SD Malmö överklagar beslut om ekonomiskt bistånd till illegala invandrare | Sverigedemokraterna Malmö

SD Malmö överklagar beslut om ekonomiskt bistånd till illegala invandrare

SD Malmö överklagar beslut om ekonomiskt bistånd till illegala invandrare

2017-12-27
För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

Den 21 december lämnade Magnus Olsson(SD) och Nima Gholam Ali Pour(SD) in ett överklagande till Förvaltningsdomstolen i Malmö. Överklagandet har som syfte att få en laglighetsprövning angående Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut om att anta riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt, som resulterar i att illegala invandrare får ekonomiskt bistånd.

I överklagandet yrkar Olsson och Gholam Ali Pour att förvaltningsrätten beslutar att rätten till ekonomiskt bistånd, enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen, begränsas för de personer som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) och har lagakraftvunna avvisnings-/utvisningsbeslut till att vid behov enbart omfatta medel som täcker kostnaden för resan till Migrationsverket i Malmö eller till Gränspolisen i Malmö. Annat bistånd till denna persongrupp, även barnfamiljer, är inte korrekt lagligt grundat.

Riktlinjerna som Arbetsmarknads- och socialnämnden antog vid sitt sammanträde den 28 november föreskriver socialtjänsten i Malmö, att ge nödbistånd till vuxna som inte har tillstånd att vistas i Sverige. Barn som inte har tillstånd att vistas i Sverige får ekonomiskt bistånd enligt riksnormen. När det gäller barnen så beviljas även bistånd till en rimlig boendekostnad som utgår från barnets behov.

Magnus Olsson och Nima Gholam Ali Pour sitter båda i Arbetsmarknads- och socialnämnden och reserverade sig mot beslutet tillsammans med ledamöter från Moderaterna och Liberalerna. Överklagandet lämnar de in i sin roll som enskilda medborgare, malmöbor och skattebetalare.

 

Magnus Olsson och Nima Gholam Ali Pour kommenterar:
– Malmö har ett stort utanförskap och många sociala problem, de flesta av dessa är relaterade till en misslyckad invandrings och integrationspolitik. Malmö behöver på flera olika sätt både agera och signalera att Malmö behöver ett invandringsstopp. Ett tydligt agerande är att upphöra med utbetalningar av socialbidrag till illegala invandrare, säger Magnus Olsson, kommunalråd (SD).

– Det står tydligt i Socialtjänstlagen att socialtjänsten inte ska inskränka det ansvar som vilar på andra huvudmän. Det är uppenbart att Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut från 28:e november inskränker det ansvar som Polismyndigheten och Migrationsverket har gentemot människor som inte får vistas i Sverige, säger Nima Gholam Ali Pour (SD).