SD säger nej till kommunal klimatavgift - Sverigedemokraterna Malmö

SD säger nej till kommunal klimatavgift

05

Sverigedemokraterna yrkade på dagens kommunstyrelsesammanträde att Malmö stad inte ska fortsätta arbetet med en klimatväxlingsmodell.

Klimatväxlingsmodellen går ut på att en intern avgift ska läggas på tjänsteresor som ger hög klimatpåverkan, inom Malmö stads organisation. Exempel på sådana tjänsteresor är resor med flyg, taxi och privat bil.

Det innebär att skattemedel finansierar både tjänsteresan, men även en avgift som slussas vidare till ett kommunalt klimatväxlingskonto. Resurserna som sätts in i klimatväxlingskontot ska då subventionera klimatvänliga tjänsteresor, resor med tåg, kollektivtrafik, cykel m.m.

Sverigedemokraterna ville inte att arbetet med klimatväxlingsmodellen skulle fortsätta eftersom det är skattebetalarna som straffas när tjänstemän och politiker väljer att flyga eller åka taxi.

Ett annat problem med klimatväxlingsmodellen är att ju mer tjänstemän och politiker flyger eller åker taxi desto mer urholkas förvaltningarnas budget. Resurser från skolförvaltningar, som är ämnade till skolundervisning, kan flyttas över till klimatväxlingskontot, för att tjänstemän inom skolförvaltningar väljer att åka till Stockholm med flygplan. De som betalar notan för att tjänstemän och politiker flyger är skattebetalare, brukare, lärare, elever och alla som finansierar, jobbar inom eller tar del av den kommunala välfärden.

Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, Magnus Olsson (SD), kommenterar:

Vi sverigedemokrater ser stora risker med förslaget, till exempel innebär klimatväxlingsmodellen att resurser som behövs inom grundskolan hamnar på kilmatväxlingskontot. Den ansträngda situationen inom Malmös grundskolor riskerar alltså att förvärras, bara för att tjänstemän och politiker väljer att flyga och åka taxi.