SD lämnar in motion om att bistå seniorer med flytt - Sverigedemokraterna Malmö

SD lämnar in motion om att bistå seniorer med flytt

Anders Olin (SD), ledamot i kommunfullmäktige, har lämnat in en motion som ska göra det lättare för äldre att flytta till seniorboenden, bland annat genom att inrätta en avdelning som arbetar med lägenhetsbyten riktat mot seniorer samt hjälp och stöd vid flytt. Syftet är att få igång flyttkedjor.

I motionen betonar Anders Olin (SD), att Sverigedemokraterna inte vill riva upp den trygghet som en senior har i sitt boende och kvarter utan ser i stället en möjlighet till att seniorerna kan bo kvar i området men kanske i en lägenhet som är bättre anpassad för behovet. Därför vill Olin se en avdelning som kan hjälpa och bistå seniorerna i lägenhetsbyten i det kvarter där man bor. Samtidigt skulle denna avdelning kunna bistå med råd och hjälp vid flyttningen.

Motionen föreslår att kommunstyrelsen ska utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda provboende på stadens seniorboende. Enligt motionen ska kommunstyrelsen även utreda förutsättningarna för att inrätta en avdelning som arbetar med lägenhetsbyten riktat för seniorer samt hjälp och stöd vid flytt.

Motion om att utreda förutsättningarna för en avdelning som arbetar med flyttkedjor riktat seniorer