Särskilt yttrande | Sverigedemokraterna Malmö

Särskilt yttrande

Särskilt yttrande

 

Miljönämnden 2014-02-26

Ärende: 131:03827-13 (6b (6.1 & 6.2 i bilaga))

Angående: Byggandet av och andelsägande i vindkraftverk

Uppföljning av uppdrag i Malmö stads budget

Vi Sverigedemokrater tycker inte att Malmö stad ska bygga vindkraft i kommunen och inte heller investera i vindkraft utanför kommunen, eftersom vindkraft har följande nackdelar.

– Vindkraft har trots stora skattesubventioner dålig lönsamhet

– På vindstilla vinterdagar när energibehovet är som störst kan inte vindkraften utnyttjas

– Vindkraft är svår att reglera och kräver andra kraftkällor för att jämna ut toppar i energibehovet

– Vindkraft orsakar buller och stör närområdet

– Vindkraft förfular landskapsbilden

– Vindkraft är en fara för fågellivet

Vi tycker i stället att Sveriges energipolitik ska bestämmas på nationell nivå där vi förespråkar att behålla och utveckla kärnkraften samt att mer pengar avsätts för att underhålla och modernisera vattenkraften. I dag är i stort sett hela Sveriges produktion av el-kraft CO2-neutral, att bygga ytterligare vindkraft minskar inte CO2 i atmosfären.

_____________________________ ___________________________________

Eva Bergkvist SD      Håkan Andersson SD