SD Malmö föreslår krafttag mot nedskräpning - Sverigedemokraterna Malmö

SD Malmö föreslår krafttag mot nedskräpning

bildbankHa_kan_Ask_(1)_pr_82579436523fcd4a3f6a8b13a47b7743__70007

Håkan Ask (SD) har lämnat in ett nämndsinitiativ till miljönämnden där han föreslår att miljönämnden ökar fokus på nedskräpning och avsätter 300 000 kr för att påverka Malmöbor att skräpa ner mindre.

Sverigedemokraterna anser att just nedskräpningen är så nära oss och direkt påverkbar i vår närmiljö att ett större fokus bör läggas här. Därför har Håkan Ask (SD) lämnat in ett förslag om att medel omfördelas inom miljöstrategiska avdelningen för att öka fokus på nedskräpning och dess konsekvenser.

Sverigedemokraterna vill även att 300 000 kronor avsätts för riktade satsningar mot den taskiga nedskräpningsmentaliteten som råder i Malmö.

Håkan Ask (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i miljönämnden kommenterar:

Många Malmöbor har kontaktat miljönämndens ledamöter om att nedskräpningen är omfattande och att något behöver göras. Nu väljer vi sverigedemokrater att lyfta upp den här frågan. Malmöborna förväntar sig att kommunen ser till att staden är ren.

Nämndsinitiativ 2019-06-26