Pressmeddelande gällande motion från SD Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Pressmeddelande gällande motion från SD Malmö

Pressmeddelande 2015-11-12
För mer information kontakta: Magnus Olsson Kommunalråd (SD) 0709-13 07 99

Sverigedemokraterna lämnade idag in en motion gällande tydligare policyer om vilka som får vistas på skolgårdar efter skoltid. Reglerna för vad som idag gäller är otydliga och behöver tydliggöras för att rektorer, vårdnadshavare och elever ska vara säkra på vad som egentligen gäller.

Det finns flera frågetecken om vilka som får vistas på skolgårdarna. Även om skolgårdarna är offentliga platser så vill ingen att skolgårdar ska bli en plats där kriminella gäng vistas eller personer som kan anses vara obehöriga.

Sverigedemokraterna har därför föreslagit att kommunstyrelsen ger grundskoleförvaltningen i uppdrag att tillsammans med serviceförvaltningen upprätta en enhetlig policy gällandes Malmö stads skolgårdar som klargör vilka verksamheter som inte är tillåtna på skolgårdarna efter skoltid. Vi vill även att kommunstyrelsen ger grundskoleförvaltningen i uppdrag att upprätta en enhetlig policy gällandes Malmö stads skyltanvisningar på skolgårdarna.

Motionen i sin helhel kan läsas här: Motion-om-pocily-för-skolgårdar 

Sverigedemokraterna