SD kräver utredning angående S:t Pauli kyrka och "Paradiset" - Sverigedemokraterna Malmö

SD kräver utredning angående S:t Pauli kyrka och ”Paradiset”

93

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Lisbeth Persson-Ekström (SD) har lämnat in en motion till Malmö pastorats kyrkofullmäktige där de kräver en utredning angående hur S:t Pauli kyrkan tog emot tavlorna ”Paradiset” och ”Nattvarden”. Enligt motionärerna finns det många obesvarade frågor, bland annat vem som tagit besluten om att hänga upp tavlorna och på vilka grunder besluten har tagits.

Bland annat tas följande frågor upp i motionen:

  • Hängde präster vid S:t Pauli kyrka upp en tavla utan Länsstyrelsens tillstånd?
  • Hade prästerna vid S:t Pauli kyrka någon dialog eller samverkan med Malmö pastorats kyrkoherde eller kommunikationsenhet? Om en sådan dialog eller samverkan fanns, hur kom det sig att Svenska kyrkan i Malmö och S:t Pauli kyrka började uttrycka skilda meningar i medierna?
  • Hur kan anställda vid Svenska kyrkan hänga upp en tavla som orsakar så mycket debatt och medieuppbåd, utan att se efter vem som bär ansvaret att besluta om detta enligt Kyrkoordningen?
  • Har det funnits en relation mellan prästerna vid S:t Pauli kyrka och Elisabeth Ohlsson Wallin som kan ha orsakat jävsituation vid beslut?
  • Har arbetslaget vid S:t Pauli kyrka fått tillfälle att lämna in synpunkter och förbereda sig för mediedrevet?
  • Hur har tavlorna påverkat verksamheten vid S:t Pauli kyrka?

Nima Gholam Ali Pour, gruppledare för SD i kyrkofullmäktige, kommenterar:

Parter, både inom och utanför kyrkan, har upplevt att många regler har brutits i det här fallet. Det framgår inte heller om kyrkoherden har någon kontroll över vad som försiggår vid S:t Pauli kyrka. Vi har ställt frågor och vi har inte fått några riktiga svar. Vi har fått besked och så har någonting helt annat ägt rum. Nu kräver vi en utredning och vi vill att den utredningen ska lämnas till kyrkofullmäktige. Det är viktigt att Malmö pastorats högsta beslutande organ får en helhetsbild över allting som skett i samband med mottagandet av ”Paradiset” och ”Nattvarden”. Det är mycket som har missköts. Vi har enskilda uppgifter men vi vill få helhetsbilden av vad som har hänt.

Utred_st_Pauli_kyrkas_mottagande_av_tavlorna_paradiset_och_nattvarden