Pressmeddelande: SD Malmö kräver att Tekniska nämndens ordförandeduo avgår | Sverigedemokraterna Malmö

Pressmeddelande: SD Malmö kräver att Tekniska nämndens ordförandeduo avgår

2016-04-20
För mer information kontakta: Magnus Olsson, Kommunalråd (SD) 070-913 07 99

PM gällande revisionens kritik mot Tekniska nämnden i Malmö

Följande kritik har riktats mot brister kring intern kontroll: Upprepade brister i direktupphandlingar, brister i information till nämnden kring polisanmälan om trolöshet, brister i koppling mellan riskanalys och kontroller i interna kontrollplanen och brister i direktupphandlingar. Idag hade Tekniska nämnden sitt möte och där presenterades ”Förklaring över kritik i revisionsberättelsen för år 2015” Vi Sverigedemokrater yrkade som enda parti 2014 i Malmö kommunfullmäktige att Tekniska nämnden inte skulle beviljas ansvarsfrihet och på liknande grunder som revisionen även slår ner på under 2015.

 

Magnus Olsson kommenterar:

– I den kritik och granskning som har gjorts av såväl Malmö stads revision som media är det min uppfattning att Tekniska nämndens verksamheter i Malmö kan beskrivas som rena lekskolan. Självklart är det så att mycket av ansvaret av det som revisionen nu vill pricka ledamöterna i nämnden för, kan härledas till ansvariga tjänstemän. Dock kan man inte som ansvarigt kommunalråd och ordförande i Tekniska nämnden enbart slå ifrån sig sitt ansvar och skylla på tjänstemännen. Som kommunalråd och ordförande i en nämnd har man full insyn och dessutom daglig kontakt med ansvariga tjänstemän. Det brast under 2014 och det var allvarligt, nu ser vi att samma sak har hänt igen under 2015.

– Vår slutsats är följande, Tekniska nämndens ledamöter bör prickas. Vad gäller de personer som vi anser har det yttersta ansvaret är vår ståndpunkt att ordföranden för Tekniska nämnden Milan Obradovic ska lämna sitt uppdrag. Med tanke på revisionens kritik och tidigare grova uttalanden om Limhamnsbor som uttryckt besvikelse över S och MP:s trafikbegränsningar på Annetorpsvägen, anser vi även att Tekniska nämndens vice ordförande Anders Törnblad måste lämna sitt politiska uppdrag. I övrigt inväntar vi Polisens utredningar och slutsatser.

DSC00009