SD röstar nej till förslaget av ny kyrkoherde - Sverigedemokraterna Malmö

SD röstar nej till förslaget av ny kyrkoherde

93

Sverigedemokraterna yrkade igår avslag på förslaget av ny kyrkoherde i Malmö pastorat. I sin reservation till Malmö pastorats kyrkoråd hänvisar SD till tidigare kontroversiella utspel som den nya kyrkoherden har gjort och menar att en person som ständigt skapar kontroverser och konflikter genom politiska utspel, inte passar som kyrkoherde i Malmö pastorat.

2016 formulerade den nya kyrkoherden en bön som en avslutning till ett utskick om en rikskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete. Bönen inleds med:

”Gud, Heliga Treenighet, Fader och Moder, Son – Syster och Broder, och Ande – livgiverska och inspiratör…”

Denna tolkning av treenigheten hade ingen förankring i Svenska kyrkan och fick kritik från flera håll, bland annat från aktörer inom Svenska kyrkan.

Den nya kyrkoherden har också kritiserats av ledamöter i kyrkomötet för att hon har skickat ett brev till sju av de åtta riksdagspartierna med oriktiga uppgifter om staten Israel.

Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i Malmö pastorats kyrkoråd, kommenterar:

Jag möter en stor misstro mot Svenska kyrkan där många människor anser att kyrkan prioriterar en politisk agenda. De andra nomineringsgrupperna förstärker denna misstro genom att tillsätta en person som kyrkoherde, som är känd för att ha gjort kontroversiella politiska utspel. Det här är inte bra för Svenska kyrkan.

kyrkorådet_2020_04_16_res_beslut_om_ny_kyrkoherde_för_Malmö_pastorat