Reservation och tre särskilda yttranden i Funktionsstödsnämnden | Sverigedemokraterna Malmö

Reservation och tre särskilda yttranden i Funktionsstödsnämnden