PM: Stoppa mobbning och trakasserier - Motion om ett trygghetsråd för Malmös skolor - Sverigedemokraterna Malmö

PM: Stoppa mobbning och trakasserier – Motion om ett trygghetsråd för Malmös skolor

05

2016-01-20
För mer information kontakta: Magnus Olsson, Kommunalråd (SD) 070-913 07 99

PM gällande Motion om att inrätta ett trygghetsråd för Malmös skolor

Sverigedemokraterna har idag inkommit med en motion gällande inrättandet av ett trygghetsråd för Malmös skolor. Malmö, liksom många andra städer, tampas med ett utbrett problem gällande mobbning och andra former av trakasserier. Malmö kommun behöver ta ett helhetsgrepp om denna problematik och att samtliga aktörer samarbetar med varandra.

Vi tror att en samverkan mellan föräldragrupper, myndigheter, lärare, skolledare och föreningar kan skapa mer trygghet än enskilda strategier mot mobbning. Vi anser inte att denna komplexa problematik, som redan idag är ett faktum på många av Malmös skolor, ska vara den enskilde lärarens börda. Ansvaret ska formaliseras i ett trygghetsråd. Lärare och skolledare ska få möjlighet att vända sig till ett trygghetsråd, istället för att som idag behöva stå ensam mot mobbarna.

Sverigedemokraterna vill därför att kommunstyrelsen ger grundskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag för hur ett trygghetsråd ska organiseras samt implementerar detta i Malmö stads skolverksamheter.

Magnus Olsson kommenterar:

“Både FN:s barnkonvention och skollagen slår fast att alla barn har rätt att känna sig trygga i skolan. Därför har vi politiker ett viktigt uppdrag att förebygga, förhindra och stoppa mobbning och trakasserier på Malmö stads skolor.”

”Sverigedemokraternas tror att motionen kommer välkomnas av de andra politikerna i kommunfullmäktige och hoppas att en bred politisk majoritet kan stödja inrättandet av ett trygghetsråd.”

”Mobbning och trakasserier är ett problem som berör framförallt den enskilda eleven, men även anhöriga. Låt oss därför ta ett samlat grepp om denna problematik.”