Sänk boendekostnaderna för försörjningsstödstagare - Sverigedemokraterna Malmö

Sänk boendekostnaderna för försörjningsstödstagare

16__

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att allmännyttan ska höja gränsen för hur många personer som får bo i en lägenhet. Tanken är att större hushåll som mottar försörjningsstöd ska kunna bo i mindre lägenheter och därmed sänka sina boendekostnader.

Idag hamnar större hushåll som mottar försörjningsstöd i stora och dyra lägenheter vilket innebär högre boendekostnader, som socialtjänsten får betala. Detta leder till att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar. Malmö stads kostnader för ekonomiskt bistånd under året 2019 var mer än en miljard kr.

Allmännyttan i olika kommuner tillåter olika många personer per rum. En ny rapport från stadskontoret  visar att Malmö tillåter två personer färre per lägenhet jämfört med Göteborg, Eskilstuna och Södertälje. Det innebär att större hushåll i Malmö i genomsnitt måste bo i en större lägenhet och därför får högre boendekostnader.

Sverigedemokraternas förslag är att öka gränsen för hur många personer som kan bo i en lägenhet och därmed drastiskt sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Sverigedemokraterna vill även motverka den inlåsningseffekt som uppstår när hushåll som befinner sig i ekonomiskt utsatthet hamnar i dyra lägenheter, där hyran betalas av socialtjänsten.

Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, Magnus Olsson (SD), kommenterar:

Åter igen ser vi hur Socialdemokraterna och deras stödpartier avstår från att genomföra enkla åtgärder som kommer leda till att pengar som idag går till socialbidrag kan investeras i vår välfärd. Deras passivitet leder till slöseri med skattebetalarnas pengar. I andra kommuner nöjer sig socialbidragstagare i stora hushåll med en enkel lägenhet. I Malmö får de bo i villor och dyra lägenheter. Det här håller inte.

Motion_sänk_boendekostnaderna_för_försörjningsstödstagare

Bakomliggande orsaker till kostnadsutvecklingen och budgetavvikelsen inom arbetsmarknads och socialnämndens verksamheter – delrapport ekonomiskt bistånd