Reparera Lilla Varvsgatan i Dockan - Sverigedemokraterna Malmö

Reparera Lilla Varvsgatan i Dockan

Stefan Plath

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till Tekniska nämnden med förslaget att Lilla Varvsgatan i Dockan, Västra Hamnen, i korsningen med Dockgatan, ska återställas i fullgott skick.

Sverigedemokraterna har blivit kontaktade av personer som bor i området som meddelat att skadan i gatan trots upprepade kontakter med förvaltningen ännu inte blivit reparerad.

Sverigedemokraterna menar att det behövs avsevärda tillskott av medel för reparationer och förbättringar av vägstandarden i staden. Detta gäller på många håll i Malmö. Mängder av gator har skador som borde ha reparerats för länge sedan, men som uppenbarligen negligeras av vänsterledningen.

TN gatunätet initiativ