Pressmeddelande gällande trafikinfart i västra Malmö | Sverigedemokraterna Malmö

Pressmeddelande gällande trafikinfart i västra Malmö

Pressmeddelande 2015-12-09
För mer information kontakta: Stefan Plath (SD) 0767-82 77 81

I maj 2015 fattade Tekniska Nämnden beslut att genomföra ombyggnad av Annetorpsvägen på sträckan mellan Sunnanväg och Limhamnsgårdens allé. Ombyggnadsåtgärderna består bland annat av att smalna av körbanan, bygga en längsgående gångbana längs södra sidan av Anne- torpsvägen och bygga om korsningspunkter. Även hastigheten skulle sänkas till 40 km/h.

Sverigedemokraterna har skarpt reserverat sig emot detta beslut.

Det har nu kommit en namninsamling där över 1100 personer protesterat mot detta beslut. Tekniska nämnden har valt att inte gå vidare med detta utan väljer helt enkelt att köra över folket.

Sverigedemokraterna kan bara beklaga över att den styrande minoriteten i Malmö väljer att genomföra denna åtgärd trots att det finns ett stort folkligt motstånd mot denna ombyggnation. Sverigedemokraterna kommer återigen gå den väg som folket vill att Malmö ska gå genom att reservera oss mot förslaget till ombyggnationen.

Sverigedemokraterna