Särskilt yttrande | Sverigedemokraterna Malmö

Särskilt yttrande

Servicenämnden i Malmö, 2014-12-17

Ärende nr 09,

Ansökan om objektsgodkännande för Hammarsparks tillfälliga förskola, Malmö Limhamn 154:376 del av

SN-2014-1769

 

Särskilt yttrande

 

Att leverera tillfälliga paviljonger till Malmös förskolor verkar ha blivit en stor affär för leverantörerna. Att man dessutom redan från början vet om att här finns ytterligare 750000 kr att hämta från Malmö stad leder inte till någon priskonkurrens mellan leverantörerna.

Vi Sverigedemokrater förstår inte anledningen till att om en vara är offererad till ett visst pris att denna vara plötsligt skall kunna bli 10 % dyrare. Här talar vi ju om lätt beräkningsbara enheter där marhanteringskostnaderna är separerade.

 

Ingemar K. R. Andersson (SD) med instämmande av Ilvars Hansson (SD)