart att de andra partierna inte förstått problematiken i den situation vi befinner oss i. Det är dags att både Malmö och Sverige skickar en tydlig signal till vår omvärld att vi inte längre kan hantera den situation som uppstått. Malmö befinner sig redan idag i ett socialt fritt fall med skenande kostnader för hemlöshet och socialbidrag, där kåkstäder byggs av tillresta medborgare från andra EU-länder, där arbetslösheten är skyhög och bostadsbristen ett faktum för alla våra invånare. Vi måste kraftigt begränsa antalet migranter till Malmö och Sverige för att överhuvudtaget kunna lösa denna problematik.

Ärende till dagordning på kommunstyrelsens sammanträde den 30:9

Tjänsteskrivelse

Sverigedemokraterna