SD-motion | Sverigedemokraterna Malmö

SD-motion

Motion om inrättande av en stödtelefon på helgkvällar

Malmö är en stad med många människor ute på helgerna. Som Sveriges tredje största stad och närheten till Köpenhamn har vi också ett levande krogliv. Mycket folk är i rörelse, främst på fredag- och lördagsnätter.

En tredjedel av Malmöborna är rädda för att vistas ute när det är mörkt. Våldet i bland annat Rosengård, antisemitismen, hotet från den radikala muslimska världen, gängbrutalitet, våldtäkter och personrån påverkar oss på ett negativt sätt och bidrar givetvis till denna rädsla.

I Stockholms län har polisen tagit fram en stödtelefon, ”Nattknappen”, för människor som är oroliga när de rör sig utomhus på helgkvällar och nätter. Telefonen är öppen mellan klockan 22.00 och 03.30 under fredag- och lördagskvällar. I första hand kan människor ringa dit om de är otrygga och behöver ”sällskap” till dess att hon eller han kommit hem till sin bostad eller till en annan trygg plats.

Vi Sverigedemokrater vill verka för att alla Malmöbor ska kunna känna sig trygga. För att öka den upplevda och faktiska tryggheten hos invånarna vill vi att Malmö kommun skall ta initiativ till att inrätta en ”stödtelefon”. Detta bör ske i samarbete med polisen, olika föreningar och brottsförebyggande rådet.

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till att inrätta en stödtelefon efter en liknande modell som i Stockholm.

_________________________                                       __________________________

Per Ramhorn, SD                                                               Magnus Olsson, SD