SD avfärdar S och L-budget som urholkar Malmös välfärd - Sverigedemokraterna Malmö

SD avfärdar S och L-budget som urholkar Malmös välfärd

05

På kommunstyrelsens sammanträde idag yrkade Sverigedemokraterna avslag på Socialdemokraternas och Liberalernas förslag till budget och kommer lämna in en budgetreservation nästa vecka.

Skillnaden mellan den budget som Socialdemokraterna och Liberalerna lagt fram och Sverigedemokraternas budgetreservation är att SD satsar mer på grundskolan och äldreomsorgen medan Socialdemokraterna och Liberalerna avsätter stora resurser för att fler Malmöbor ska få försörjningsstöd.

Både skolan och äldreomsorgen kommer sakna statsbidrag som de tidigare haft. Därmed är Socialdemokraternas och Liberalernas budget i praktiken ett besparingspaket på skolan och äldreomsorgen.

Sverigedemokraterna satsar även mer på förskolan i sin budgetreservation än vad Socialdemokraterna och Liberalerna gör och kan därmed inte ställa sig bakom styrets budgetförslag.

Trygghetssatsningarna i Socialdemokraternas och Liberalernas budget är alltför blygsamma för att Sverigedemokraterna ska kunna ställa sig bakom den.

Socialdemokraterna och Liberalerna har slopat Malmö stads överskottsmål och därmed försvagat stadens ekonomiska stabilitet. Sverigedemokraterna kommer i sin budgetreservation ha ett resultat som uppgår till minst 1 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Sverigedemokraterna kommer under nästa vecka presentera sin budgetreservation.

Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, Magnus Olsson (SD), kommenterar:

Förslaget till budget från Socialdemokraterna och Liberalerna med stöd av Miljöpartiet slår mot den stora majoriteten av hårt arbetande malmöbor. Dem väljer att premiera nyanlända och socialbidragstagare. Vi sverigedemokrater kommer i vårt budgetförslag med ledorden ”Gör din plikt, kräv din rätt” göra dem justeringar och prioriteringar som stärker välfärden för dem som betalar för densamma.