SD Malmös budgetreservation 2020 - Sverigedemokraterna Malmö

SD Malmös budgetreservation 2020

05

Sverigedemokraterna Malmö lämnade igår in sin budgetreservation till kommunstyrelsen. SD satsar 112 miljoner kr på tryggheten. Sverigedemokraterna satsar mer på förskolan, grundskolan och äldreomsorgen jämfört med Socialdemokraternas och Liberalernas budget.

Sverigedemokraternas satsning på tryggheten på 112 miljoner kr består av

  • Ett stärkt arbete mot missbruk
  • Stärkt brottsofferstöd
  • Större samarbete mellan socialtjänsten och Polismyndigheten
  • Trygghetssatsning i särskilt utsatta områden genom tillsynsverksamhet, nattvandrare och övervakningskameror
  • Ordningsvakter
  • Tryggare Malmö blir en permanent verksamhet
  • Stärka arbetet mot livsmedelsfusk
  • Säkra cykelparkeringar

Sverigedemokraternas totala satsningar på hälsa- vård- och omsorgsnämnden uppgår till 82 miljoner kr vilket innebär att Sverigedemokraterna satsar 60 miljoner kr mer på äldreomsorgen än vad Socialdemokraterna och Liberalerna gör.

SD Malmös budgetreservation har inriktningen ”Gör din plikt, kräv din rätt”.

Magnus Olsson (SD), Sverigedemokraternas oppositionsråd, kommenterar budgetreservationen:

Vi Sverigedemokrater satsar på Malmös välfärd och ett tryggare Malmö. Vi fokuserar på kärnverksamheten, gör prioriteringar och satsningar som gynnar hårt arbetande och skötsamma malmöbor. I vårt Malmö gör man sin plikt och kräver sin rätt.

 

Budget 2020 Sverigedemokraterna slutlig 191105