Pressmeddelande: SD föreslår en skattesänkning för Malmö stad | Sverigedemokraterna Malmö

Pressmeddelande: SD föreslår en skattesänkning för Malmö stad

2016-10-31
För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

Pressmeddelande: SD föreslår en skattesänkning för Malmö stad

Malmös rödgröna minoritet presenterade idag sitt förslag till ny skattesats för Malmö stad. Förslaget från Socialdemokraterna och Miljöpartiet var att skattesatsen skulle lämnas oförändrad. Det är sedan länge uppenbart att Malmö stads styrande politiker har svårt att få ekonomin att gå ihop. Meningslösa prestigeprojekt och verkningslösa åtgärder avlöser varandra och Malmös situation blir allt sämre – både ekonomiskt och socialt.

Det politiska styret i Malmö får på grund av denna situation förlita sig på de extra 10 miljarder som regeringen lånat för att kunna finansiera kommunernas finansiering av den stora invandringen. I Jammehs skrivelse till kommunstyrelsen nämner hon dessa pengar som ett viktigt tillskott och erkänner att flyktingmottagandet även 2017 kommer sätta en stor press på Malmös verksamheter.

Sverigedemokraterna är inte negativa till att staden växer, men till skillnad från S och Mp är det viktigt för oss är att staden växer ekonomiskt och socialt hållbart och i en takt som våra verksamheter och skattebetalare klarar av. Vi menar att Malmö måste förhandla med regeringen för att staden inte ska ingå i kvotfördelningssystemet gällande flyktingmottagande. Vår stad har sedan länge tagit ett stort ”ansvar” för mottagandet av nyanlända och är helt enkelt nära bristningsgränsen, både ekonomiskt, socialt och kulturellt.

Malmö har idag ett negativt inrikesflyttnetto. Människor med arbete väljer aktivt att lämna staden för att bo utanför. Anledningen till detta är inte minst att staden är otrygg och att skolorna inte levererar resultat vilket i ländens försvagar stadens attraktionskraft.

Sverigedemokraterna vill visa för stadens arbetare, vilka till stor del bor utanför vår kommun, att Malmö är en stad att räkna med. Vi behöver skicka ut rätt signaler till både invånare och potentiella nya arbetande invånare att Malmö ska röra sig i en motsatt riktning än den som den styrande minoriteten väljer. I Malmö ska det löna sig att arbeta och utbilda sig och vi vill skicka ut en tydlig signal om detta till både våra invånare och potentiella nya arbetande invånare.

Med anledning av detta föreslår Sverigedemokraterna att Malmö stads skattesats fastställs till 21.14 kr, 10 öre lägre än vad den styrande minoriteten föreslår.

 

Magnus Olsson kommenterar:

”Om Malmö ska nå framgångar på riktigt, är det viktigt att Malmö som stad attraherar och bibehåller fler skattebetalare. Det fungerar inte längre, att som S och Mp gör år efter år, hela tiden förlita sig på det kommunala utjämningsstödet och statliga bidrag. Höga kostnader för socialbidrag och hemlöshet måste pressas ner. Misslyckade kommunala arbetsmarknadsinsatser måste skrotas till förmån för insatser och en politik som innebär att fler Malmöbor blir självförsörjande. Politiska förslag och en tydlig signalpolitik som syftar till att göra Malmö mindre intressant för bidragstagare är ledorden i vårt kommande budgetförslag.”

12873539_1709504145992216_287877441_o-2