Sänk hyreskostnaderna för småföretagare och civilsamhället - Sverigedemokraterna Malmö

Sänk hyreskostnaderna för småföretagare och civilsamhället

05

Sverigedemokraterna lämnade i fredags eftermiddag in ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen där man presenterar flera förslag på hur företag och föreningar, som hyr kommunala lokaler, kan sänka sina hyreskostnader.

Nämndinitiativet presenterar två alternativ för de andra partierna där det ena alternativet är att Malmös småföretagare och föreningar, som hyr kommunala lokaler, ska få fem hyresfria månader. Det andra alternativet är att småföretagare och föreningar, som hyr kommunala lokaler, ska få en hyressänkning på 50 procent under fem månader.

Sverigedemokraterna menar att externa aktörer som hyr lokaler från Malmö stad har på grund av Covid-19 fått en sämre ekonomisk situation där de behöver stöd för att minska underskotten som kommer uppstå.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

Privata ägare har sänkt hyreskostnaderna för aktörer inom näringslivet. Malmö stad ska inte vara sämre. Näringslivet och civilsamhället behöver lägre hyreskostnader nu, precis som staden behöver ett blomstrande näringsliv och ett starkt civilsamhälle när den här krisen är slut. 

Initiativärende avseende hjälp med matleveranser 20200402-sammanfogad