Pressmeddelande gällande situationen på Sociala Jouren i Malmö | Sverigedemokraterna Malmö

Pressmeddelande gällande situationen på Sociala Jouren i Malmö

Pressmeddelande 2015-10-21
För mer information kontakta: Magnus Olsson Kommunalråd (SD) 0709-13 07 99

Måndagen den 19:e oktober rapporterade P4 Malmöhus om situationen på Sociala jouren i Malmö där ofattbara 50 % av personalen på arbetsplatsen är sjukskrivna. Vad som står klart är att det höga mottagandet av ensamkommande barn till Malmö ökar personalens stress då de tilldelas en enorm arbetsbörda. För att lösa situationen har staden plockat in timanställda, något som står helt i motsats till stadens mål om att fler ska vara heltidsanställda.

Med anledning av ovanstående har Sverigedemokraterna i enlighet med paragraf 17 i kommunallagen valt att väcka ett informationsärende om detta på kommunstyrelsens sammanträde den 28:e oktober. Sverigedemokraterna menar att det är uppenbart att Malmö stad misslyckats i sitt uppdrag som arbetsgivare.

Magnus Olsson kommenterar:

”Vi kommer på kommunstyrelsens möte den 28 oktober ställa ett antal frågor till den styrande minoriteten om varför det inte har tagit sitt ansvar och agerat innan situationen gick över styr.”

”Sverigedemokraterna kräver en förklaring och tydliga åtgärder för att så snabbt som möjligt åtgärda den uppkomna situationen”

Här kan ni läsa ärendet i sin helhet: Info gällande sjukskrivningar

Sverigedemokraterna