SD kräver mer pengar till vård och omsorg - Sverigedemokraterna Malmö

SD kräver mer pengar till vård och omsorg

Ilvars Hansson

Sverigedemokraterna och resten av oppositionen i hälsa- vård- och omsorgsnämnden lyckades idag återremittera nämndsbudgeten. Nu måste hälsa- vård- och omsorgsnämnden skicka en skrivelse till kommunstyrelsen och begära mer pengar.

Förslaget till nämndsbudget innehöll bland annat en generell besparing på 15,7 miljoner kr. Dessutom planerade nämnden att ge hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på ännu fler besparingar.

Sverigedemokraterna och resten av oppositionen i hälsa- vård- och omsorgsnämnden, vilket utgör en majoritet, beslutade att ställa sig bakom ett återremissyrkande som kräver att kommunstyrelsen tilldelar nämnden de medel som behövs för att bibehålla nuvarande verksamhet och säkerställa att brukaren är i centrum, och att personalens arbetsbelastning, personalvård och det förebyggande arbetet är i fokus.

Sverigedemokraternas gruppledare i hälsa- vård- och omsorgsnämnden, kommenterar:

Socialdemokraternas och Liberalernas budget är underfinansierad och vi politiker har faktiskt ett val. Antingen antar vi en underfinansierad budget som drabbar våra äldre eller så skickar vi ett tydligt besked till kommunstyrelsen att nu får de faktiskt prioritera rätt. Vi sverigedemokrater prioriterar välfärden.