SD lämnar romska rådet - Sverigedemokraterna Malmö

SD lämnar romska rådet

MagnusOlsson_press3

Då romska rådet i Malmö är en kommunal församling har Sverigedemokraterna haft två ordinarie ledamöter och en ersättare i rådet sedan mandatperiodens början. Efter den senaste tidens avslöjanden om att ledande företrädare i rådet varit delaktiga i parallella romska domstolar lämnar Sverigedemokraternas representanter romska rådet.

När romska rådet inrättades i maj 2017 var SD det enda partiet som röstade mot förslaget. I varje budgetreservation sedan dess har SD velat lägga ner både romska rådet och den kommunala verksamheten romskt information- och kulturcenter.

Efter Kvällspostens avslöjanden om att vice-ordförande i rådet använt romska rådet som en plattform för att skicka kallelser till romska parallella domstolar, och att romska rådets ordförande, kommunalrådet Frida Trollmyr (S), har känt till detta sedan september förra året, lämnar Sverigedemokraterna romska rådet.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

Från första början var vi emot att en viss folkgrupp skulle få en egen kommunal församling eftersom alla malmöbor redan har representanter. Nu visar det sig att romska rådet även fungerat som ett verktyg för att förtrycka romer. Ordföranden i rådet har vetat om detta men inte informerat Sverigedemokraterna eller någon annan i rådet. Vi vägrar vara med och legitimera detta förtryck. Därför lämnar vi romska rådet.