Sätt igång och renovera Bunkeflo kyrka - Sverigedemokraterna Malmö

Sätt igång och renovera Bunkeflo kyrka

93

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmö pastorats kyrkofullmäktige med flera förslag som ska se till att renoveringen av Bunkeflo kyrka kommer igång.

Motionärerna Nima Gholam Ali Pour (SD), Lisbeth Persson-Ekström (SD), Rolf Hansson (SD), Britt-Marie Nilsson (SD) och Eva Hallén (SD), föreslår att kyrkofullmäktige beslutar följande:

  • Att uppdra åt kyrkorådet att i samråd med Lunds stiftsantikvarier utarbeta en finansierings- och restaureringsplan åt Bunkeflo kyrka.
  • Att uppdra åt kyrkorådet att fatta de beslut som krävs för att fortsätta få lov att restaurera Bunkeflo kyrka.
  • Att uppdra åt kyrkorådet att ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för reparationer av Bunkeflo kyrka.
  • Att uppdra åt kyrkorådet att dokumentera och redovisa händelseförloppet i ärendet för kyrkofullmäktige vid varje kommande sammanträde till dess att ärendet avslutats.

Förra året lyckades Sverigedemokraterna genom en namninsamling avbryta en process som skulle resulterat i att Bunkeflo kyrka skulle rivits ner. Sedan dess har styret i Malmö pastorat, bestående av Socialdemokraterna och POSK, inte gjort någonting för att renoveringen av Bunkeflo kyrka ska komma igång.

Nima Gholam Ali Pour (SD), Sverigedemokraternas gruppledare i Malmö pastorats kyrkofullmäktige, kommenterar:

De förslag vi lämnar in nu är det som behöver göras för att en renovering av Bunkeflo kyrka ska komma igång. Det här är inte svårbegripligt. Problemet är att Socialdemokraterna och POSK inte vill sätta gång. Av någon anledning vill de helst låta Bunkeflo kyrka förfalla. Nu tar vi initiativet och ger kyrkofullmäktige möjligheten att sätta igång renoveringen av Bunkeflo kyrka.

 

Motion Bunkeflo kyrka