SD Malmös kommunala åsiktsdokument - Sverigedemokraterna Malmö

SD Malmös kommunala åsiktsdokument

På denna sida presenterar SD Malmö sina åsiktsdokument. Dokumenten är levande och alla förtroendevalda politiker för SD Malmö har fått ha synpunkter på vad som ska vara med i dokumenten.

Åsiktsdokumenten för varje område innehåller först en kortare sammanfattning av våra grundläggande åsikter om varje politiskt område för att sedan avslutas med ett ex antal förslag som vi avser genomföra när vi har chansen att styra Malmö.

Senast uppdaterade den 30 augusti 2018.

Arbetsmarknad

Barnfattigdom

Bostad

Brottsbekämpning & trygghet

Demokrati och mänskliga rättigheter

Ekonomi

Fritid & Folkhälsa

Förskola

Grundskola

Gymnasie- och vuxenutbildning

Invandring

Kultur

Miljö

Trafikmiljö

Våldsbejakande extremism

Vård & omsorg